Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Mölndals stads startsida

Rehabilitering

Du som har en sjukdom eller skada som begränsar dig i din vardag kan behöva rehabilitering. Rehabilitering är till för att förbättra din hälsa och för att du ska kunna klara din vardag och det som är viktigt för dig. I rehabilitering ingår träning men det kan också bli aktuellt att prova ut hjälpmedel.

Kommunrehab Mölndal - uppdrag och målgrupper

Kommunrehab Mölndals arbetsterapeuter och fysioterapeuter (tidigare sjukgymnaster) ansvarar för vård- och omsorgsförvaltningens rehabilitering inklusive utprovning och förskrivning av hjälpmedel om du

  • har hemsjukvård
  • bor på ett särskilt boende eller
  • bor på korttidsboende

Om du tillhör någon av målgrupperna, kontakta samordnaren på Kommunrehab Mölndal.

Vad kostar det?

Om du är inskriven i kommunens hemsjukvård ingår kostnaden för besöket i den avgift du betalar per månad för hemsjukvården. Rehabilitering ingår i maxtaxan. Det innebär att även om du har fler insatser än rehabilitering, till exempel hemtjänst, ska du aldrig betala mer än det belopp riksdagen beslutat som maxtaxa.

I avgiftsbroschyrenPDF kan du läsa om vilka avgifter som gäller.

Primärvårdsrehabilitering - uppdrag och målgrupper

Primärvården är den första instansen man kontaktar vid behov av hälso- och sjukvård. Det gäller även rehabilitering och hjälpmedel. Undantaget är då du har hemsjukvård, bor på särskilt boende eller korttidsboende- då kontaktar du Kommunrehab. Du får välja vilken rehabmottagning du vill enligt vårdval för primärvårdsrehab.

Kontakt

Kommunrehab Mölndal
Bergfotsgatan 2
431 35 Mölndal
031–315 23 53
Telefontid vardagar 10–12

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2019-07-08 13.13