Belysning på statliga vägar

Trafikverket  har tillsammans med Sveriges kommuner och landsting tagit fram en övergripande inriktning för hur kommunal belysning på statlig väg ska ägas och förvaltas.

I oktober 2017 kom SKL och Trafikverket överens om en övergripande inriktning för hur kommunal belysning på statlig väg ska ägas och förvaltas. Den inriktning som föreslås innebär att Trafikverket, på sikt, tar ett större ansvar för drift och underhåll av belysning längs med statliga vägar. Syftet med inriktningen är att få ett enhetligt ägande så att en bättre standard kan uppnås när det gäller underhåll, säkerhet och klimatpåverkan.

På trafikverket.se finns mer information om studien och viss bakgrundsfakta.

Pilotstudie i samarbete med 17 kommuner

Under 2018 genomförde Trafikverket i samarbete med 17 kommuner en pilotstudie inför en översyn av kommunala belysningsanläggningar vid statliga vägar. Målet är att ta fram en dokumentation, det vill säga, det första steget i processen. Därefter kommer en utvär­dering att göras.

Detta har hänt

Under hösten 2016 beslutade tekniska nämnden (TEN 383/16) att avsluta sitt driftsansvar för belysningen på de vägsträckor där Trafikverket är är ansvarig. Det eftersom det på de sträckorna är Trafikverket som ska sköta trafiksäkerheten.

De vägar som berörs av beslutet är:

  • Hällesåkersvägen.
  • Norra Hällesåkersvägen.
  • Benarebyvägen.
  • Spårhagavägen.
  • Gamla Riksvägen.
  • Västra Eskilsbyvägen.

Som ett första steg i beslutet erbjöds Trafikverket att ta över belysningsanläggningen; det vill säga ljuspunkter med armaturer och stolpar samt belysningscentraler. Beslutet innebar också att ingen ny investering skulle göras på anläggningen.

Trafikverket tackade nej till erbjudandet. Orsaken var att det pågick en studie för att ta fram en övergripande inriktning för hur belysning på statlig väg skulle ägas och skötas. 

Avveckling av belysningen

Flera av stolparna till den befintliga belysningen var utdömda och ingen ny investering skulle göras. Därför började tekniska förvaltningen avveckla belysningsanläggningen.

Norra Hällesåkersvägen
På Norra Hällesåkersvägen är den belysning som finns kvar. Hösten 2019 och under 2020 bytte Mölndals stad de befintliga stolparna mot nya.

På Norra Hällesåkersvägen sträckan mellan Östra Lindomevägen och Torkels väg finns idag en belyst gång- och cykelväg. Belysningen på denna sträcka kommer att vara kvar.

Spårhagavägen
På den statliga delen av Spårhagavägen är belysningen kvar till dess att Trafikverket bygger ny gång- och cykelväg. Mölndals stad är med och betalar för projektet. Projektet är framskjutet. Mölndals stad är drivande i frågan om att den nya cykelvägen behöver få belysning.

Vid frågor och synpunkter

Vid frågor om trafiksäkerhet, tillgänglighet och trygghet på de berörda vägsträckorna, vänligen kontakta Trafikverket

trafikverket@trafikverket.se
Trafikverkets kundtjänst
0771-921 921
trafikverket.se

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad