Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Translate
Mölndals stads startsida

Ekonomiskt bistånd

Om du inte har tillräcklig inkomst för att försörja dig eller din familj kan du ansöka om ekonomiskt bistånd. Du får då också hjälp med att förändra din situation. Ekonomiskt bistånd är den allra sista utvägen när alla dina andra alternativ är uttömda.

Vad är försörjningsstöd?

Försörjningsstöd är en typ av ekonomiskt bistånd. Tidigare hette det socialbidrag. Det är en tillfällig ekonomisk hjälp från kommunen som du kan få om du inte kan försörja dig på egen hand. Rätten till stöd prövas individuellt och beviljas för en månad i taget. Eftersom försörjningsstödet är inkomstprövat måste socialtjänsten göra en utredning.

Inom 10 dagar får du beslut om försörjningsstöd.

Vem kan få försörjningsstöd?

Du som är svensk medborgare eller har ett beviljat uppehållstillstånd och är bosatt i Mölndal och vars inkomst är för låg.

Vad krävs att få försörjningsstöd?

I första hand krävs att du sökt alla andra bidrag som du har möjlighet att få, till exempel bostadsbidrag hos Försäkringskassan eller arbetslöshetsersättning hos A-kassa/ALFA-kassa. Om du har sparade pengar eller tillgångar som du kan sälja, till exempel bil och bostad, brukar socialtjänsten uppmana dig att sälja dessa tillgångar innan du söker ekonomiskt bistånd.

  • Om du studerar hänvisas du i första hand till att söka bidrags- och lånedel hos Centrala Studiestödsnämnden. Sammanboende och gifta ansvarar gemensamt för hushållets ekonomi.
  • Om du är arbetssökande ska du ha skrivit in dig på Arbetsförmedlingen och stå till arbetsmarknadens förfogande.
  • Om du är sjuk behöver du styrka detta med läkarintyg.

När du söker försörjningsstöd för första gången får du komma på ett nybesök där din eventuella rätt till försörjningsstöd utreds. I dialog med socialsekreterare utformas beroende på din livssituation en individuell planering som du måste följa för att vara berättigad försörjningsstöd. Är du till exempel i behov av försörjningsstöd på grund av arbetslöshet kan det bli aktuellt med praktik eller arbetsträning.

Blanketter för att ansöka om försörjningsstöd:

Hur mycket kan jag få?

Försörjningsstödet ska garantera dig en skälig levnadsnivå. Biståndet ska utformas så att det stärker dina möjligheter att leva ett självständigt liv och ska täcka kostnader för:

  • livsmedel
  • kläder och skor
  • lek och fritid
  • förbrukningsvaror
  • hälsa och hygien
  • dagstidning, telefon och tv-avgift.

Du får också pengar till ditt boende, arbetsresor, hushållsel, hemförsäkring och fackföreningsavgift. Du kan också få pengar till läkarvård, medicin, tandvård och glasögon efter särskild prövning.

​En kort informationsfilm om ekonomiskt bistånd

Stockholms stad har gjort en kortfilm om ekonomiskt bistånd.

Provberäkning

Med hjälp av

kan du se om är berättigad till försörjningsstöd. I mallen finns de normer inlagda som försörjningsstödet utgår ifrån. Du behöver komplettera med dina utgifter och inkomster. Om provberäkningen visar att du ligger på plus, kan du ändå göra en ansökan. Provberäkningen är bara en vägledning och beslut fattas alltid utifrån en individuell bedömning.

Vart vänder jag mig?

När du vill boka ett första besök ringer du till stadens växel, se telefonnummer nedan, mellan klockan 09.00-10.00, och uppger att du vill komma i kontakt med en av våra biståndshandläggare för att söka försörjningsstöd.

Kontakt

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen
Södra Ågatan 4 A-B
431 82 Mölndal
031-315 10 00 växel
031-87 85 82 fax
socialarbetsmarknad@molndal.se

Receptionens ordinarie öppettider
måndag 08.00-16.00
tisdag     08.00-16.00
onsdag   08.00-16.00
torsdag  08.00-17.30
fredag    08.00-14.30

Du kan alltid ringa till social- och arbetsmarknadsförvaltningen 30 minuter efter att receptionen har stängt.

Akuta situationer (utanför öppettiderna)
Om du själv eller någon annan är i akut behov av hjälp med något inom socialtjänstens ansvarsområde utanför kontorstid, kan du kontakta socialjouren.
031-365 87 00

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2019-11-08 12.15