Rehabilitering

Du som har en sjukdom eller skada som begränsar dig i din vardag kan behöva rehabilitering. Rehabilitering är till för att förbättra din hälsa och för att du ska kunna klara din vardag och det som är viktigt för dig. I rehabilitering ingår träning men det kan också bli aktuellt att prova ut hjälpmedel.

Kommunrehab Mölndal - uppdrag och målgrupper

Kommunrehab Mölndals arbetsterapeuter och fysioterapeuter (tidigare sjukgymnaster) ansvarar för vård- och omsorgsförvaltningens rehabilitering inklusive utprovning och förskrivning av hjälpmedel om du

  • har hemsjukvård
  • bor på ett särskilt boende eller
  • bor på korttidsboende

Om du tillhör någon av målgrupperna, kontakta samordnaren på Kommunrehab Mölndal.

Vad kostar det?

Om du är inskriven i kommunens hemsjukvård ingår kostnaden för besöket i den avgift du betalar per månad för hemsjukvården. Rehabilitering ingår i maxtaxan. Det innebär att även om du har fler insatser än rehabilitering, till exempel hemtjänst, ska du aldrig betala mer än det belopp riksdagen beslutat som maxtaxa.

I avgiftsbroschyrenPDF kan du läsa om vilka avgifter som gäller.

Hjälpmedel

Om du har nedsatt förmåga att klara av vardagen kan en arbetsterapeut eller en fysioterapeut bedöma vad du har för behov av hjälpmedel. De hjälper dig också att prova ut ett lämpligt personligt hjälpmedel som du får låna.

Primärvårdsrehabilitering - uppdrag och målgrupper

Primärvården är den första instansen man kontaktar vid behov av hälso- och sjukvård. Det gäller även rehabilitering och hjälpmedel. Undantaget är då du har hemsjukvård, bor på särskilt boende eller korttidsboende- då kontaktar du Kommunrehab. Du får välja vilken rehabmottagning du vill enligt vårdval för primärvårdsrehab.

Kontakt

Kommunrehab Mölndal
Post: Bergfotsgatan 2
431 35 Mölndal
031-315 23 53
Telefontid vardagar kl. 10–12
Övrig tid telefonsvarare

Annika Wållberg
Enhetschef
Arbets- och fysioterapeuter
annika.wallberg@molndal.se
031-315 23 31

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad