Trygg hemgång

Du som har behov av hjälp med vård och omsorg efter sjukhusvistelse kan beviljas insatsen Trygg hemgång. Det är ett tidsbegränsat stöd för att du ska kunna återhämta dig i ditt hem.

Vårdpersonal undersöker ryggen på en patient.

Stöd i hemmet

Mölndals stad erbjuder Trygg hemgång som en tillfällig insats efter sjukhusvistelse för att du ska känna trygghet och bli så självständig som möjligt under din återhämtning.

Det är ett alternativ till korttidsplats och innebär att du får ett individuellt stöd i ditt hem av ett tvärprofessionellt team. Hur lång tid stödet gäller beror på dina behov.

Team för trygg hemgång

I teamet arbetar undersköterskor, arbetsterapeut, socialsekreterare, fysioterapeut, och sjuksköterska.

Trygg hemgångsteamet fokuserar på trygghet, delaktighet och självständighet i sitt arbete. Ett personcentrerat och rehabiliterande synsätt ligger till grund för den flexibla och individuella utformningen av insatsen.

Ansökan om Trygg hemgång

Behöver du stöd och hjälp efter en sjukhusvistelse tar socialsekreteraren kontakt med dig så att du kan göra en ansökan om Trygg hemgång. Ansökan kan vara muntlig eller skriftlig och den prövas individuellt enligt gällande lagstiftning. Är du inte nöjd med beslutet kan det överklagas.

Digital tillsyn på natten

Du kan få digital tillsyn med trygghetskamera på natten i stället för att nattpatrullens personal kommer hem till dig. Mölndals stad lånar kostnadsfritt ut utrustningen till dig så länge du har ett biståndsbeslut.

Synpunkter

En viktig del i vårt kvalitetsarbete är att ta vara på synpunkter och förslag från dig och dina anhöriga. Vi ser synpunkter som en förutsättning för utveckling och förbättring. Därför är vi angelägna om att ni framför era synpunkter och klagomål till oss.

Kontakt

Trygg hemgångsteamet
0704‑67 73 11
klockan 7-22 alla dagar

Dela på:

Senast uppdaterad