Resor och transporter

Mölndal har en väl utbyggd kollektivtrafik. Du kan enkelt åka till, från och inom kommunen med buss, spårvagn och tåg. Det är Västtrafik som ansvarar för kollektivtrafiken i Mölndal.

Bild på fyrans spårvagn i Mölndal. Foto: Sonja Skäär

Förbindelserna från Mölndals kommun till såväl omgivande städer som övriga landet är goda. Mölndals station är kommunens knutpunkt och tågen söderut mot Köpenhamn stannar här flera gånger per dag. Färdtjänst och Flexlinje finns för dig som behöver det.

Kollektivtrafik

Det är Västtrafik som sköter kollektivtrafiken inom Mölndals kommun. På deras webbplats eller app Västtrafik To Go kan du planera din resa, se trafikstörningar och få annan information om din resa samt köpa biljett. Kom ihåg att du ska ha giltig biljett innan du går ombord på fordonet.

I delar av Mölndal kommun går ingen tidtabellsstyrd kollektivtrafik. I dessa områden kan du istället använda Närtrafiken.

Mölndal ingår i Västtrafiks biljettzon A vilket innebär att din biljett för Mölndal gäller i Mölndal, Göteborg, Partille och Öckerö.

Om du har frågor eller synpunkter på kollektivtrafiken ska du i första hand kontakta Västtrafik.

Seniorkort, skolkort med mera

I Mölndal erbjuds seniorkort och fritidskort. Det finns även möjlighet att söka skolskjuts eller få ett skolkort beroende på om du går i gymnasiet eller grundskolan.

Flexlinje och färdtjänst

Inom Mölndal trafikerar en Flexlinje, en mindre buss som stannar nära många vanliga platser. Du behöver boka din resa i förväg då den bara stannar där någon bokat. Alla kan resa med flexlinjen.

För dig som har behov av det och inte kan resa med kollektivtrafiken på egen hand finns färdtjänst.

Behöver du hjälp med att komma igång och resa?

Är du osäker eller har svårigheter att resa med kollektivtrafiken? Du kan få hjälp och träning av en reseinstruktör, det är en kostnadsfri tjänst.

För att få kontakt med en reseinstruktör, vänd dig till Serviceresor på Trafikkontoret i Göteborg, 031-368 25 50.

Ledsagning vid stationen

Ledsagningsservice finns på en rad hållplatser och stationer i Västra Götalandsregionen.

I Mölndals stad finns ledsagning vid Mölndal station. Information om alla stationer med ledsagning hittar du hos:

Utveckling

Kollektivtrafiken planeras och utvecklas av Västra Götalandsregionen och Västtrafik, i samråd med Mölndals stad. Det är sedan kommunen som ansvarar för åtgärder i infrastrukturen som behövs för att kollektivtrafiken ska fungera väl. Det kan till exempel handla om att bygga busskörfält, styra trafiksignaler eller att bygga hållplatser. I kommunen har vi Referensgrupp för Kollektivtrafik (REKO) där politiker och tjänstepersoner diskuterar frågor om kollektivtrafik.

Målbild storstadstrafikens stomnät 2035 är arbetet för att se över stomnätet i Göteborg, Mölndal och Partille.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad