Frågor och svar om coronasmitta till vårdnads­havare

Kom ihåg att alla barn ska stanna hemma vid tecken på förkylning, även lindriga symtom. På den här sidan publicerar vi löpande beslut som påverkar skolverksamheten i Mölndal.

Distans- och fjärrundervisning för åk 7-9

Från och med måndag den 11 januari 2021 kommer årskurs 7-9 att övergå till distans-och fjärrundervisning. Beslutet gäller till och med 24 januari. Elever som är i behov av närundervisning kommer att undantas från beslutet. Rektor beslutar utifrån elevens behov av stöd. 

Västra Götalandsregionen befarar en ökad smittspridning vid skolstart när många återvänder till sina arbetsplatser och när skolorna öppnar på nytt efter jullovet.

För att undvika trängsel i skolans lokaler och i kollektivtrafiken på morgonen har vi beslutat om distans- och fjärrundervisning för åk 7-9. Förhoppningen är att vi i och med detta kan undvika smittspridning och att elever snart kan återgå till fysisk undervisning igen.

Under perioden kan eleven få skolmat, trots att undervisningen sker i hemmet. Vi diskuterar hur detta ska göras på ett smittsäkert sätt och återkommer med information under dagen (fredag den 8 januari).

Innehållet uppdateras löpande och är senast uppdaterat 14 januari 2021.
Nytillkommet innehåll är gulmarkerat.

Anmäl matbehov för din högstadieelev

Under perioden 11 januari – 24 januari finns det möjlighet för högstadieelever som övergår till distansundervisning att hämta skolmat. Du anmäler eventuellt matbehov via vår e-tjänst anmälan om skollunch vid distansundervisning.

Instruktion för användning av e-tjänst

Anmälan om skollunch ska registreras senast klockan 08.00 måndag 11 januari, för att köket ska hinna förbereda maten.

Lunch kommer erbjudas måndag-fredag, under vecka 2 och 3.

 • Logga in i e-tjänstportalen.
 • Välj vilken elev det gäller. Du behöver göra en anmälan per elev.
 • Fyll i skola och klass.
 • Välj vilken vecka, eller vilka veckor du önskar att få mat. Är ni två vårdnadshavare som har eleven varannan vecka kan ni göra två separata anmälningar för samma elev.
  OBS! Det går inte att önska särskilda dagar, utan endast för hela veckor.
 • Fyll i eventuell specialkost.
 • Klart!

Vad ingår?

Det serveras en varm måltid levererad i en matlåda. Ingen dryck, sallad eller knäckebröd ingår. För god matkvalitet bör maten ätas skyndsamt.

Maten är paketerad, du behöver inte ta med egen låda. Lunchen hämtas upp mellan klockan 10.30 och 13.00 vid lastbryggan på ditt barns skola. Du som vårdnadshavare eller elev får hämta upp maten.

Vi följer ordinarie matsedel.

Bor du långt bort?

Om du bort långt bort från skolan och missar mycket lektionstid kan du hämta skolmat från en annan närliggande skola. Gör en ny anmälan för behov av skolmat i vår e-tjänst. Nu finns det en fråga om du har önskemål om upphämtning av skolmat på annan högstadieskola. Klicka i den skola som passar dig bäst.

Avbokning

Om du önskar att avboka mat ska du göra det direkt till köket senast klockan 08.00 samma morgon.

Almåsskolan 0723-97 19 94
Fässbergsskolan 031-3171139
Hallenskolan 070 - 467 77 91
Kvarnbyskolan 0768 681673
Sinntorp H 031-99 37 48
Streteredsskolan 031-315 21 43
Sörgården 031 - 81 10 14

Avgifter och vistelsetid på förskola och fritidshem

Vid en eventuell stängning av förskola eller skola har regeringen beslutat att vårdnadshavare med samhällsviktiga yrken har fortsatt rätt till tillsyn. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har tagit fram en föreskrift och allmänna råd som förtydligar vilka vårdnadshavares barn som ska erbjudas omsorg.

Du har bara rätt till omsorg om du inte kan ordna omsorg om barnet på annat sätt. Om det finns två vårdnadshavare och bara en av er deltar i samhällsviktig verksamhet ska som utgångspunkt den andra vårdnadshavaren ta hand om barnet.

Om du är vårdnadshavare och har ett samhällsviktigt arbete och behövs där vid en eventuell stängning ska du föra en dialog med verksamhetsutövaren av samhällsviktiga verksamheten, det vill säga din arbetsgivare eller uppdragsgivare.

Om det beslutas att förskolan ska stängas ska kommunen betala tillbaka avgiften, såvida det inte endast handlar om enstaka dagar. Om platsen som avtalet avser inte kan erbjudas kan kommunen inte ta ut en avgift.

De närmare formerna för återbetalningen avgörs av kommunen utifrån de taxebestämmelser som kommunen tillämpar.

Om förskolan är öppen men ditt barn måste vara hemma därför att hen är sjuk gäller som vanligt att avgift debiteras.

Om det beslutas att förskolan ska stängas gäller att kommunen ska betala tillbaka avgiften, såvida det inte endast handlar om enstaka dagar. Om platsen som avtalet avser inte kan erbjudas kan kommunen inte ta ut en avgift. De närmare formerna för återbetalningen avgörs av kommunen utifrån de taxebestämmelser som kommunen tillämpar.

Är ditt barn friskt och symtomfritt är hen välkommen till förskolan. Vid lindriga symtom ska barnet stanna hemma. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer, som menar att ur ett smiddskyddsperspektiv finns i dagsläget ingen anledning att friska barn ska stanna hemma från förskolan.

Däremot kan varje förskola anpassa barnets vistelsetid och eventuellt låta barnen var utomhus under dagen. Detta avgör rektor på respektive förskola.

I den händelse av att förskolan har väldigt hög sjukfrånvaro bland personalen, kan rektor komma att vädja till vårdnadshavare som vistas hemma, att även hålla de egna barnen hemma. Skolförvaltningen prioriterar då omsorg för vårdnadshavare som arbetar eller studerar. Vid en sådan åtgärd meddelar ansvarig rektor berörda vårdnadshavare.

Smitta, sjukdom m.m.

Bland annat ser vi över schemaläggning, anpassar klassrummens möblering, gör åtgärder för minska antalet vuxna vid lämning och hämtning. Vi har utvecklingssamtal och andra kontakter mellan vårdnadshavare och personal digitalt och anpassar matsituationen för att undvika trängsel. Handtvätt med tvål och vatten görs regelbundet. Vi uppmanar elever att, om möjligt, promenera eller cykla till skolan.


Om ditt barn testas positivt för covid-19 måste rektor informeras. Det räcker inte att sjukanmäla via skola 24. Om en elev är konstaterad smittad har vårdnadshavare skyldighet att informera skolan om detta.

Vid konstaterad covid-19 följer vi de rutiner som VGR tagit fram. Det innebär bland annat smittspårning och information till berörda vårdnadshavare (ofta en eller flera klasser eller barngrupper) om personen vistats i verksamheten med symtom.

Vi följer Västra Götalandsregionens handlingsplan vid konstaterad smitta av covid-19 på fritids, förskola eller skola. Rektor ansvarar för att informera identifierade personer som i normalfall är klassen, lärare och / eller arbetslag i samråd med smittskyddsläkare.

 • Stanna hemma vid förkylningssymtom, även om de är milda. Detta gäller både vuxna, barn och ungdomar.

 • Tvätta händerna ofta

 • Lämna och hämta barn utomhus i så stor utsträckning som möjligt.

 • Håll avstånd, avstå från trängsel och undvika kollektivtrafik.

 • Hålla dig uppdaterad och följa råden från myndigheterna.

Från och med den 7 januari 2021 rekommenderar Folkhälsomyndigheten att munskydd ska användas i kollektivtrafiken under rusningstid. Detta gäller för alla födda 2004 eller tidigare, alltså från 16 år och uppåt. Västtrafik skriver att det är rusningstrafik mellan klockan 7-9 och 16-18 under vardagar.

Det är ditt eget ansvar att se till att bära munskydd under de avsedda tiderna.

Enligt Smittskydd Västra Götaland sker inte så mycket smittspridning i skolorna. Detta sker istället i hemmen och under barns fritidsaktiviteter. De uppmanar därför alla vårdnadshavare att se till att deras barn:

 • går till skolan och sedan går hem igen
 • håller social distans
 • inte går till sina fritidsaktiviteter

Nej. Folkhälsomyndigheten rekommenderar från och med den 1 december 2020 att yngre barn i förskolan, som bor tillsammans med någon som har konstaterad covid-19, bör stanna hemma. Detta rekommenderas även äldre elever och vuxna att göra.

Folkhälsomyndigheten ändrade rekommendationerna så att personal inom skola och förskola ska kunna fokusera på det pedagogiska arbetet.

Vid positivt provresultat som visar på konstaterad covid-19 ska alla hushållskontakter, alltså hela hushållet (barn och vuxna) stanna hemma i minst sju dygn från det att personen har provtagit sig. Om du inte utvecklar symtom på covid-19 under de sju dagarna kan du återgå till förskolan, skolan eller jobbet. Du ska fortsatt vara vaksam på symtom i ytterligare 7 dagar. Detta gäller alla i hushållet, såväl barn som vuxna.

Som hushållskontakt till en person som testats positivt kommer du informeras om förhållningsregler till hushållskontakter.

Västra Götalandsregionen hänvisar till Smittskyddsläkarföreningens dokument covid-19, information och förhållningsregler till hushållskontakter. Där kan du läsa mer om covid-19 och hur du som hushållskontakt ska förhålla dig till eventuell smitta i hushållet.

Vid positivt provresultat ska du som har covid-19 stanna hemma tills du är frisk, i minst sju dygn efter att du fått symtom, varav minst de två sista dygnen utan feber och med gott allmäntillstånd. Om du är osäker på om du fortfarande smittar, rådgör med en läkare eller ring till 1177 Vårdguiden.

Övriga frågor

Elever kommer ha möjlighet att hämta upp skolmaterial, böcker och dator på skolan. Skolan kommer att informera hur detta kommer göras på ett så smittsäkert sätt som möjligt.

I nuläget sker distans- och fjärrundervisning för högstadieklasser åk 7-9 i staden till och med 24 januari. Vi följer Västra Götalandsregionen rekommendationer och rutiner, som befarar en ökad smittspridning efter julledigheten. Just nu är rekommendationen att enbart högstadieelever och gymnasieelever ska ha distans- och fjärrundervisning, och att grundskolebarn fortsätter sin verksamhet.

Smittsamheten mellan barn är betydligt lägre än mellan vuxna. Att skolorna fortsätter att hållas öppna är angeläget. Globalt finns inte heller indikationer på att skolor skulle utgöra någon riskmiljö. Däremot har skolstängningar haft negativ påverkan på lärandet och barns psykiska och fysiska hälsa. Redan utsatta barn har drabbats hårdast. .

Vårterminens nationella prov kommer påverkas meddelade Skolverket den 15 december 2020. Alla nationella prov ställs in från och med 1 januari 2021 och resten av våren, till och med den 30 juni 2021. Beslutet gäller samtliga skolformer där nationella prov genomförs med undantag för provet i årskurs 3 i grundskolan. Bedömningen just nu är att de nationella proven utgör en alltfö stor belastning på skolorganisationen.

Vi har en digital verksamhet där våra hemmavarande barn och föräldrar dagligen erbjuds aktiviteter de kan göra tillsammans, såsom pyssel, sagostund, sångstund. Vi kommer även att vara tillgängliga för frågor och annat stöd via telefon. Det blir ett sätt att bryta isoleringen för hemmavarande föräldrar och barn. Denna verksamhet pågår fram till jul.

Med anledning av skärpta allmänna restriktioner har kulturskolan gjort följande anpassningar för undervisning och grupper från och med 23 november:

 • Vi ställer in undervisningen i större grupper och orkestrar helt och hållet. Detta för att inte samla för många människor på en gång och för att undvika trängsel i våra korridorer.

 • Undervisning i instrument/sång kommer inte att ske i grundskolans lokaler för att våra lärare inte ska föra smitta vidare mellan skolorna. Ditt barns lärare kommer att ta kontakt med dig för att ställa om undervisningen på ett lämpligt sätt. Vecka 50 blir sista undervisningsveckan för terminen.

 • Individuell undervisning och undervisning i små grupper om max 4 elever i kulturskolans lokaler på Fiskargatan fortsätter som vanligt om ditt barns lärare inte meddelar dig något annat. Gymnasieelever ska fortsätta att undervisas digitalt.

 • Vår förhoppning är att all verksamhet ska kunna starta upp igen i vecka 3. Mer information kommer i vecka 2.


Kontakt

Skolförvaltningen
Förskola och grundskola
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Öppettider
Besökstid från 12.00
Telefontid:
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag   8.00-18.00
fredag     8.00-16.30

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad