Felparkering och skrotbilar

Om du anser att du fått en felaktig felparkeringsavgift, ska du kontakta Polisen. Gäller det en kontrollavgift, ska du istället kontakta bolaget som övervakar parkeringsplatsen.

Olika sorters parkering

I Mölndals stad finns p-platser på både gatumark och tomtmark. Gatumarksparkering är p-platser i anslutning till gator. Tomtmarksparkeringar kan finnas utanför till exempel butiker.

Du ser skillnad på gatumark- och tomtmarksparkeringar på skyltarna som står vid infarten till parkeringen. På tomtmarksparkeringar finns bevakningsbolagets namn och telefonnummer angivet.

Om du anser att du felaktigt fått en parkeringsanmärkning

För en parkeringsanmärkning som du fått på en gatumarksparkering kontaktar du Polisen. Om du fått en parkeringsanmärkning på en tomtmarksparkering kontaktar du det bolag som ansvarar för bevakningen och som utfärdat anmärkningen.

På tomtmarksparkeringar står bevakningsbolagets namn på skyltar vid infarten till parkeringen. 

Information kring felparkering på de parkeringar som Mölndals stad eller Mölndals parkering ansvarar för kan du läsa om hos Mölndals Parkering.

Felparkeringsavgifter och beskrivningar

  • 400 kronor om avgift inte är betald eller tillåten parkeringstid överskridits
  • 600 kronor om bilen ställts där det är förbud att parkera
  • 800 kronor om det råder förbud att stanna på platsen och vid allvarliga felparkeringar, till exempel plats för rörelsehindrade

Vill du felanmäla en parkeringsautomat?

Om du vill felanmäla en parkeringsautomat kontaktar du det bolag som står angivet på skylten vid infarten till parkeringen eller på p-automaten.

Skrotbilar

Om du sett ett övergivet fordon, är vi tacksamma om du anmäler detta till Mölndals Parkerings AB som ansvarar för att transportera bort fordonet.

Som fastighetsägare kan du få hjälp med borttransporten mot en avgift. Skicka in ifylld blankett för bortforsling av skrotbilPDF till Mölndals Parkerings AB via brev eller fax 031-27 03 62.

Kontakt

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad