Parkering

I Mölndal är det tekniska förvaltningen som ansvarar för parkering på gator, vägar och allmänna platser, så kallad gatumark. Parkering vid bostadsområden, butiker och lokaler kallas tomtmark och där är ett bolag eller fastighetsägaren ansvariga.

Parkerade bilar på en parkeringsplats. Foto: Florian Pircher från Pixabay.com

Mölndals Parkerings AB är kommunens bolag för parkering på tomtmark. På deras hemsida hittar du bland annat information om:

Parkeringen i Gunnebo kulturreservat ansvarar Gunnebo Slott & Trädgårdar för.

Så länge får du parkera

Du får normalt parkera under högst 24 timmar på parkeringsplats, gata, väg eller annan allmän plats. Detta gäller vardagar utom dagen före sön- och helgdag. Om skyltning säger andra tider gäller det som skylten anger.

Betalar du via automat ska du lägga biljetten väl synlig i framrutan. Du kan också betala avgift med olika appar.

Avgiftsbelagd parkering på bostadsgator

I Mölndal gäller avgift för parkering på bostadsgator.

Avgiften gäller dygnet runt och du kan betala med app eller telefon eller via automat. Boende som inte kan lösa parkering på egen fastighet kan lösa ett kort för boende via Mölndals Parkering AB.

Telefonparkering

Att betala parkering med telefon är ett enkelt sätt att betala endast för den aktuella tid som du parkerar.

Mölndals stads operatörer är Easypark, Parkster och Parkering Göteborg. Ladda ner app via din telefons appbutik.

Parkering för motorcyklar

Det finns regler för parkering av motorcyklar och mopeder klass I. Det gäller samma regler som för vanlig personbil. Du får bland annat inte stanna eller parkera på gång- eller cykelbana, för nära ett övergångsställe eller en korsning. Du ska betala parkeringsavgift och tidsbegränsad parkering gäller även för motorcyklar

Det finns särskilda parkeringar för motorcykel på några platser i Mölndal, till exempel:

  • Tempelgatan.
  • Knarrhögsgatan, vid stadshuset.

På dessa platser gäller att du ska betala avgift som för en vanlig parkeringsplats.

Parkering för lastbil, husbil och buss

Det finns inga särskilda parkeringsplatser för lastbil, husbil och buss som Mölndals stad ansvarar för. Vi hänvisar till Trafikverkets uppställningsplatser eller de som finns i Göteborgs stad om du behöver parkera din lastbil över natten.

Läs mer om parkering för lastbil och buss.

Policy för parkering

Arbetet med parkering i Mölndal beskrivs i Mölndals stads policy för parkering Pdf, 1.3 MB..

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad