Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Mölndals stads startsida

Belysning på statliga vägar

Trafikverket  har tillsammans med Sveriges kommuner och landsting tagit fram en övergripande inriktning för hur kommunal belysning på statlig väg ska ägas och förvaltas.

I oktober 2017 kom SKL och Trafikverket överens om en övergripande inriktning för hur kommunal belysning på statlig väg ska ägas och förvaltas. Den inriktning som föreslås innebär att Trafikverket, på sikt, tar ett större ansvar för drift och underhåll av belysning längs med statliga vägar. Syftet med inriktningen är att få ett enhetligt ägande så att en bättre standard kan uppnås när det gäller underhåll, säkerhet och klimatpåverkan.

På trafikverket.se finns mer information om studien och viss bakgrundsfakta. Här kan du ladda ner studien Belysning där det behövs.

Pilotstudie i samarbete med 17 kommuner

Under 2018 genomför Trafikverket i samarbete med 17 kommuner en pilotstudie inför en översyn av kommunala belysningsanläggningar vid statliga vägar. Målet är att ta fram en dokumentation, det vill säga, det första steget i processen. Därefter kommer en utvär­dering att göras.

Kommunerna är Arvika, Boden, Båstad, Härnösand, Jönköping, Kalmar, Karlshamn, Linköping, Malung/Sälen, Motala, Mölndal, Simrishamn, Sundsvall, Torsby, Härjedalens kommun, Norrtälje och Årjäng.

Detta har hänt

Under hösten 2016 beslutade tekniska nämnden i Mölndals stad (TEN 383/16) att avsluta sitt driftsansvar för belysningen på de vägsträckor i kommunen där Trafikverket är väghållare och ansvarig för trafiksäkerheten.

De vägar som berörs av beslutet är Hällesåkersvägen, Norra Hällesåkersvägen, Benarebyvägen, Spårhagavägen, Gamla Riksvägen och Västra Eskilsbyvägen.

Som ett första steg i beslutet erbjöds Trafikverket att ta över belysningsanläggningen; det vill säga ljuspunkter med armaturer och stolpar samt belysningscentraler. Beslutet innebar också att ingen ny investering skulle göras på anläggningen. Trafikverket tackade nej till erbjudandet eftersom det pågick en studie för att ta fram en övergripande inriktning för hur kommunal belysning på statlig väg skulle ägas och förvaltas. 

Avveckling av belysningen

Då flertalet belysningspunkter var utdömda och ingen ny investering skulle göras började tekniska förvaltningen avveckla belysningsanläggningen. Se karta över de berörda sträckorna.

Norra Hällesåkersvägen
På Norra Hällesåkersvägen är den belysning som finns kvar. Hösten 2019 byts de befintliga stolparna mot nya. Läs mer om bytet av belysningsstolpar.

På Norra Hällesåkersvägen sträckan mellan Östra Lindomevägen och Torkels väg finns idag en belyst gång- och cykelväg. Belysningen på denna sträcka kommer att vara kvar.

Spårhagavägen
På den statliga delen av Spårhagavägen är belysningen kvar till dess att Trafikverket bygger ny gång- och cykelväg. Projektet medfinansieras av Mölndals stad och är framskjutet till 2019. Mölndals stad är drivande i frågan om att den nya cykelvägen behöver belysas.

Vid frågor och synpunkter

Vid frågor om trafiksäkerhet, tillgänglighet och trygghet på de berörda vägsträckorna, vänligen kontakta Trafikverket

trafikverket@trafikverket.se
Trafikverkets kundtjänst
0771-921 921

Kontakt

Teknisk kundservice
Tekniska förvaltningen
031-315 15 80 vardagar kl 8-12, 13-15
teknisk.kundservice@molndal.se

Akuta ärenden efter kontorstid
Till exempel vattenläckor, vattenavbrott, gatuproblem, fara för allmänhet:
031-87 18 00 kopplas till SOS Alarm

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2019-11-15 07.46