Juridisk information

Information som vi enligt lag ska lämna vid användning av Mölndals stads elektroniska tjänster.

Ansvarig | Cookies | Personuppgifter | Uppgifter om Mölndals stadUtgivningsbevis

Ansvarig för webbplatsen

Det är kommunikation- och kanslienheten på Mölndals stadsledningsförvaltning som har det övergripande ansvaret för www.molndal.se.

Uppgifter om Mölndals stad

Mölndals stad
Besöksadress:
Stadshuset, Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 telefonväxel
031-315 10 10 infocentralen
031-87 76 68 fax
stad@molndal.se

www.molndal.se

Organisationsnummer: 212000-1363

Utgivningsbevis

Denna webbplats har inget utgivningsbevis.

Kontakt

Kommunikations- och kanslienheten
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad