Trygg och säker

Vi arbetar aktivt och förebyggande för att höja medvetenheten kring säkerhet i staden och minska risker för olyckor och tillbud.

Det finns resurser för att hantera olyckor, kriser och andra extraordinära händelser. Det finns också en beredskap att leda stadens verksamhet vid allvarliga samhällsstörningar.

Dela på:

Senast uppdaterad