Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Translate
Mölndals stads startsida

Information vid kriser

Vid en allvarlig händelse används Mölndals stads hemsida som främsta informationskanal.

Aktuell information om allvarliga händelser publiceras löpande på startsidan.

Ytterligare kanaler som används för att informera dig är radio, tv, stadens Facebooksida och varningssignalen VMA.

VMA - Viktigt meddelande till Allmänheten

Runt om i Mölndal finns det högtalare uppsatta som används för att skicka ut varningssignaler VMA vid allvarliga händelser.

VMA-signalen låter som en utdraget tutande och förmodligen har du hört signalen tidigare då systemet testas regelbundet. Testerna genomförs första helgfria måndagen i mars, juni, september och december klockan 15.00.

När VMA-signalen låter i skarpt läge bör du gå inomhus, stänga dörrar, fönster och ventilation. Därefter håller dig uppdaterad om situationen via Mölndals stads kanaler eller genom att lyssna på radion.

Det finns fyra typer av varningssignaler:

  • Viktigt meddelande till allmänheten, VMA: En 7 sekunder lång signal följt av 14 sekunder tystnad därefter en 7 sekunder lång signal. Detta upprepas i minst 2 minuter.
  • Flyglarm: Korta signaler i en minut.
  • Beredskapslarm: 30 sekunders signal följt av 15 sekunders tystnad.
  • Signal för att faran är över: en cirka 30 sekunder lång signal.
Du kan läsa mer på www.krisinformation.se.

Filmen om Hesa Fredrik är producerad av SOS Alarm

Viktiga telefonnummer

Kristeam och POSOM

Posom står för "psykiskt och socialt omhändertagande". Om en stor olycka eller katastrof inträffar i Mölndal, eller om stadens invånare är med om stora olyckor eller katastrofer på annat håll i världen, sammankallas stadens Posom-grupp för att stötta drabbade och anhöriga.

Gruppen består av representanter från socialtjänsten, primärvården, skolan, polisen och kyrkan. Posom vänder sig till dem som behöver stöd i sin oro och sorg.

Däremot är det den ordinarie sjukvården som har hand om dem som blir fysiskt skadade i en olycka.

Kontakt

Richard Bengtsson
Säkerhetshandläggare
Stadsledningsförvaltningen
031-315 12 53
richard.bengtsson@molndal.se

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2019-09-18 06.53