Frågor och svar om coronasmitta till vårdnads­havare

På den här sidan publicerar vi löpande beslut som påverkar skolverksamheten i Mölndal. Kom ihåg att alla barn ska stanna hemma vid tecken på förkylning, även lindriga symtom. Detta gäller även vid bekräftad covid-19 i hushållet.

Fortsatt partiell distans- och fjärrundervisning för årskurs 7-9

Högstadieelever kommer fortsatt att kombinera fjärr- och distansundervisning med närundervisning på minst 30 procent. Beslutet gäller till och med den 30 april 2021.

Innehållet uppdateras löpande och är senast uppdaterat den 15 april 2021. Nytillkommet innehåll är gulmarkerat.

Anmäl behov av skolmat för vecka 16

De dagar eleven studerar hemifrån finns det möjlighet att hämta en portion skolmat på skolan. Matbehov för vecka 16 anmäler du i vår e-tjänst anmälan om skollunch vid distansundervisning.

Instruktion för användning av e-tjänst

 • Logga in i e-tjänstportalen.
 • Välj vilken elev det gäller. Du behöver göra en anmälan per elev.
 • Fyll i skola och klass.
 • Välj vilka dagar eleven är i behov av mat.
 • Fyll i eventuell specialkost.
 • Klart!

Vad ingår?

Det serveras en varm måltid levererad i en matlåda och sallad om du önskar. Ingen dryck eller knäckebröd ingår. För god matkvalitet bör maten ätas skyndsamt.

Maten är paketerad, du behöver inte ta med egen låda. Lunchen hämtas upp mellan klockan 10.30 och 13.00 vid lastbryggan på ditt barns skola. Bor eleven långt bort från skolan kan du önska upphämtning av mat på annan närliggande högstadieskola. Du som vårdnadshavare eller elev får hämta upp maten.

Vi följer ordinarie matsedel.

Fässbergsskolans kök är stängt

Köket på Fässbergsskolan är stängt för renovering och eleverna hämtar istället sin mat i matsalen på skolan.

Specialkost

Eventuell specialkost anmäler du i vår e-tjänst. Meddela gärna personalen på plats att du beställt specialkost när du hämtar upp din mat. Dubbelkolla så du får med dig hem rätt mat.

Avbokning

Om du önskar att avboka mat ska du göra det direkt till köket senast klockan 08.00 samma morgon.

Almåsskolan 031 - 317 10 39
Fässbergsskolan 031-31 71 139
Hallenskolan 070 - 467 77 91
Kvarnbyskolan 0768 68 16 73
Sinntorp H 031-99 37 48
Streteredsskolan 031-315 21 43
Sörgården 031 - 81 10 14

Avgifter och vistelsetid på förskola och fritidshem

Vid en eventuell stängning av förskola eller skola har regeringen beslutat att vårdnadshavare med samhällsviktiga yrken har fortsatt rätt till tillsyn. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har tagit fram en föreskrift och allmänna råd som förtydligar vilka vårdnadshavares barn som ska erbjudas omsorg.

Du har bara rätt till omsorg om du inte kan ordna omsorg om barnet på annat sätt. Om det finns två vårdnadshavare och bara en av er deltar i samhällsviktig verksamhet ska som utgångspunkt den andra vårdnadshavaren ta hand om barnet.

Om du är vårdnadshavare och har ett samhällsviktigt arbete och behövs där vid en eventuell stängning ska du föra en dialog med verksamhetsutövaren av samhällsviktiga verksamheten, det vill säga din arbetsgivare eller uppdragsgivare.

Om det beslutas att förskolan ska stängas ska kommunen betala tillbaka avgiften, såvida det inte endast handlar om enstaka dagar. Om platsen som avtalet avser inte kan erbjudas kan kommunen inte ta ut en avgift.

De närmare formerna för återbetalningen avgörs av kommunen utifrån de taxebestämmelser som kommunen tillämpar.

Om förskolan är öppen men ditt barn måste vara hemma därför att hen är sjuk gäller som vanligt att avgift debiteras.

Om det beslutas att förskolan ska stängas gäller att kommunen ska betala tillbaka avgiften, såvida det inte endast handlar om enstaka dagar. Om platsen som avtalet avser inte kan erbjudas kan kommunen inte ta ut en avgift. De närmare formerna för återbetalningen avgörs av kommunen utifrån de taxebestämmelser som kommunen tillämpar.

Är ditt barn friskt och symtomfritt är hen välkommen till förskolan. Vid lindriga symtom ska barnet stanna hemma. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer, som menar att ur ett smittskyddsperspektiv finns i dagsläget ingen anledning att friska barn ska stanna hemma från förskolan.

Däremot kan varje förskola anpassa barnets vistelsetid och eventuellt låta barnen var utomhus under dagen. Detta avgör rektor på respektive förskola.

I den händelse av att förskolan har väldigt hög sjukfrånvaro bland personalen, kan rektor komma att vädja till vårdnadshavare som vistas hemma, att även hålla de egna barnen hemma. Skolförvaltningen prioriterar då omsorg för vårdnadshavare som arbetar eller studerar. Vid en sådan åtgärd meddelar ansvarig rektor berörda vårdnadshavare.

Smitta, sjukdom med mera

Västra Götalandsregionen rekommenderar sedan den 17 februari att engångsmunskydd ska användas i situationer där nära kontakt, under längre tid i inomhusmiljö, inte går att undvika. Detta avser dock inte förskola eller klassrumssituationer i grund- och gymnasieskola. Barn och elever är inte drivande i smittspridningen av covid-19, men kan naturligtvis ibland smitta andra. Dock inte i sådan omfattning att generell munskyddsanvändning kan rekommenderas.

Vill pedagoger och skolpersonal använda munskydd eller visir får de göra det. Skolförvaltningen har skickat ut flergångsvisir till all personal som önskar använda det. Detta är en åtgärd som vidtagits för att stilla den oro som finns bland personalen där fysiskt avstånd inte kan hållas. Personal inom skola och förskola ska också kunna fokusera på det pedagogiska arbetet. Det är fortsatt viktigt att hålla avstånd till varandra och att ha en god handhygien.

Det är fortsatt mycket viktigt att du som vårdnadshavare håller ditt barn hemma från förskolan och skolan vid minsta symtom. Barnet ska även vara hemma om ni har bekräftad covid-19 i hushållet.

Regionala rekommendationer i Västra Götaland från 17 februari (Västra Götalandsregionen)

Från och med den 7 januari 2021 rekommenderar Folkhälsomyndigheten att munskydd ska användas i kollektivtrafiken under rusningstid. Detta gäller för alla födda 2004 eller tidigare, alltså från 16 år och uppåt. Västtrafik skriver att det är rusningstrafik mellan klockan 7-9 och 16-18 under vardagar.

Det är ditt eget ansvar att se till att bära munskydd under de avsedda tiderna.

Läget är fortsätt ansträngt och osäkert. Enligt Smittskydd Västra Götaland sker inte så mycket smittspridning i skolorna. Detta sker snarare i hemmet och under barnets fritidsaktiviteter. De uppmanar därför alla vårdnadshavare att se till att deras barn:

 • Går till skolan och sedan går hem igen.
 • Håller fysiskt distans till varandra.

Vid konstaterad smitta i barnets klass kommer du som vårdnadshavare att bli informerad. Du kommer att få ett informationsbrev som är viktigt att du läser. Informationen i brevet kommer från Smittskydd Västra Götaland och vi uppmanar dig att följa instruktionerna, för att förhindra en fortsatt smittspridning.

Bland annat ser vi över schemaläggning, anpassar klassrummens möblering, gör åtgärder för minska antalet vuxna vid lämning och hämtning. Vi har utvecklingssamtal och andra kontakter mellan vårdnadshavare och personal digitalt och anpassar matsituationen för att undvika trängsel. Handtvätt med tvål och vatten görs regelbundet. Alla skolor har fått handsprit. Vi uppmanar elever att, om möjligt, promenera eller cykla till skolan.

På förskolor sker hämtning och lämning utomhus, utanför förskolans lokaler. Inskolning av nya barn sker på ett covidanpassat sätt. Förskolans personal följer hygienrutiner noga.

För högstadieelever har vi just nu en kombinerad undervisningsform, där eleverna har både närundervisning och fjärr- och distansundervisning. Detta är en rekommendation från Smittskydd Västra Götaland och vi följer detta för att minimera risken för trängsel i skolans lokaler och i kollektivtrafiken.

Vid konstaterad covid-19 följer vi de rutiner som Smittskydd Västra Götaland tagit fram. Det innebär bland annat smittspårning och information till berörda vårdnadshavare (ofta en eller flera klasser eller barngrupper) om personen vistats i verksamheten med symtom.

Om ditt barn testas positivt för covid-19 måste rektor informeras. Det räcker inte att sjukanmäla via skola 24. Om en elev är konstaterad smittad har vårdnadshavare skyldighet att informera skolan om detta.

Vi följer Smittskydd Västra Götalands handlingsplan vid konstaterad smitta av covid-19 på fritids, förskola eller skola. Rektor ansvarar enbart för att informera identifierade personer som i normalfall är klassen, lärare och / eller arbetslag.

 • Stanna hemma vid minsta förkylningssymtom, även om de är milda. Detta gäller både vuxna, barn och ungdomar.

 • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten.

 • Lämna och hämta barn utomhus i så stor utsträckning som möjligt.

 • Håll avstånd, avstå från trängsel och undvik kollektivtrafik.

 • Håll dig uppdaterad och följ myndigheternas riktlinjer och rekommendationer.

Nej. Folkhälsomyndigheten rekommenderar från och med den 1 december 2020 att alla barn i förskolan och grundskolan, som bor tillsammans med någon som har konstaterad covid-19, bör stanna hemma. Detta rekommenderas även äldre elever och vuxna att göra.

Folkhälsomyndigheten ändrade rekommendationerna så att personal inom skola och förskola ska kunna fokusera på det pedagogiska arbetet.

Vid positivt provresultat som visar på konstaterad covid-19 ska alla hushållskontakter, alltså hela hushållet (barn och vuxna) stanna hemma i minst sju dygn från det att personen har provtagit sig. Om du inte utvecklar symtom på covid-19 under de sju dagarna kan du återgå till förskolan, skolan eller jobbet. Du ska fortsatt vara vaksam på symtom i ytterligare sju dagar. Detta gäller alla i hushållet, såväl barn som vuxna. Vid positivt provresultat ska du som har covid-19 stanna hemma tills du är frisk, i minst sju dygn efter att du fått symtom, varav minst de två sista dygnen utan feber och med gott allmäntillstånd. Om du är osäker på om du fortfarande smittar, rådgör med en läkare eller ring till 1177 Vårdguiden.

Som hushållskontakt till en person som testats positivt kommer du informeras om förhållningsregler till hushållskontakter. I Västra Götaland finns en lokal rekommendation som rekommenderar att du som är hushållskontakt (från gymnasieålder och äldre) som inte får symtom under tiden du är hemma, ändå provtar dig för covid-19 om den testade hushållskontakten visar sig ha covid-19. Provtagning ska ske 5-7 dagar efter att den som har covid-19 i hushållet tog sitt prov. Kontakta din vårdcentral för provtagning. Stanna hemma tills du har fått ditt provsvar. Västra Götalandsregionen hänvisar till Smittskyddsläkarföreningens dokument covid-19, information och förhållningsregler till hushållskontakter. Där kan du läsa mer om covid-19 och hur du som hushållskontakt ska förhålla dig till eventuell smitta i hushållet.

Läs mer om smittspårning hos Västra Götalandsregionen:

Om du som testat dig för covid-19 får tillbaka ett negativt provsvar så kan du återgå till förskola, skolan eller arbetet förutsatt att du är symtomfri. Det är viktigt att du följer myndigheternas rekommendationer om att hålla avstånd till andra, tvätta händerna och undvika platser där det är risk för trängsel som exempelvis kollektivtrafiken.

Övriga frågor

Sportlovet är vanligtvis en period då resandet ökar. Eventuella resor bör i år ske på ett sätt som minimerar risken för smittspridning. Tänk på att begränsa det kollektiva resandet så mycket som möjligt. Undvik att träffa nya kontakter under resan och på resmålet, utöver den mindre krets som du umgås nära med i vardagen. Du bör också säkerställa att du kan isolera dig eller ta dig hem på ett smittsäkert sätt om du utvecklar symtom på covid-19. Fortsätt vara vaksam på om du utvecklar symtom.

Är barnet eller eleven symtomfri och har varit så i minst två dagar är hen välkommen tillbaka till förskolan eller skolan. Detta förutsätter att ingen i hushållet är konstaterad smittad med covid-19. Då gäller särskilda förhållningsregler för hushållskontakter.

Vi har vidtagit en försiktighetsåtgärd för högstadieelever i åk 7-9. Eleverna kommer ha kombinerad undervisning med både närundervisning (på minst 20 procent) och fjärr- och distansundervisning till och med 7 mars 2021. 

Resenärer som varit utomlands rekommenderas stanna hemma och undvika nära kontakter i sju dagar. Detta för att det i flera länder har utvecklats nya varianter av viruset som orsakar covid-19.

Rekommendationerna om vad som gäller för testning när du kommit hem från din resa skiljer sig åt. Läs om vad som gäller för dig här:

De som arbetspendlar över den svenska gränsen rekommenderas att testa sig för covid-19 en gång i veckan.

Elever kommer ha möjlighet att hämta upp skolmaterial, böcker och dator på skolan. Skolan kommer att informera hur detta kommer göras på ett så smittsäkert sätt som möjligt.

I nuläget sker en kombination av närundervisning och distans- och fjärrundervisning för högstadieklasser åk 7-9 i staden. Vi följer Smittskydd Västra Götalands rekommendationer och rutiner, som anser att läget fortfarande är osäkert och kräver stor försiktighet. Just nu omfattar rekommendationen enbart högstadieelever och gymnasieelever.

Smittsamheten mellan barn är betydligt lägre än mellan vuxna. Att skolorna fortsätter att hållas öppna är angeläget. Globalt finns inte heller indikationer på att skolor skulle utgöra någon riskmiljö. Däremot har skolstängningar haft negativ påverkan på lärandet och barns psykiska och fysiska hälsa. Redan utsatta barn har drabbats hårdast. .

Vårterminens nationella prov kommer påverkas meddelade Skolverket den 15 december 2020. Alla nationella prov ställs in från och med 1 januari 2021 och resten av våren, till och med den 30 juni 2021. Beslutet gäller samtliga skolformer där nationella prov genomförs med undantag för provet i årskurs 3 i grundskolan. Bedömningen just nu är att de nationella proven utgör en alltför stor belastning på skolorganisationen.

Vi har en digital verksamhet där våra hemmavarande barn och föräldrar dagligen erbjuds aktiviteter de kan göra tillsammans, såsom pyssel, sagostund, sångstund. Vi kommer även att vara tillgängliga för frågor och annat stöd via telefon. Det blir ett sätt att bryta isoleringen för hemmavarande föräldrar och barn. Denna verksamhet pågår fram till jul.

Med anledning av skärpta allmänna restriktioner har kulturskolan gjort följande anpassningar för undervisning och grupper från och med 23 november:

 • Vi ställer in undervisningen i större grupper och orkestrar helt och hållet. Detta för att inte samla för många människor på en gång och för att undvika trängsel i våra korridorer.

 • Undervisning i instrument/sång kommer inte att ske i grundskolans lokaler för att våra lärare inte ska föra smitta vidare mellan skolorna. Ditt barns lärare kommer att ta kontakt med dig för att ställa om undervisningen på ett lämpligt sätt. Vecka 50 blir sista undervisningsveckan för terminen.

 • Individuell undervisning och undervisning i små grupper om max 4 elever i kulturskolans lokaler på Fiskargatan fortsätter som vanligt om ditt barns lärare inte meddelar dig något annat. Gymnasieelever ska fortsätta att undervisas digitalt.

 • Vår förhoppning är att all verksamhet ska kunna starta upp igen så snart det är möjligt.

Kontakt

Skolförvaltningen
Förskola och grundskola
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Öppettider
Besökstid från kl. 12.00
Telefontid:
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag   8.00-18.00
fredag     8.00-16.30

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad