Medling vid brott

Medling är ett frivilligt möte mellan de personer som har varit inblandade i en brottshändelse. Tanken är att de inblandade ska bearbeta händelsen och de konsekvenser brottet inneburit. Medlingen är ett komplement till den ordinarie rättsprocessen, den ersätter varken polisutredning eller domstolsförhandling.

Hur medling kan hjälpa dig som blivit utsatt för ett brott

Genom medling får du möjlighet att:

 • få ett ansikte på den som gjort dig illa
 • ställa frågor om varför det hände
 • berätta om de konsekvenser som brottet har medfört för dig
 • komma överens om hur ni ska bete er mot varandra i framtiden
 • gärningsmannen ger dig upprättelse och gottgörelse.

Hur kan medling hjälpa dig som begått ett brott

Genom medling får du möjlighet att:

 • ta ansvar för dina handlingar
 • visa mod genom att möta den du gjort illa
 • be om ursäkt och att visa ånger för det inträffade
 • få en möjlighet att förklara din sida av händelsen
 • få insikt i hur det är att bli utsatt för brott
 • hjälpa dig att inte begå samma brott igen.

Så går ett möte till

Du som begått ett brott och är mellan 12-21 år kommer via polisen erbjudas att delta i en medling. Om du tackar jag till att vara med blir du kontaktad av en av kommunens medlare. Medlarna är opartiska och har tystnadsplikt. Även om du från början tackar nej, kan du eller dina föräldrar alltid ta en kontakt vid ett senare tillfälle. Ett medlingsmöte är gratis.

Själva medlingsmötet föregås av ett eller flera förmöten med den utsedde medlaren. Den som begått ett brott och den som blivit drabbad får var och en för sig en chans till förberedelser. Ni får information om vad medling innebär och kan berätta mer vad ni upplevt.

Medlingsmötet hålls på en neutral plats efter en bestämd struktur där alla inblandade ska känna sig delaktiga. På mötet kan föräldrar eller någon annan stödperson vara med. Deras uppgift är att vara ett stöd och deltar inte aktivt i samtalet. Vid behov bestäms att träffas på nytt.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad