Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Translate
Mölndals stads startsida

Parkeringstillstånd

Det finns flera olika tillstånd för parkering som går att söka beroende på situation. Till exempel Parkeringstillstånd för rörelsehindrade, nyttoparkeringstillstånd, boendeparkering och parkeringsdispens.

Parkeringskylt med texten Tillstånd erfordras

Parkeringstillstånd för rörelsehindrad, PRH

Du som har ett varaktigt rörelsehinder och är folkbokförd i Mölndal kan ansöka om parkeringstillstånd för rörelsehindrad, för att du ska kunna parkera närmare ditt besöksmål, arbetsplats eller bostad. Om du inte kör bil själv kan du bara få parkeringstillstånd om det finns särskilda skäl.

Ett parkeringstillstånd gäller i högst fem år. Sedan måste du göra en ny ansökan, eftersom tillståndet inte förnyas automatiskt. Den nya prövningen sker då utan hänsyn till tidigare prövning.

Så ansöker du om parkeringstillstånd för rörelsehindrad

Fyll i ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindradePDF och skicka in den till oss. Bifoga också ett nytaget foto av samma storlek som ett passfoto, samt det ifyllda läkarintygetPDF som hör till ansökan.

Ansökan skickas till Mölndals stad, 431 82 Mölndal. Märk kuvertet ”Parkeringstillstånd rörelsehindrad”.

Du som får tillstånd ska ta del av och följa reglerna för p-tillstånd för rörelsehindradePDF.

Parkeringsdispens

Du som tillfälligt behöver parkera där du enligt gällande regler inte får parkera måste ansöka om dispens. Det kan till exempel  gälla i samband med en flytt, en installation eller för att ställa upp ett arbetsfordon. 

En dispens kan utfärdas om det inte är möjligt att parkera på redan anordnad parkeringsplats och om det bedöms möjligt. Om det finns en anordnad parkeringsplats i närheten ska den användas i första hand.

Ansökan om parkeringsdispens

För att ansöka om parkeringsdispens kontakta trafikingenjörerna i Mölndals stad via tekniska@molndal.se eller 031-315 10 00

Boendeparkeringstillstånd

På några platser i Mölndals kommun finns det möjlighet att hyra boendeparkering. Tillstånd för boendeparkering hanteras av Mölndals Parkerings AB. Läs mer på Mölndals Parkerings ABs hemsida.

Nyttoparkeringstillstånd

Du som använder bilen i yrket och behöver komma nära ditt mål, kan ansöka om nyttoparkeringstillstånd. Tillståndet ger dig bland annat rätt att parkera längre än vad skyltarna anger och i vissa fall slippa parkeringsavgift. Nyttoparkeringstillstånd gäller inte på parkeringsplatser för rörelsehindrade.

Det finns två typer av tillstånd för nyttoparkering, ett allmänt och ett för vårdsektorn. Läs mer om tillstånd för nyttoparkering.

Parkeringstillstånd Mölndals Parkering ABs parkeringsplatser

På vissa av Mölndals Parkering ABs parkeringsplatser går det att köpa parkeringstillstånd för en månad. Information hittar du på Mölndals Parkerings hemsida.

Kontakt

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade
Mölndals stad
431 82 Mölndal
031-315 15 80
handikapparkering@molndal.se

Öppet
må - fr kl. 10.00-11.30, 13.00-14.30

Övriga parkeringsfrågor

Tekniska förvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 växel
031-315 15 80 kundservice
tekniska@molndal.se

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2019-08-15 11.44