Frågor och svar om coronasmitta till vårdnads­havare

På den här sidan publicerar vi löpande beslut som påverkar skolverksamheten i Mölndal. Nu är det dags för ett nytt läsår. Här hittar du information om hur covid-19 påverkar förskolan och grundskolan.

Innehållet uppdateras löpande och är senast uppdaterat den 3 november 2021. Nytillkommet innehåll är gulmarkerat.

Avgifter och vistelsetid på förskola och fritidshem

Vid en eventuell stängning av förskola eller skola har regeringen beslutat att vårdnadshavare med samhällsviktiga yrken har fortsatt rätt till tillsyn.

Du har bara rätt till omsorg om du inte kan ordna omsorg om barnet på annat sätt. Om det finns två vårdnadshavare och bara en av er deltar i samhällsviktig verksamhet ska som utgångspunkt den andra vårdnadshavaren ta hand om barnet.

Om du är vårdnadshavare och har ett samhällsviktigt arbete och behövs där vid en eventuell stängning ska du föra en dialog med verksamhetsutövaren av samhällsviktiga verksamheten, det vill säga din arbetsgivare eller uppdragsgivare.

Om det beslutas att förskolan ska stängas ska kommunen betala tillbaka avgiften, såvida det inte endast handlar om enstaka dagar. Om platsen som avtalet avser inte kan erbjudas kan kommunen inte ta ut en avgift.

De närmare formerna för återbetalningen avgörs av kommunen utifrån de taxebestämmelser som kommunen tillämpar.

Om förskolan är öppen men ditt barn måste vara hemma därför att hen är sjuk gäller som vanligt att avgift debiteras.

Om det beslutas att förskolan ska stängas gäller att kommunen ska betala tillbaka avgiften, såvida det inte endast handlar om enstaka dagar. Om platsen som avtalet avser inte kan erbjudas kan kommunen inte ta ut en avgift. De närmare formerna för återbetalningen avgörs av kommunen utifrån de taxebestämmelser som kommunen tillämpar.

Är ditt barn friskt och symtomfritt är barnet välkommen till förskolan. Vid lindriga symtom ska barnet stanna hemma. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer, som menar att ur ett smittskyddsperspektiv finns i dagsläget ingen anledning att friska barn ska stanna hemma från förskolan.

Däremot kan varje förskola anpassa barnets vistelsetid och eventuellt låta barnen var utomhus under dagen. Detta avgör rektor på respektive förskola.

I den händelse av att förskolan har väldigt hög sjukfrånvaro bland personalen, kan rektor komma att vädja till vårdnadshavare som vistas hemma, att även hålla de egna barnen hemma. Skolförvaltningen prioriterar då omsorg för vårdnadshavare som arbetar eller studerar. Vid en sådan åtgärd meddelar ansvarig rektor berörda vårdnadshavare.

Smitta, sjukdom med mera

Just nu pågår det olika typer av luftvägsinfektioner. Vid symtom ska alla barn och elever vara hemma tills allmäntillståndet förbättrats. De vanligaste symtomen på covid-19 är:

 • hosta
 • feber
 • snuva eller täppt näsa
 • förändrad lukt och smak
 • ont i halsen
 • ont i huvudet
 • illamående
 • ont i musklerna
 • ont i magen
 • diarré
 • trötthet

Om ditt barn uppvisar symtom under dagen på förskolan eller i skolan så kommer du som vårdnadshavare att bli kontaktad. Du kommer då bli ombedd att hämta ditt barn så fort som möjligt, eller be ditt barn att ta sig hem på ett smittsäkert sätt. Vi ber dig att hämta barnet så fort som möjligt för att förhindra en eventuell smittspridning på förskolan eller i skolan.

Håll dig uppdaterad om gällande råd och rekommendationer.

Den 1 november ändrades rekommendationerna för covid-19 till
vuxna och barn om att stanna hemma vid symtom. Om barnet varit sjukt och stannat hemma kan barnet först komma tillbaka till förskolan och skolan när hen:

 • Varit feberfri ett dygn och
 • Känner sig frisk, även om barnet fortfarande har vissa luftvägssymtom.

Barnet ska orka delta i den ordinarie verksamheten. Kvardröjande hosta och snuva, även om snuvan är tjock och färgad är inget hinder.

Vill pedagoger och skolpersonal använda munskydd eller visir får de göra det. Skolförvaltningen har skickat ut flergångsvisir till all personal som önskar använda det. Detta är en åtgärd som vidtagits för att stilla eventuell oro som finns bland personalen där fysiskt avstånd inte kan hållas. Det är fortsatt viktigt att hålla avstånd till varandra och att ha en god handhygien.

Västra Götalandsregionen har meddelat att vi kan förvänta oss fortsatta lokala klusterutbrott under hösten. Skolförvaltningen följer smittspridningen noga genom avstämningar med rektorer och Smittskydd i Västra Götaland regelbundet. Vid större utbrott på förskolor och skolor har vi beredskap att vidta nödvändiga åtgärder, som exempelvis distansundervisning.

Vid konstaterad smitta i barnets klass kommer du som vårdnadshavare att bli informerad. I vissa fall sker smittspårning via gurgeltester och i detta gurgeltest finns viktig information som du behöver läsa.

Om ditt barn insjuknar i covid-19 och testas positivt vill vi gärna veta det. Meddela rektorn på skolan att ditt barn är sjukt. Detta hjälper oss att fatta rätt beslut och vi kan föra tillförlitlig statistisk.

På förskolor kommer hämtning och lämning inomhus att begränsas utifrån hur många vårdnadshavare som vistas i lokalen samtidigt. Under tider många hämtar och lämnar sina barn samtidigt kommer detta behöva ske utanför förskolans lokaler. Inskolning av nya barn sker på ett covidanpassat sätt med enstaka vårdnadshavare per tillfälle. Förskolans personal följer hygienrutiner noga.

Vi fortsätter att ha utvecklingssamtal och andra kontakter mellan vårdnadshavare och personal med hjälp av digitala verktyg. Lunchpauser fortsätter att anpassas för att undvika trängsel i skolmatsalarna. Handtvätt med tvål och vatten görs regelbundet, och det finns handsprit i lokalerna.

Vid konstaterad covid-19 följer vi de rutiner som Smittskydd Västra Götaland tagit fram. Det innebär bland annat smittspårning och information till berörda vårdnadshavare (ofta en eller flera klasser eller barngrupper) om personen vistats i verksamheten med symtom.

Om ditt barn testas positivt för covid-19 måste rektor informeras. Det räcker inte att sjukanmäla via skola 24. Om en elev är konstaterad smittad har vårdnadshavare skyldighet att informera skolan om detta.

Vi följer Smittskydd Västra Götalands handlingsplan vid konstaterad smitta av covid-19 på fritids, förskola eller skola. Rektor ansvarar enbart för att informera identifierade personer som i normalfall är klassen, lärare och / eller arbetslag.

Du kan bidra till minskad smittspridning genom att stanna hemma vid minsta förkylningssymtom, även om de är milda. Detta gäller både vuxna, barn och ungdomar. Provta dig vid symtom, även om de är milda.

Följ myndigheternas råd:

 • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten.
 • Lämna och hämta barn utomhus i så stor utsträckning som möjligt.
 • Håll avstånd till andra.
 • Håll dig uppdaterad och följ myndigheternas riktlinjer och rekommendationer.

Sedan 1 november 2021 finns det nya rekommendationer. Följande gäller för barn i förskolan/skolan:

Barn som ingår i smittspårning som hushållskontakt till
person med covid-19:
Barn som är fullvaccinerade och inte har symtom får vara i skolan
Barn som är fullvaccinerade och får symtom: De ska provtas och vara hemma i väntan på provsvar.
Barn som inte är vaccinerade eller bara fått en dos Alla barn ska vara hemma.
Barn från 6 års ålder ska provtas direkt. 

Mer information hittar du hos Västra Götalandsregions regler för återgång till förskola och skola.

Övriga frågor

Västra Götalandsregionen har infört självprovtagningstest, så kallade gurgeltester. Provet ska bara användas vid smittspårning av elever i en klass när smittspridning befaras kunna ha skett i klassen.

Gurgeltesterna är framtagna med en mer skonsam metod där barnet eller eleven gurglar en koksaltlösning och spottar i ett provrör. Testet är lika säkert som ett vanligt PCR-test som tas och lämnas in på en vårdcentral.

Du tar testet hemma i lugn och ro och lämnar in det på en särskild anvisad vårdcentral. Instruktioner medföljer i självprovtagningskitet. Gurgeltesterna erbjuds till alla skolor i Västra Götalandsregionen, till barn och elever från förskoleklass till gymnasiet.

Enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer ska du alltid testa dig för covid-19 när du reser in i Sverige. Det gäller oavsett om du har symtom eller inte. Det finns ett antal undantag som innebär att du inte behöver testa dig, dessa är:

 • Om du är fullvaccinerad och det har gått minst två veckor sedan din senaste dos.
 • Om du har haft bekräftad covid-19 under det senaste halvåret.
 • Om du endast har rest inom Norden.
 • Om du är under 6 år.

Under de närmaste 14 dagarna efter din ankomst till Sverige ska du vara extra vaksam på symtom. Om du får symtom på covid-19 ska du undvika nära kontakt med andra människor och testa dig så snart som möjligt. Det gäller även för dig som är fullvaccinerad eller har haft bekräftad covid-19 det senaste halvåret.

Familjecentralerna och de öppna förskolorna har inte kunnat ha sin vanliga verksamhet igång på länge på grund av pandemin. Sedan en tid tillbaka ordnas uppskattade barnvagnspromenader och nu finns också möjlighet till öppen förskola utomhus i mindre grupper.

Med anledning av pandemin har Kulturskolan gjort följande anpassningar för terminsstarten HT21:

 • Undervisningen i större körer och orkestrar anpassas genom uppdelning i mindre grupper som träffas varannan vecka eller sprider ut sig över flera lokaler.
 • Individuell undervisning och undervisning i små grupper i Kulturskolans lokaler på Fiskargatan sker som vanligt, även för gymnasieelever.
 • Undervisning i instrument/sång återupptas i grundskolans lokaler.
 • För all vår verksamhet gäller att hålla avstånd, stanna hemma vid minsta symptom och lämna/hämta barnen utanför Kulturskolan.

Kontakt

Skolförvaltningen
Förskola och grundskola
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Öppettider
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag  8.00-18.00
fredag    8.00-16.30

Dela på:

Senast uppdaterad