Staden har egna företag

För alla landets 290 kommuner finns det möjlighet att bilda allmännyttiga företag. De flesta kommuner har till exempel bostadsbolag och energibolag. Verksamheten kan antingen vara helägd av kommunen, eller delägd tillsammans med andra kommuner. Förbo AB är exempel på ett delägt, så kallat interkommunalt bolag. 

I Mölndal har vi bolagskoncernen Kvarnfallet Mölndal AB med tio helägda bolag varav de fem största är: Mölndal Energi AB, Mölndalsbostäder AB, Gunnebo Slott och Trädgårdar AB, Mölndals Parkerings AB och Mölndala Fastighets AB.

Under ytan
På djupet

Olika företagsformer

Kommunala företag kan ha olika företagsformer. Aktiebolag och stiftelser är den dominerande företagsformen, men även ekonomiska föreningar, handelsbolag och ideella föreningar förekommer. Företagen bestämmer om sig själva, men Mölndals stad är ägare och ska genom olika instrument styra och kontrollera.

I Mölndals stad ingår koncernen Kvarnfallet Mölndal AB, Förbo AB (27 procent) och Mölndals stad. Förbo AB är ett interkommunalt bolag som ägs av kommunerna Härryda, Kungälv, Lerum och Mölndal.

Hur styr kommunen bolagen?

Genom det som kallas ägardirektiv kan ägaren, eller ägarna, berätta vad de vill med sitt företag på kort och lång sikt. Det är ett dokument som i första hand är riktat till styrelse och verkställande ledning i bolagen.

Det ska aldrig finnas någon tvekan om intentioner och restriktioner när det kommer till utvecklingen av företaget.