Planering efter sjukhusvistelse

Om du vårdats på sjukhus kan du ha behov av stöd och hjälp från kommunen när du har blivit utskriven. Du kanske bara behöver det en kort tid. Men behovet kan också vara mer långsiktigt.

Stetoskop och kalender. Bild från Pixabay.

Ökat vårdbehov

Om du som patient tror att du kommer att behöva utökade insatser, till exempel hjälp i hemmet när du skrivits ut från sjukhuset, kan du be sjukhuspersonalen om ett planeringsmöte. Även du som är anhörig till en patient som vårdas på sjukhus kan be om ett planeringsmöte. Men tänk på att patienten i så fall själv måste samtycka till mötet.

Planeringsmöte

Om sjukhuset bedömer att du som patient kommer att ha ett ökat vårdbehov efter utskrivningen kontaktar de kommunen som då kallar till ett planeringsmöte.

På planeringsmötet får du som patient träffa

  • den sjuksköterska som ansvarar för vårdplaneringen
  • en biståndshandläggare från kommunen
  • representanter från rehabilitering och hemsjukvård.

Under mötet beskriver sjuksköterskan vad du som patient har genomgått och vad du behöver för vård. Handläggaren bedömer vilka insatser du som patient behöver efter utskrivningen från sjukhuset och planerar för dessa tillsammans med representanterna från rehabilitering och hemsjukvård.

Sjukhuset kan också bedöma att ett planeringsmöte inte behövs. Om du ändå anser att du behöver hjälp när du kommer hem kan du själv kontakta en biståndshandläggare och be om ett hembesök. Se kontaktuppgifter nedan.

Möte på flera olika sätt

Ett planeringsmöte kan genomföras antingen på sjukhuset, i patientens hem eller via datorskärm.

Ett nytt samarbete

Enligt den nya lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård som trädde i kraft 2018 ska vårdcentraler, sjukhus och kommuner i Sverige samarbeta vid utskrivningen. Det är ett nytt arbetssätt för alla instanser och anpassningen till varandras rutiner pågår fortfarande.

Men vi arbetar alla för samma mål – att du som patient ska kunna känna dig trygg med att din utskrivning och hemgång från sjukhuset ska bli så bra som möjligt.

Kontakt

Vård- och omsorgsförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
Post: Göteborgsvägen 7, 431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
031-315 27 49 fax
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad