Räddningstjänst

Räddningstjänsten Storgöteborg (RSG) är ett kommunalförbund med sex medlemskommuner: Göteborg, Mölndal, Kungsbacka, Härryda, Partille och Lerum, sammanlagt 840 000 invånare. I dessa kommuner svarar RSG för räddningstjänst och förebyggande brandskydd.

Räddningstjänstens uppdrag innebär att förhindra och begränsa olyckor, förbereda och genomföra räddningsinsatser, vidta åtgärder efter olyckor samt medverka i samhällets krishantering.

Kontakt

Räddningstjänsten Storgöteborg
Box 5204
402 24 Göteborg
Tfn växel: 031-335 26 00

Vid akuta nödlägen där det föreligger fara för liv, egendom och miljö - ring 112

Dela på:

Senast uppdaterad