Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Mölndals stads startsida

Parkering

I Mölndal är det tekniska förvaltningen som ansvarar för parkering på gator, vägar och allmänna platser, så kallad gatumark. När du parkerar i bostadsområden, vid butiker och serviceinrättningar, kallas det tomtmark och där är det ofta bolag som ansvarar för övervakningen.

Parkerade bilar på en parkeringsplats. Foto: Florian Pircher från Pixabay.com

Mölndals Parkerings AB är kommunens bolag för parkering på tomtmark. På deras hemsida hittar du bland annat information om:

Så länge får du parkera

Om det inte står något annat skyltat får du parkera under högst 24 timmar på parkeringsplats, gata, väg eller annan allmän plats. Detta gäller vardagar utom dagen före sön- och helgdag.

Om det finns parkeringsautomat ska du betala där och lägga biljetten väl synlig i framrutan.

Avgiftsbelagd gatuparkering på bostadsgator

I Mölndal gäller avgift för parkering på bostadsgator.

Avgiften gäller dygnet runt och kan betalas med app/telefon eller via kortautomat. Boende som inte kan lösa parkering på egen fastighet kan lösa ett boendekort via Mölndals Parkering AB.

Telefonparkering

Att betala parkering med telefon är ett enkelt sätt att betala endast för den aktuella tid som parkeringen används.

Mölndals stads operatörer är Easypark, Inteleon SMS park och Parkering Göteborg.

Du kan använda appen Parkering Göteborg från Göteborgs stad som du laddar ner via App Store eller Google Play. Med den kan du alltså använda samma betal-app i Mölndal och Göteborg.

MC-parkering

Parkeringsbestämmelser för motorcyklar och mopeder klass I är desamma som för bilar. Du får bland annat inte stanna eller parkera på gång- eller cykelbana, för nära ett övergångsställe eller en vägkorsning.

Här finns MC-parkeringar i Mölndal:

  • Broplatsen, under Mölndalsbro
  • Knarrhögsgatan

På dessa utmärkta platser kan du parkera din MC utan kostnad. Parkerar du på annan plats, till exempel en parkeringsruta på allmän parkering, ska du betala parkeringsavgift enligt skyltarna. Tidsbegränsad parkering gäller även för MC. Parkeringsavgift för MC kan betalas med SMS eller app.

Parkeringspolicy

Arbetet med parkering i Mölndal beskrivs i ParkeringspolicynPDF.

Kontakt

Mölndals Parkering AB
031-87 54 79
https://molndalsparkering.se/

Gun Edin
Mölndals Parkerings AB
031-315 15 25
gun.edin@mpab.molndal.se

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2020-02-12 15.14