Parkeringstillstånd

Det finns flera olika tillstånd för parkering som går att söka beroende på situation. Till exempel parkeringstillstånd för rörelsehindrade, nyttoparkeringstillstånd, boendeparkering och parkeringsdispens.

Parkeringskylt med texten Tillstånd erfordras

Parkeringstillstånd för rörelsehindrad, PRH

Du som har ett varaktigt rörelsehinder och är folkbokförd i Mölndal kan ansöka om parkeringstillstånd för rörelsehindrad.

Det för att du ska kunna parkera närmare platsen du ska besöka, din arbetsplats eller bostad. Om du inte kör bil själv kan du bara få parkeringstillstånd för rörelsehindrad om det finns särskilda skäl.

  • Ett parkeringstillstånd för rörelsehindrade gäller i högst fem år. Sedan måste du göra en ny ansökan, eftersom det inte blir förnyat automatiskt.
  • Den nya prövningen sker utan hänsyn till tidigare prövning.

 

Ansök om parkeringstillstånd för rörelsehindrad

Fyll i ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade och skicka in den till oss. Bifoga också ett nytaget foto av samma storlek som ett passfoto, samt det av läkare ifyllda läkarintyget som hör till ansökan.

Handläggningstid för parkeringstillstånd för rörelsehindrad är cirka 4 veckor.

Ansökan skickar du till:

Mölndals stad
Parkeringstillstånd rörelsehindrad
431 82 Mölndal.

Du som får tillstånd ska ta del av och följa reglerna för parkeringstillstånd för rörelsehindrade Pdf, 598.5 kB..

Parkeringsdispens

Du som tillfälligt behöver parkera där du enligt gällande regler inte får parkera måste ansöka om dispens. Det kan till exempel  gälla i samband med en flytt, en installation eller för att ställa upp ett arbetsfordon. 

En dispens kan vi utfärda om det inte är möjligt att parkera på redan anordnad parkeringsplats. Vi ska också bedöma det möjligt att ge dispens. Om det finns en anordnad parkeringsplats i närheten ska du använda den i första hand. Du kan inte få dispens för att stå parkerad på avgiftsbelagd parkeringsplats utan att betala avgift.

Ansökan om parkeringsdispens

En ansökan om parkeringsdispens måste komma in i god tid. Handläggningstiden för parkeringsdispens är minst två veckor.

Till dispensansökan behöver du uppge följande uppgifter:

  • Syfte med dispensen och vad den ska användas till
  • Kontaktuppgifter till den som söker dispensen
    • Namn, adress, telefonnummer, e-postadress
  • Registreringsnummer på fordonet som du söker dispens för
  • Datum och hur lång tid dispens du ansöker om

För att ansöka om parkeringsdispens skickar du ett mejl till tekniska@molndal.se eller ringer trafikingenjörerna på 031-315 10 00.

Boendeparkeringstillstånd

På några platser i Mölndals kommun finns det möjlighet att hyra boendeparkering. Tillstånd för boendeparkering söker du och läser mer om hos Mölndals Parkerings AB.

Nyttoparkeringstillstånd

Du som använder bilen i yrket och behöver komma nära ditt mål, kan ansöka om nyttoparkeringstillstånd. Tillståndet ger dig bland annat rätt att parkera längre än vad skyltarna anger och i vissa fall slippa parkeringsavgift. Nyttoparkeringstillstånd gäller inte på parkeringsplatser för rörelsehindrade.

Det finns två typer av tillstånd för nyttoparkering, ett allmänt och ett för vårdsektorn.

Parkeringstillstånd från Mölndals Parkering AB:s parkerings­platser

På vissa av Mölndals Parkerings AB:s parkeringsplatser går det att köpa parkerings­tillstånd för en månad.

Kontakt

Tekniska förvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
Felanmälan vatten, avlopp eller gator efter kontorstid: 031-315 10 00, knappval 2 (kopplas till SOS).
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad