Medicinskt ansvarig

I Mölndals stad finns en medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och en medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR). Tillsammans med verksamhetschefer ansvarar MAS och MAR för kvalitet och patientsäkerhet i stadens hälso- och sjukvård.

MAS och MAR har bland annat som uppgift att:

  • utreda och anmäla allvarliga händelser som hade kunnat leda till / har lett till vårdskada till Inspektionen för vård och omsorg (IVO)
  • utreda och anmäla händelser och tillbud med medicintekniska produkter till Läkemedelsverket.

Kontakt

Karin Blomqvist
Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)
Vård- och omsorgsförvaltningen
karin.blomqvist@molndal.se

Cecilia Olsson
Medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR)
Vård- och omsorgsförvaltningen
cecilia.olsson01@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad