Vaccination

Information till dig som vill vaccinera dig.

Vårdpersonal på väg att ge vaccin i armen på en annan person. Foto: VGR

Vaccin mot covid-19

Mölndals stad erbjuder vaccinering till dig som bor på äldreboende, i bostad med särskild service och till dig som har både hemtjänst och kommunal hälso och sjukvård.

Vaccin mot covid-19 ges vid två olika tillfällen med 4-5 veckors mellanrum för att ge ett fullgott skydd.

Om du inte ingår i målgrupperna som vaccineras just nu kan du se när det är dags för din tur och hålla dig uppdaterad via 1177.

Riskgrupper prioriteras

I första hand vaccineras personer som tillhör en riskgrupp enligt Folkhälsomyndighetens nationella plan för vaccination.

Du som bor på äldreboende

Mölndals stad erbjuder vaccinering mot covid-19 till alla som bor på äldreboende.

Vi är nu färdiga med vaccineringen av brukare på våra äldreboenden.

Du som bor i bostad med särskild service

Mölndals stad erbjuder vaccinering mot covid-19 till dig som bor i bostad med särskild service. Vaccinering av första dosen påbörjades under vecka 2.

Vaccin mot covid-19 ges vid två olika tillfällen med 4-5 veckors mellanrum för att ge ett fullgott skydd. Vaccinering av andra dosen för denna målgrupp beräknas inledas i februari.

Du som har både hemtjänst och kommunal hälso- och sjukvård

Mölndals stad erbjuder vaccinering mot covid-19 till dig som har både hemtjänst och kommunal hälso- och sjukvård. Vuxna personer i samma hushåll som dig erbjuds också vaccinering.

Vaccin mot covid-19 ges vid två olika tillfällen med 4-5 veckors mellanrum för att ge ett fullgott skydd. Vaccinering av andra dosen för denna målgrupp beräknas inledas i februari.

Du som har hemtjänst

Om du har hemtjänst, men inte är inskriven i den kommunala hälso- och sjukvården, kan du bli kontaktad av hemtjänstens personal som frågar dig vilken vårdcentral du tillhör.

Det är inte alla vårdcentraler som har information om vilka av deras patienter som har hemtjänst eller inte. Därför hjälper hemtjänstens personal till att, så långt det är möjligt, ta reda på detta så att vårdcentralerna ska kunna erbjuda dig vaccination mot covid-19 snarast möjligt. Du behöver inte lämna några personuppgifter till hemtjänstens personal.

Fyll i hälsodeklaration före vaccineringen

Du som ska vaccineras på en vårdcentral behöver fylla i en hälsodeklaration innan du kan vaccineras. Om du inte har fått en hälsodeklaration av hemtjänstens personal eller din vårdcentral kan du fylla i den själv direkt via länken nedan, skriva ut den och ta med dig den till vaccineringen.

Håll dig uppdaterad och boka tid själv

Hemtjänstens personal hinner kanske inte kontakta alla sina brukare. Det innebär att du behöver vara beredd på att själv boka tid för vaccinering mot covid-19 på din vårdcentral. Håll dig uppdaterad om när din vårdcentral öppnar sin bokning genom att läsa på deras hemsida.

Medarbetare inom vård och omsorg

I vecka 4 hade drygt 1200 medarbetare i verksamheter som bedriver vård och omsorg fått sin första dos vaccin. Det finns fortfarande tider kvar till medarbetare som ännu ej fått sin första dos.

Medarbetare som inte bokat sin första dos vaccin genom detta erbjudande senast vecka 6 får vända sig till sin vårdcentral för att vaccinera sig mot covid-19.

Kontakt

Öppettider
Besökstid från kl. 12.00
Telefontid:
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag   8.00-18.00
fredag     8.00-16.30

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad