Rehabilitering

Du som har en sjukdom eller skada som begränsar dig i din vardag kan behöva rehabilitering. Rehabilitering är till för att förbättra din hälsa och för att du ska kunna klara din vardag och det som är viktigt för dig. I rehabilitering ingår träning men det kan också bli aktuellt att prova ut hjälpmedel.

Kommunrehab Mölndal - uppdrag och målgrupper

Kommunrehab Mölndals arbetsterapeuter och fysioterapeuter (tidigare sjukgymnaster) ansvarar för vård- och omsorgsförvaltningens rehabilitering inklusive utprovning och förskrivning av hjälpmedel om du

  • har hemsjukvård
  • bor på ett särskilt boende eller
  • bor på korttidsboende

Om du tillhör någon av målgrupperna, kontakta samordnaren på Kommunrehab Mölndal.

Vad kostar det?

Om du är inskriven i kommunens hemsjukvård ingår kostnaden för besöket i den avgift du betalar per månad för hemsjukvården. Rehabilitering ingår i maxtaxan. Det innebär att även om du har fler insatser än rehabilitering, till exempel hemtjänst, ska du aldrig betala mer än det belopp riksdagen beslutat som maxtaxa.

I avgiftsbroschyrenPDF kan du läsa om vilka avgifter som gäller.

Primärvårdsrehabilitering - uppdrag och målgrupper

Primärvården är den första instansen man kontaktar vid behov av hälso- och sjukvård. Det gäller även rehabilitering och hjälpmedel. Undantaget är då du har hemsjukvård, bor på särskilt boende eller korttidsboende- då kontaktar du Kommunrehab. Du får välja vilken rehabmottagning du vill enligt vårdval för primärvårdsrehab.

Kontakt

Kommunrehab Mölndal
Bergfotsgatan 2
431 35 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Annika Wållberg
Enhetschef
Hemsjukvårdens arbets- och fysioterapeuter, ordinärt och särskilt boende, korttid och funktionsstöd
annika.wallberg@molndal.se
031-315 23 31

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2020-09-21 12.03