Allmänna parkeringsplatser

Mölndals Parkerings AB (MPAB) är Mölndals stads bolag för parkering. På en hel del andra ställen ansvarar privata bolag för parkeringen.

Mölndals Parkerings AB har en karta över parkeringsplatser. Kartan visar var du hittar de större platserna för parkering i Mölndals stad. Det finns också mindre parkeringar i anslutningar till gator.

Hyra parkering

För dig som regelbundet parkerar på samma ställe finns möjlighet att köpa ett p-tillstånd som gäller på ett antal p-platser. Med ett parkeringstillstånd blir det enklare, bekvämare och billigare för dig att parkera.

Mer information om hur du köper ett tillstånd, samt var tillstånden gäller, hittar du hos på hos Mölndals Parkerings AB.

Pendelparkering

Det finns pendelparkeringar vid stationerna i Lindome och Kållered. Du behöver inget särskilt  tillstånd och parkeringen är gratis. Sök pendelparkering på Västtrafiks hemsida.

Parkering för lastbilar och bussar

Parkeringsförbud för tunga fordon delar av dygnet

Lastbil och buss, vars totalvikt överstiger 3,5 ton, släpfordon och traktorer får inte parkeras på gator och vägar som är allmän platsmark. Det gäller alla dagar mellan klockan 19.00 och 07.00.

Förbudet gäller inte släp kopplat till personbil.

Uppställning lastbilar och trailer

Mölndals stad har inga uppställningsplatser eller särskilda parkeringsplatser för lastbilar. Vi hänvisar dig till Trafikverkets uppställningsplatser längs större vägar.

Det finns även särskilda parkeringsplatser i Göteborg som du kan använda.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad