Fastighetsägares ansvar för snöröjning

Under vintern är det några saker som du som fastighetsägare behöver tänka på. Det gäller bland annat snöröjning och halkbekämpning på trottoarer.

En person står ute i snö och håller i en snöskyffel. Med skyffeln skottar han trottoaren.

Fastighetsägare ansvarar för sina ytor, till exempel parkeringsplatser, uppfarter, gångvägar med mera men även vissa ytor som tillhör Mölndals stad. Om någon halkar och skadar sig på trottoar eller gångyta är du som fastighetsägare ansvarig och kan få betala skadestånd.

Fortsätt läs nedan eller gå till sidan om plogning av gator med mera.

Det här ska du som fastighetsägare sköta om när det gäller snöröjning

 • Trottoarer vid din fastighet.
  Saknas trottoar helt på gatan räknas en meter av gatan från fastigheten som gångyta. Då ska du snöröja och sanda/salta den.
  Du kan hämta flis som du kan sprida på trottoaren.
  • Om det råkar bli vallar vid snöröjningen av gatan är du som fastighetsägare ansvarig för att göra öppningar in till din fastighet.
  • Du kan behöva skotta trottoaren flera gånger.
  • Snön kan du lägga i en vall mellan trottoar och körbana. (samma som den vall som kan bildas vid plogning av gatan)
   Saknas trottoar lägger du snön i en vall mot din fastighet.
 • Trappor och gångbanor inom sju meter från fastigheten.
 • Ordna en röjd väg till fastigheten för sophämtning, det vill säga sopbilens angöringsplats. Du ska se till att vägen mellan kärlen och bilen är fri från snö och is på minst en meters bredd.
 • Ordna en röjd väg till slamtank för slamtömning om du har detta.
 • Se till att snö eller is inte faller från tak, balkong och liknande ner på gående, bilar eller allmän plats.
 • Ta bort snö och is från gatubrunnar om brunnen ligger inom gångyteområdet.
 • Sköta dina egna ytor på din fastighet.

Olika saker som du ansvarar för

Snöröj trottoarer

Fastighetsägare har ansvar att snöröja och halkbekämpa trottoarer utanför sin fastighet. Du ska också ta bort snö som samlas ovanför gatubrunnar inom gångytan så att smältvatten kan rinna undan.

Om trottoar saknas räknas en meters bredd av gatan som gångyta som du som fastighetsägare då ansvarar för. Om det finns trottoar på ena sidan av gatan behöver fastighetsägaren på sidan utan trottoar inte röja och sanda en gångyta på gatan.

 • Snö från trottoaren får läggas i strängar vid rännsten, alltså mellan trottoar och gata. Saknas trottoar får du lägga snön från gångytan, som du ska snöröja, i en vall intill fastighetsgränsen. Gångytan räknas då från vallen.
 • Se till så att snö eller is inte kan rasa ner på gående från ditt tak, balkonger eller liknande. När du skottar tak, ska du ta bort den snö som faller ner på gata eller allmän plats.
 • Snö från din fastighet får inte läggas upp på gata eller allmän plats.

Om det råkar bli vallar under snöröjningen av gatan ska du se till att det finns öppningar i vallen vid till exempel infart till din fastighet och övergångsställen.

Fastighetsägares ansvar för snöröjning regleras av Föreskrifterna om gaturenhållning Pdf, 186.9 kB..

Ordna väg för sophämtning

Du som fastighetsägare ska ordna en snöröjd väg till fastigheten för slam- och sophämtningsfordon.

Du ska se till att det är snöröjt och halkfritt runt sopkärlen så att renhållningspersonalen kan rulla kärlen fram och tillbaka till sopbilen. Om kärlen inte är fria kan vi inte tömma dem. Du ska ordna en öppning i vallar som är minst en meter bred så att sopkärlen kan köras.

 • Ta bort all snö framför kärlen eller fram till ditt miljörum
 • Ta bort eventuell snö ovanpå kärlen
 • Lock till slamtank ska du ordna så de inte är fastfrusna.
 • Om avfallet frusit fast ska du lossa det med till exempel en pinne, renhållningspersonalen får inte göra det enligt arbetsmiljöregler.

Ansvaret för att ordna detta står i Mölndals stads renhållningsordning.

Gångbanor och trappor inom 7 meter

Fastighetsägare är ansvariga för gångbanor och trappor som ligger inom 7 meters avstånd från fastigheten. Det gäller inte om det är en cykelväg.

Minst en meters bredd av trappor och gångbanor ska sandas. Trappor av betong får inte saltas.

Om en gångbana eller trappa ligger mellan två fastigheter ansvarar fastighetsägarna för halva bredden var.

Detta står i punkt 4 i Föreskrifterna om gaturenhållning Pdf, 186.9 kB..


Flis till trottoarer

Behöver du sand eller grus för trottoaren och gångytorna utanför din fastighet kan du hämta det vid ett par ställen. Där finns saltblandad flis, använd den inte på ytor som skadas av saltet, till exempel trappor av betong.

Det finns mindre flislådor på många platser, där du som villaägare kan hämta grus till trottoaren.

På bland annat dessa platser finns det större fickor med flis för spridning med fordon:

Du är även ansvarig att sopa bort gruset efter vintern. Du kan sopa ut det i gatan innan vi sopar gatan, vilket vi normalt börjar med runt vecka 12-13. Läs mer om gatusopning.

Ditt ansvar året runt

Trottoarer eller gångytor utanför din fastighet ansvarar du för året runt. Det innebär att du ska sköta ytan och hålla den ren. Tänk på att växtlighet från din fastighet inte får sticka ut i körbana eller gångyta eller skymma skyltar. Du kan läsa mer om ditt ansvar kring häckar och växtlighet.

Fastighetsägares ansvar för snöröjning och skötsel av gångytor regleras av Föreskrifterna om gaturenhållning Pdf, 186.9 kB..

Sök din adress i Mölndalskartan

Genom att söka på din adress i kartan kan du se vad du som fastighetsägare ansvarar för.

Kontakt

Tekniska förvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
Felanmälan vatten, avlopp eller gator efter kontorstid: 031-315 10 00, knappval 2 (kopplas till SOS)
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad