Felparkering och skrotbilar

Om du anser att du fått en felaktig felparkeringsavgift, ska du kontakta Polisen. Gäller det en kontrollavgift, ska du istället kontakta bolaget som övervakar parkeringsplatsen.

Olika sorters parkering

I Mölndals stad finns p-platser på både gatumark och tomtmark. Parkering på gatumark är p-platser i anslutning till gator. Parkering på tomtmark kan finnas utanför till exempel butiker och lokaler.

Du ser skillnad på parkering på gatumark-och tomtmark på skyltarna som står vid infarten till parkeringen. På parkering på tomtmark finns bevakningsbolagets namn och telefonnummer angivet vid infarten.

Om du anser att du felaktigt fått en parkeringsanmärkning

För en parkeringsanmärkning som du fått på en parkering på gatumark kontaktar du Polisen. Om du fått en parkeringsanmärkning på en parkering på tomtmark kontaktar du det bolag som ansvarar för bevakningen och som utfärdat anmärkningen.

På parkeringar på tomtmark står bevakningsbolagets namn på skyltar vid infarten till parkeringen. 

Information kring felparkering på de parkeringar som Mölndals stad eller Mölndals parkering ansvarar för kan du läsa om hos Mölndals Parkering.

Felparkeringsavgifter och beskrivning

  • 400 kronor om avgift inte är betald eller tillåten parkeringstid överskridits.
  • 600 kronor om bilen ställts där det är förbud att parkera.
  • 800 kronor om det råder förbud att stanna på platsen och vid allvarliga felparkeringar, till exempel plats för rörelsehindrade.

Vill du felanmäla en parkeringsautomat?

Om du vill felanmäla en parkeringsautomat kontaktar du det bolag som står angivet på skylten vid infarten till parkeringen eller på p-automaten.

Farligt parkerade bilar

Ser du ett fordon som står trafikfarligt parkerat? Du kan alltid kontakta Polisen på 114 14 som kan flytta fordon om de står på ett sätt som är en risk för människors liv.

Du kan även kontakta Mölndals Parkering AB via 031-87 54 79 eller Mölndals stad via 031-315 10 00.

Skrotbilar

Om du sett ett övergivet fordon, eller skrotbilar, är vi tacksamma om du anmäler detta till Mölndals Parkerings AB som ansvarar för att transportera bort fordonet.

Som fastighetsägare kan du få hjälp med borttransporten mot en avgift.

Skicka då in ifylld blankett för bortforsling av skrotbil till Mölndals Parkerings AB via brev eller mejl fordonsflytt@molndal.se.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad