Extra övning

Ingress med format "Ingress". Skriv en kort sammanfattning om innehållet av sidan. Glöm inte det viktigaste. Ingressen får inte blir för lång, inte radbrytas eller indelas i stycken. Det får inte heller förekomma några länkar i ingressen. Ingressen är VIKTIG! Det är denna textsnutt som syns när dela-funktionen till Facebook och andra sociala medier används.

Här i textmodulen skriver du din text. Skriv luftigt, korta stycken och använd underrubriker. Gör punktlistor istället för att kommatera en uppräkning. Det underlättar skumläsning och gör att läsaren snabbt får en uppfattning av vad som är viktigt på sidan.

Förkortningar ska alltid skrivas ut. Kursivstil får aldrig användas på webben. Fetstil får inte användas i rubriker, meningar eller ingress. Undvik utropstecken!

Skriv aldrig hela ord eller meningar i VERSALER!

Citat

- Citat ska markeras korrekt genom att vända Specialtecken under Infoga. Du kan välja Blockcitat som i det här exemplet eller Kortare citat, säger Ann-Louise Svensson, webmaster

Använd underrubrik

Underrubriken beskriver vad brödtexten handlar om. Börja om möjligt rubriken med nyckelordet. Genom att läsa underrubriker, punktlistor, förstärkta ord och länkar avgör läsaren på några tiondels sekunder om här står något av intresse eller inte. Lura inte läsaren med s.k. kvällstidningsrubriker. Undvik specialtecken i rubriker.

Använd mjukt bindestreck när ett ord blir för långt som

Rubriker ska helst vara korta Inte längre än en rad på datorn. Tänk på att detta gäller även när rubriken visas upp på andra sidor som startsidan och genomgångssidor eller i menyerna.

Länkar

Länk ska förekomma i sitt sammanhang. Länken ska ha koppling till texten och ge ett läsaren ett mervärde. Lägg aldrig länkar i rubriker eller i ingresser. Ange aldrig webbadressen i länktexten.

  • Länktexten ska vara samma som sidrubriken på länkmålet.
  • Max en länk per mål - per sida.

Prova att göra en intern länk till sidan Badplatser och extern länk till Väskuststiftelsen.

Viktigt

Det är bara pdf:er och dokument som öppnas i nytt fönster. Allt annat öppnas alltid i samma fönster.

Prova att länka till dokumentet Visuell identitet.

Tips

Du vet väl att du själmant kan öppna en länk i ett nytt fönster genom att högerklicka på länken och välja "Öppna länk i nytt fönster" till Aftonbladet som exempel.

Relaterad information

Rubriken ska alltid heta just Relaterad information, den får inte namnändras. Här lägger du bara in länkar om det verkligen behövs fördjupande information. Lägg inte upp en massa länkar som är "bra-att-ha". Ta bort hela modulen "Relaterad information" om du inte behöver den.

  • Länk
Bokmässan skf 2018

Prova att:

  1. dela in i stycken
  2. göra underrubriker
  3. skriva en ingress
  4. skriva en rubrik
  5. göra en intern länk till sidan Badplatser
  6. göra en extern länk till Väskuststiftelsen

Kontakt

Stadsledningsförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad