Tillgänglighetsredogörelse molndal.se

Denna sida är under utveckling och förväntas vara uppdaterad och klar senast den 23 september 2020.

Mölndals stad står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Här beskriver vi vilka brister som finns i tillgänglighet på molndal.se. Du får också information om hur du kan kontakta oss om du upptäcker brister.

Den nivå av tillgänglighet som webbplatsen minst ska uppnå är den så kallade standarden WCAG 2.1 på nivå A och AA.

Vi är medvetna om att vi för närvarande inte uppfyller alla kriterier än men vi arbetar med att åtgärda bristerna.

Synpunkter på tillgängligheten

Om du hittar brister i tillgänglighet kan du meddela det via återkopplingsfunktionen "Hjälpte den här sidan dig?" som finns längst ner på de allra flesta av våra webbsidor. Vi kommer att försöka åtgärda problemet och se till att du kan ta del av innehållet.

Om du behöver information från webbplatsen i något annat format än det som webbplatsen erbjuder kan du kontakta vårt kundcenter, så hjälper de dig.

Svarstiden är normalt två arbetsdagar.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning DIGG, har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Om du har påtalat brister i webbplatsens tillgänglighet för oss och inte är nöjd med hur vi har hanterat det kan du överklaga till DIGG.

Brister i webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med nivå A och AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1. Vilket innehåll som inte är tillgängligt beskrivs nedan.

Allmänna brister

  • Kontrasten mot bakgrunden på vissa ikoner, knappar och texter är ibland otillräcklig. Detta gäller främst sådan information som bedöms som mindre viktig för att kunna ta del av innehållet.
  • Det finns pdf:er på webbplatsen som inte är tillgänglighetsanpassade.

För dig som använder skärmläsare

  • Vissa ikoner, knappar och logotyper saknar namnsättning och information om sin funktion när du använder skärmläsare.
  • Fokus sätts inte alltid på rätt ställe i innehållet när du använder skärmläsare.

För dig som navigerar med hjälp av tangentbordet

  • Delar av molndal.se visar inte tillräckligt tydligt var tangentbordsfokus är.
  • Fokuset kan se olika ut.
  • Innehåller kommer inte alltid i en logisk ordning för dig som navigerar med hjälp av tangentbord.

Kontakt

Mölndals stad
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 växel
031-87 76 68 fax
stad@molndal.se

Stadshusets öppettider
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag   8.00-16.30
fredag     8.00-16.00

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2020-07-27 13.15