Brotts­förebyggande arbete

Varje individ kan vara en brottsförebyggare i någon mån. Alla kan bidra till en tryggare närmiljö och ett tryggare samhälle. Nedan hittar du information om hur vi arbetar med brottsförebyggande arbete och hur du kan engagera dig.

Grannsamverkan

Grannsamverkan är en metod för att minska brottsligheten och öka tryggheten och trivseln i bostadsområden. Grannar som samarbetar och har ökad uppmärksamhet i bostadsområdet samt kunskap om hur man skyddar avskräcker och försvårar för tjuven vilket minskar vardagsbrottsligheten, som till exempel inbrott i bostäder, bilar, förråd och skadegörelse.

Grannsamverkan är ett utvärderat koncept som visat sig göra bostadsområden mindre attraktiva för brottslig verksamhet. Grannsamverkanområden har en genomsnittlig minskning av inbrott med 36%.

Bakom Grannsamverkankonceptet står Samverkan mot brott som är en organisation bestående av Polisen, Brottsförebyggande rådet, Sveriges Kommuner och Regioner, SSF Stöldskyddsföreningen, Trygg Hansa, Folksam, If, Länsförsäkringar, Dina Försäkringar, Moderna Försäkringar, ICA Försäkring, Villaägarna, Hyresgästföreningen och Riksbyggen som alla verkar för att skapa ett tryggare boende.

Trygghetsvandring

Trygghetsvandringar är ett sätt att skapa en tryggare och bättre miljö i exempelvis ett bostadsområde. Grundtanken är att de som bor och verkar i lokalsamhället har störst kännedom om det och att deras erfarenheter är viktiga att ta tillvara.

Vid en trygghetsvandring deltar vanligen de som bor i området, men också företrädare för lokala föreningar, bostadsföretag, politiker och polis. Under en trygghetsvandring ges också möjlighet till att fördjupa det demokratiska samtalet mellan medborgare och representanter för samhällets offentliga instanser. Under vandringen noteras platser och utrymmen som upplevs som otrygga eller riskerar att bli brottsplatser, samt vilka konkreta fysiska omständigheter som bidrar till problemen. I processen ingår att ta fram förslag på lösningar, och trygghetsinventeringen kan sedan ligga till grund både för större och mindre åtgärder.

Trygghetsvärdar i Mölndal

Trygghetsvärdar ska främja trygghet och trivsel i Mölndal genom att synas utomhus på helgkvällar. Våra trygghetsvärdar går alltid tillsammans med minst en annan trygghetsvärd, de får ett arvode (betalt per timme) samt stöd och gemenskap av andra trygghetsvärdar och en samordnare från staden.

Kommunfullmäktige tog i augusti 2017 beslut om att starta upp arbetet med trygghetsvärdar i centrala Mölndal. Trygghetsvärdarna gjorde sin första vandring i mars 2018.

Kommunstyrelsen beslutade augusti 2023 att utöka trygghetsvärdarnas uppdrag med bland annat fler värdar och en ny lokalgrupp i Lindome. Detta arbete är inte på plats än men arbetet har startats.

Medborgarlöfte

För att skapa trygghet i Mölndal arbetar vi årligen med ett gemensamt medborgarlöfte. Medborgarlöftet arbetas fram för att ge dig som invånare möjlighet att påverka eller bli delaktig i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet.

Relaterad information

Kontakt

Charlie Karlsson
Brottsförebyggande samordnare
Samordning för hållbarhet
031-315 10 00 kontaktcenter
charlie.karlsson@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad