Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Translate
Mölndals stads startsida

Framtidens järnvägsnät

Snabbare tågförbindelser och nya möjligheter till smidigare byten för kollektivtrafik. Det kan bli verklighet om Mölndal får en ny tågstation.

En ny knutpunkt i Mölndal skulle kunna bli ett ännu effektivare nav för tåg, bussar, cyklar och gångtrafikanter.

Just nu pågår ett nationellt arbete, Sverigeförhandlingen för att skapa höghastighetsjärnväg i Sverige där tågen kan gå i 320 km/timma. Det är den största investeringen på infrastruktur genom tiderna i Sverige. En del i satsningen är Götalandsbanan och förhoppningsvis en ny tågstation i Mölndal.

Göteborg - Stockholm på två timmar 

Snabbtågen kommer att gå från Stockholm till Göteborg på två timmar och till Malmö på två och en halv. Satsningen ska leda till ökat bostadsbyggande och tillväxt i många kommuner och regioner längs den nya järnvägen.

Sverigeförhandlingen är en förhandling om medfinansiering där nyttorna står i fokus - fler bostäder, bättre arbetsmarknad och hållbart resande. Något som ligger helt i linje med visionen 2022 för Mölndal.

Vad vinner Mölndal och regionen på detta?

  • Fler bostäder—minst 100 000 i hela Sverige längs den nya järnvägen
  • Social hållbarhet/integration
  • Hållbart resande
  • Stärka näringsliv och arbetsmarknad
  • Tåg till Landvetter flygplats

Ny knutpunkt för smidiga byten

Mölndals station är redan idag en viktig knutpunkt för hela regionen och regionens andra största resecentrum. Den binder samman stora och viktiga arbetsområden både i Mölndal och södra och västra Göteborg.

Den nya stationen ska förena och göra byten ännu smidigare mellan tåg, buss, spårvagn och cykel. Den blir ett nav i ett regionalt transportsystem och minskar bilberoendet. Allt med fokus på att skapa den hållbara staden och den hållbara regionen.

Beslut 2016

Just nu pågår utredningar och diskussioner på flera nivåer: nationellt, regionalt och kommunalt. Samarbeten och arbetsgrupper på alla nivåer arbetar intensivt med att se nyttan för hela regionen.
Trafikverket, Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) och kommunerna längs järnvägssträckan Borås– Göteborg samarbetar och under hösten/vintern 2016.

Kommunerna längs sträckorna Göteborg-Stockholm och Malmö-Stockholm har fått ett första besked och bud från Sverigeförhandlingen den 1 februari 2016. Mölndal fanns inte med bland de kommuner som man vill förhandla vidare med. Detta är en förhandling och sista ordet är inte sagt.

Med sikte på 2035

Målet är att höghastighetsjärnvägarna ska vara klara runt 2035 och då kan vi ha minst 100 000 nya bostäder på plats runt om i Sverige.

Kontakt

Mölndals stad
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 växel
031-87 76 68 fax
stad@molndal.se

Stadshusets öppettider
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag   8.00-16.30
fredag     8.00-16.00

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2019-09-23 15.50