Seniorkort

Om du är skriven i Mölndal och har fyllt 75 år kan du få ett seniorkort som gäller på kollektiv­trafiken inom Västtrafiks zon A.

2021-11-11:
Det finns ett politiskt beslut om seniorkort från 65 år som gäller under lågtrafik. Önskan är start 1 mars 2022 men datumet är inte fastställt ännu.

Praktisk information och exakt datum för start av nytt seniorkort kommer ca vecka 47-48 och kommuniceras då.

Var och när gäller kortet?

Kortet gäller för resor med kollektivtrafiken inom Västtrafiks biljettzon A. Inom zon A ingår Mölndal, Göteborg, Partille och Öckerö. Seniorkortet gäller även för Flexlinjen och Närtrafik. 

Liksom vanliga biljetter gäller seniorkortet även till de hållplatser som är taxegräns även om hållplatsen fysiskt ligger i den andra zonen. Det gäller tillexempel hållplatserna Djurstensvägen i Härryda och hållplatserna Bolsheden, Gundal, Gundal Östra, Högås och Hällesås byväg i Kungsbacka.

  • Kortet gäller dygnet runt.
  • Västtrafik ser gärna att du stämplar ditt kort, men det viktigaste är att du hinner sätta dig så du reser säkert.

Med hjälp av Reseplanerare kan du planera din resa eller ladda ner Västtrafiks app.

Läs mer om zonindelningen hos Västtrafik.

Resa utanför zon A

Du kan ladda på kortet med pengar, så kallad kontoladdning, för att åka till platser utanför zon A.

För att resa utanför zonen med en kontoladdning gör du en tilläggsresa genom att trycka T på kortläsaren innan du visar ditt kort. Du måste också visa kortet när du går av fordonet.

Så får du kortet

Västtrafik skickar ut informationsbrev till de som ska fylla 75 med information om hur man får seniorkortet. Om du flyttar till Mölndal och är äldre än 75 kommer du också att få brevet med information om seniorkort.

Om du får problem med kortet, kontakta Västtrafik.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad