Seniorkort

Om du är skriven i Mölndal och har fyllt 75 år kan du få ett seniorkort som gäller på kollektiv­trafiken inom Västtrafiks zon A.

Var och när gäller kortet?

Kortet gäller för resor med kollektivtrafiken inom Västtrafiks biljettzon A. Inom zon A ingår Mölndal, Göteborg, Partille och Öckerö. Seniorkortet gäller även för Flexlinjen och Närtrafik. 

Liksom vanliga biljetter gäller seniorkortet även till de hållplatser som är taxegräns även om hållplatsen fysiskt ligger i den andra zonen. Det gäller tillexempel hållplatserna Djurstensvägen i Härryda och hållplatserna Bolsheden, Gundal, Gundal Östra, Högås och Hällesås byväg i Kungsbacka.

  • Kortet gäller dygnet runt.
  • Västtrafik ser gärna att du stämplar ditt kort, men det viktigaste är att du hinner sätta dig så du reser säkert.

Med hjälp av Reseplanerare kan du planera din resa eller ladda ner Västtrafiks app.

Läs mer om zonindelningen hos Västtrafik.

Resa utanför zon A

Du kan ladda på kortet med pengar, så kallad kontoladdning, för att åka till platser utanför zon A.

För att resa utanför zonen med en kontoladdning gör du en tilläggsresa genom att trycka T på kortläsaren innan du visar ditt kort. Du måste också visa kortet när du går av fordonet.

Så får du kortet

Västtrafik skickar ut informationsbrev till de som ska fylla 75 med information om hur man får seniorkortet. Om du flyttar till Mölndal och är äldre än 75 kommer du också att få brevet med information om seniorkort.

Om du får problem med kortet, kontakta Västtrafik.

Utredning om framtida seniorkort

Det pågår en process som ser över om Mölndals stad tillsammans med flera kommuner i zon A kan enas om ett nytt seniorkortserbjudande tillsammans med Västtrafik, där bland annat åldersnivåer och avgiftsfördelning ses över.

Frågan utreds nu av Västtrafik och ska därefter beslutas politiskt i såväl Kollektivtrafiknämnden i Västra götalandsregionen som i Mölndals stad. I dagsläget finns ingen tidplan över när detta förväntas vara utrett och beslutat, men det är tidigast under våren 2022.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad