Fastighetsägares ansvar för snöröjning

Under vintern är det några saker som du som fastighetsägare behöver tänka på. Det gäller bland annat snöröjning och halkbekämpning på trottoarer.

Fastighetsägare ansvarar för sina ytor, till exempel parkeringsplatser, uppfarter med mera men även vissa ytor som tillhör Mölndals stad. Om någon halkar och skadar sig på trottoar eller gångyta är du som fastighetsägare ansvarig och kan få betala skadestånd.

Det här ska du som fastighetsägare sköta om när det gäller snöröjning:

 • Trottoarer vid din fastighet.
  Saknas trottoar helt på gatan räknas en meter av gatan från fastigheten som gåyta. Då ska du snöröja och sanda/salta den.
 • Om det råkar bli vallar vid snöröjningen av gatan är du som fastighetsägare ansvarig för att göra öppningar. Du kan också behöva skotta trottoaren igen.
 • Trappor och gångvägar inom sju meter från fastigheten.
 • Ordna en röjd väg till fastigheten för sophämtning, det vill säga sopbilens angöringsplats. Du ska se till att vägen mellan kärlen och bilen är fri från snö och is på minst en meters bredd.
 • Ordna en röjd väg till slamtank för slamtömning om du har detta.
 • Se till att snö eller is inte faller från tak ner på gående.
 • Ta bort snö och is från gatubrunnar.

Olika saker som du ansvarar för

Snöröj och sanda trottoarer

Snöröj trottoarer

Fastighetsägare har ansvar att snöröja och halkbekämpa trottoarer utanför sin fastighet. Du ska också ta bort snö som samlas ovanför gatubrunnar så att smältvatten kan rinna undan.

Om trottoar saknas räknas en meters bredd av gatan som gångyta som du som fastighetsägare då ansvarar för. Om det finns trottoar på ena sidan av gatan behöver fastighetsägaren på sidan utan trottoar inte röja och sanda en gångyta på gatan.

 • Snö från trottoaren får läggas i strängar vid rännsten, alltså mellan trottoar och gata. Saknas trottoar får du lägga snön från gångytan, som du ska snöröja, i en vall intill fastighetsgränsen. Gångytan räknas då från vallen.
 • Upplagd snö från gångytor tar Mölndals stad bort om det behövs för den allmänna trafiken.
 • Se till så att snö eller is inte kan rasa ner på gående från ditt tak, balkonger eller liknande. När du skottar tak, ska du ta bort den snö som faller ner på gata eller allmän plats.
 • Snö från din fastighet får inte läggas upp på gata eller allmän plats.

Om det råkar bli vallar under snöröjningen är du ansvarig för att ta bort dem vid infarten till din fastighet och röja en fri väg för gående på trottoaren eller gångytan. Det kan innebära att du måste skotta trottoaren igen.

Om det råkar bli snövallar vid övergångsställen och gatuhörn vid din fastighet ska du se till att det finns öppningar så att gående kan passera.

Fastighetsägares ansvar för snöröjning regleras av Föreskrifterna om gaturenhållningPDF.

Skotta och sanda gångbanor och trappor inom 7 meter

Gångbanor och trappor inom 7 meter

Fastighetsägare är också ansvariga för gångbanor och trappor som ligger inom 7 meters avstånd från fastigheten. Det gäller inte om det är en huvudcykelväg eller en körbana.

Minst en meters bredd av trappor och gångbanor ska sandas. Trappor av betong får inte saltas.

Om en gångbana eller trappa ligger mellan två fastigheter ansvarar fastighetsägarna för halva bredden var.

Ordna snöröjd väg för sophämtning och slamtömning

Ordna väg för sophämtning

Du som fastighetsägare ska ordna en snöröjd väg till fastigheten för slam- och sophämtningsfordon.

Du ska se till att det är snöröjt och halkfritt runt sopkärlen så att renhållningspersonalen kan rulla kärlen fram och tillbaka till sopbilen. Om kärlen inte är fria kan vi inte tömma dem. Du ska ordna en öppning i vallar som är minst en meter bred.

Vi har samlat svar på de vanligaste frågorna vi får.

Flis till trottoarer

Behöver du sand/grus för gångytorna utanför din fastighet kan du hämta det vid Grevedämmet, Strandgatan i Mölndal. Där finns saltblandad flis, använd den inte på ytor som skadas av saltet.

Ditt ansvar året runt

Trottoarer eller gångytor utanför din fastighet ansvarar du för året runt. Det innebär att du ska sköta ytan och hålla den ren. Tänk på att växtlighet från din fastighet inte får sticka ut i körbana eller gångyta eller skymma skyltar. Du kan läsa mer om ditt ansvar i broschyren Ditt ansvar som fastighetsägarePDF.

Sök din adress i Mölndalskartan

Genom att söka på din adress i kartan kan du se vad du som fastighetsägare ansvarar för. Sök vinterväghållare i Mölndalskartan.

Kontakt

Tekniska förvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2020-09-01 14.20