Medicinskt ansvarig

I Mölndals stad finns en medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS. Tillsammans med verksamhetschefer ansvarar MAS för kvalitet och säkerhet i stadens hälso- och sjukvård.

MAS har bland annat som uppgift att:

  • anmäla allvarliga händelser till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, enligt Lex Maria
  • anmäla händelser och tillbud med medicintekniska produkter till Läkemedelsverket.

I uppdraget ingår även medicinskt ansvar för rehabilitering (MAR).

Kontakt

Karin Blomqvist
Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)
Vård- och omsorgsförvaltningen
karin.blomqvist@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad