Palliativ vård i livets slutskede

Palliativ vård är lindrande vård för människor i livets slutskede. Du kan få palliativ vård på ett hospice eller sjukhus, i särskilt boende eller i ditt eget hem.

Den palliativa vården är en helhetsvård som finns till både för dig som är sjuk och för dina anhöriga. Målet är att du ska få en så god livskvalitet som möjligt den sista tiden.

Palliativ vård kan du få på ett hospice, sjukhus, i särskilt boende eller i ditt eget hem.

Hospice

På ett hospice är personalen specialutbildad inom palliativ vård. Miljön liknar ett hem och det finns tid att prata om sådant som känns viktigt för dig.

Du kan själv ansöka om plats på hospice. Skicka med ett läkarintyg med din ansökan. Kontakta biståndshandläggare för mer information.

Är du bosatt utanför Mölndal kan du ansöka om en plats på hospice genom att ta kontakt med biståndsbedömaren i din hemkommun.

Ansöker du om plats i samband med sjukhusvistelse kommer sjukhuset att hjälpa till med ansökan som skickas till biståndsenheten i Vård- och omsorgförvaltningen i Mölndals stad för handläggning och bedömning.

Kontakt

Vård- och omsorgsförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
Post: Göteborgsvägen 7, 431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
031-315 27 49 fax
kontakt@molndal.se

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad