Extra övning - förslag till facit

Ingress med format Ingress. Skriv en kort sammanfattning om innehållet av sidan på max fyra rader. Ingressen får inte blir för lång, inte radbrytas eller indelas i stycken. Gör inga länkar i ingressen.

Fikabord uppifrån med händer som håller kaffekoppar, bullar och kakor


Här i textmodulen skriver du din text. Skriv luftigt, korta stycken och använd underrubriker. Gör punktlistor istället för att kommatera en uppräkning. Det underlättar skumläsning och gör att läsaren snabbt får en uppfattning av vad som är viktigt på sidan.

Förkortningar ska alltid skrivas ut. Kursivstil får aldrig användas på webben. Fetstil får inte användas i rubriker, meningar eller ingress. Undvik utropstecken.

Skriv aldrig hela ord eller meningar i versaler.

Citat

Citat ska markeras korrekt genom att vända Specialtecken under Infoga. Du kan välja Blockcitat som i det här exemplet eller Kortare citat,
säger Ann-Louise Svensson, webmaster

Använd underrubrik

Underrubriken beskriver vad brödtexten handlar om. Börja om möjligt rubriken med nyckelordet. Genom att läsa underrubriker, punktlistor, förstärkta ord och länkar avgör läsaren på några tiondels sekunder om här står något av intresse eller inte. Lura inte läsaren med så kallade kvällstidningsrubriker. Undvik specialtecken i rubriker.

Använd mjukt binde­streck i långa ord.

Rubriker ska helst vara korta. Inte längre än en rad på datorn. Tänk på att detta gäller även när rubriken visas upp på andra sidor som startsidan och genomgångssidor eller i menyerna.

Länkar

Länk ska företrädesvis förekomma i sitt sammanhang. Länken ska ha koppling till texten och ge ett läsaren ett mervärde. Lägg aldrig länkar i rubriker eller i ingresser. Ange inte webbadressen i länktexten eller efter den.

  • Länktexten ska vara samma som sidrubriken på länkmålet.
  • Max en länk per mål - per sida.

Prova att göra en intern länk till sidan Badplatser och extern länk till Väskuststiftelsen.

Viktigt

Det är bara pdf:er och dokument som öppnas i nytt fönster. Allt annat öppnas alltid i samma fönster.

Prova att länka till dokumentet Visuell identitet Pdf, 3.9 MB..

Tips

Du vet väl att du själmant kan öppna en länk i ett nytt fönster genom att högerklicka på länken och välja "Öppna länk i nytt fönster" till Aftonbladet som exempel.

Relaterad information

Kontakt

Stadsledningsförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad