Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Mölndals stads startsida

Häckar och buskage

Som fastighetsägare ska du hjälpa till med att förbättra trafiksäkerheten genom att klippa häcken och annan växtlighet på din tomt. Mölndals stad ansvarar för skötsel av häckar och buskage i parker och på andra allmänna ytor.

Häck. Foto: Mabel Amber från Pixabay

Klipp häcken

Din häck och annan växtlighet får inte skymma gatubelysning, trafikskyltar, vägmärken eller hindra framkomlighet på gator och trottoarer. Rötter från dina växter får inte påverka kör- eller gångbana.

Det här gäller dig som har hörntomt

Växtligheten inom den så kallade sikttriangeln ska inte vara högre än 80 centimeter över gatuplan. Det gäller 10 meter åt vardera hållet från gatukorsningen.

Har du en gång- eller cykelväg som korsar en gata utanför din tomt? Då är avståndet inom den så kallade sikttriangeln bara 5 meter längs gång- eller cykelvägen, men fortfarande 10 meter utmed gatan.

Det här gäller dig som har tomt intill gatan

För dig som har träd eller buskar som växer över gångbanan eller vägen utanför din tomtgräns gäller följande:

  • Över gångbanan minst 2,3 meters fri höjd
  • Över cykelbanor minst 3,2 meters fri höjd
  • Över körbanan minst 4,5 meters fri höjd  

Annars kan växtligheten skymma sikten vilket kan innebära försämrad trafiksäkerhet.

Mer information, regler och råd, om häckar finns i broschyren:

Kontakt

Teknisk kundservice
Tekniska förvaltningen
031-315 15 80 vardagar kl 8-12, 13-15
teknisk.kundservice@molndal.se

Akuta ärenden efter kontorstid
Till exempel vattenläckor, vattenavbrott, gatuproblem, fara för allmänhet:
031-87 18 00 kopplas till SOS Alarm

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2020-02-12 15.16