Vanliga frågor om snöröjning

Det kommer många frågor och synpunkter kring snöröjning och plogning. Mölndals stad har samlat de vanligaste frågorna vi får så du enkelt kan hitta svaret.

För Mölndals stad är det viktigt att vägarna ska vara framkomliga under vintern. I listan hittar du svar på många av dem vanligaste frågorna vi får.

Frågor och svar om snöröjning i Mölndals stad

Snöröjning och halkbekämpning sker efter en bestämd turordning där de flesta gator i bostadsområden har lägre prioritet.

Inom 12 timmar efter att det slutat snöa ska bostadsgatorna vara framkomliga och vi ska vara helt klara inom 24 timmar. Vid ihållande snöfall kan det ta ännu längre tid, eftersom vi då får börja om med de högst prioriterade gatorna. Det går därför inte att säga någon exakt tid plogbilen kommer till din gata.

Även vid stora snömängder, när det är mer än 10 cm snöfall, eller när det är blötsnö kan det ta betydligt längre tid att röja undan snön. Kom också ihåg att bara för att inte snöar där du är så kan det snöa i en annan del av kommunen.

I Mölndal prioriterar vi snöröjningen så här:

  1. Gator med kollektivtrafik
  2. Huvudcykelnät
  3. Trafikleder och större gator
  4. Branta backar
  5. Skolor, äldreboenden etcetera
  6. Bostadsgator samt gång- och cykelbanor utanför huvudcykelnätet.

Vid kraftigt, blött eller ihållande snöfall behöver vi ofta köra högre prioriterade områden igen innan vi tar bostadsgatorna.

Det är många plogbilar i gång samtidigt och väldigt många vägar som ska plogas. För att hålla åtgärdstiderna blir det helt enkelt mest tids- och kostnadseffektivt om de alltid kör enligt samma turordning. Den körtur som plogbilarna har försöker vi optimera på bästa möjliga sätt för att hinna med alla gator och vägar inom de åtgärdstider som är beslutade.

Vi riskerar inte heller att missa en gata om vi varje gång kör enligt samma turlista.

Mölndal prioriterar först huvudcykelvägarna, gator med kollektivtrafik och huvudvägar. När de är snöröjda påbörjar vi övriga gator och bostadsgator. Snöröjning av gator med kollektivtrafik påbörjar vi normalt när det är ungefär fem cm snö. Halkbekämpning påbörjar vi så fort vi ser indikationer på att det ska bli halt.

Troligtvis hade inte plogbilen hunnit till vägen du körde på än. Om det börjar snöa mitt i natten är det omöjligt att alla vägar är snöfria på morgonen.

Gångbanor som ligger inom en fastighet ansvarar normalt den fastighetsägaren för, i ditt fall är det troligtvis din hyresvärd. Fastighetsägare ansvarar också för gångbanor inom 7 meter från sin fastighet om det inte är en cykelbana.

Det är många mil gator och vägar som staden ska snöröja vid ett snöfall. Under snöröjning av gatan kan det hända att snö hamnar på trottoar eller gångyta. Vi och våra entreprenörer försöker undvika det i möjligaste mån men det är omöjligt att undvika det helt. Snön måste ta vägen någonstans samtidigt som vi ska hålla våra åtgärdstider.

Om det råkar bli vallar eller komma snö på trottoaren under snöröjningen behöver du göra den framkomlig för gående igen genom halkbekämpning men behöver inte forsla bort vallen.

Du är ansvarig för att ordna öppningar i vallen så du eller andra kommer in på din fastighet. Snö från trottoar kan du lägga upp i en sträng/vall mellan trottoar och körbanan.

Om till exempel skottat på morgonen och sedan åker till jobbet och det snöar igen så åtgärdar du det när du kommer hem, du behöver inte göra det direkt i de fallen.

Ett tips kan vara att du vänder dig till en granne som kanske kan hjälpa dig, eller det kanske finns något barn i området som vill jobba för en liten ersättning. Du kan också vända dig till privata aktörer som kan skotta åt dig.

Kommunfullmäktige har beslutat om att det är fastighetsägaren som ansvarar för trottoarerna. Det finns mycket trottoarer att skotta och vi skulle behöva väldigt mycket resurser för att kunna ta alla och resurserna i staden måste prioriteras.

Fastighetsägares ansvar för snöröjning är politiskt beslutat och finns i Föreskrifterna om gaturenhållning Pdf, 186.9 kB..

Det står i Föreskrift om gaturenhållning Pdf, 186.9 kB., som är beslutad av Mölndals stads kommunfullmäktige.

I den står att du även ska sköta trottoaren året om. Det gäller till exempel att rensa ogräs, städa undan skräp och se till att växtlighet inte sticker ut eller skymmer sikt och trafikskyltar.

Du kan läsa mer om ditt ansvar på vintern och ladda ner broschyren Ditt ansvar som fastighetsägare Pdf, 2.2 MB. som beskriver ansvaret året om.

Mölndals stad har inte hand om alla gator, din gata kan vara skött av en vägsamfällighet, trafikverket eller en annan fastighetsägare.

Om det är staden som sköter din gata ska vi ha alla bostadsgator framkomliga inom 12 timmar efter att det slutat snöa och vi ska vara klara inom 24 timmar. Att de är framkomliga innebär inte att all snö är borta från gatan.

Snöfall kan komma mycket lokalt, även om det inte snöat på länge där du bor kan det fortfarande snöa i en annan del av kommunen.

Tekniska förvaltningen i Mölndals stad har vinterberedskap från första november till april. Det innebär att vi och våra entreprenörer har personal som är beredda att inom 1 timme börja ploga och halkbekämpa dygnet runt.

Huvudcykelvägar sköter vi på vintern genom sopsaltning. Vi sopar bort snön och därefter sprider vi en saltlösning. Salt används även som halkbekämpning om det inte snöat men kan bli halt.

Mindre gator och gångvägar använder vi stenflis på.

Större vägar och branta backar saltar vi.

Det kan vara så att den delen behöver köras med ett mindre fordon som kommer senare.

Om det har gått mer än 24 timmar sedan det slutade snöa och det fortfarande inte är snöröjt. Anmäl det via felanmälan eller ring till Kontaktcenter Mölndal på 031-315 10 00.

Genom att söka på din adress i Mölndalskartan kan du se vem som ansvarar för vinterskötseln av gatan och vad som räknas som fastighetsägaransvar. Klicka ut beskrivningen när du öppnat kartan.

Du kan läsa mer om vad du som fastighetsägare ska sköta.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad