Resor och transporter

Mölndal har en väl utbyggd kollektivtrafik. Du kan enkelt åka till, från och inom staden med buss, spårvagn och tåg. Förbindelserna till såväl omgivande städer som övriga landet är goda. Mölndals station är stadens knutpunkt och tågen söderut mot Köpenhamn stannar här flera gånger per dag.

Bild på fyrans spårvagn i Mölndal. Foto: Sonja Skäär

Kollektivtrafik

Det är Västtrafik som sköter kollektivtrafiken inom Mölndals kommun. På deras webbplats eller app Västtrafik To Go kan du planera din resa, se trafikstörningar och få annan information om din resa samt köpa biljett. Kom ihåg att du ska ha giltig biljett innan du går ombord på fordonet.

I delar av Mölndal kommun går ingen tidtabellsstyrd kollektivtrafik. I dessa områden kan du istället använda Närtrafiken.

Mölndal ingår i Västtrafiks biljettzon A vilket innebär att din biljett för Mölndal gäller i Mölndal, Göteborg, Partille och Öckerö.

Om du har frågor eller synpunkter på kollektivtrafiken ska du i första hand kontakta Västtrafik.

Utveckling

Kollektivtrafiken planeras och utvecklas av Västra Götalandsregionen och Västtrafik, i samråd med Mölndals stad. Det är sedan kommunen som ansvarar för åtgärder i infrastrukturen som behövs för att kollektivtrafiken ska fungera väl. Det kan till exempel handla om att bygga busskörfält, styra trafiksignaler eller att bygga hållplatser.

Målbild storstadstrafikens stomnät 2035 är arbetet för att se över stomnätet i Göteborg, Mölndal och Partille.

För dig som behöver färdtjänst

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad