Räddningstjänst

Räddningstjänsten Storgöteborg (RSG) är ett kommunalförbund med nio medlemskommuner: Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund och Tjörn, sammanlagt 923 000 invånare

I dessa kommuner svarar RSG för räddningstjänst och förebyggande brandskydd. Räddningstjänstens uppdrag innebär att förhindra och begränsa olyckor, förbereda och genomföra räddningsinsatser, vidta åtgärder efter olyckor samt medverka i samhällets krishantering.

Kontakt

Räddningstjänsten Storgöteborg
Box 5204
402 24 Göteborg
Tfn växel: 031-335 26 00

Vid akuta nödlägen där det föreligger fara för liv, egendom och miljö - ring 112

Dela på:

Senast uppdaterad