Ditt ansvar vid en kris

Vid eventuella krissituationer, till exempel översvämningar eller bränder, har du och alla andra medborgare ett personligt ansvar för din egen säkerhet.

Att klara sig utan el och vatten är inte det enklaste, men om du är förberedd kan du se till att samhällets resurser kan användas för att hjälpa de som är mest utsatta först, till exempel äldre.

Tumregeln är att du ska kunna klara dig i 7 dygn, vid en samhällskris. Ett bra första steg är att se till att du har en komplett krislåda hemma.

Kontakt

Charlotta Källerfelt
Säkerhets- och beredskapschef
Stadsledningsförvaltningen
031-315 12 17
charlotta.kallerfelt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad