Häckar och buskage

Som fastighetsägare ska du hjälpa till med att förbättra trafiksäkerheten genom att klippa häcken och annan växtlighet på din tomt.

Häck. Foto: Mabel Amber från Pixabay

Du kan göra mycket för att öka trafiksäkerheten för gående, cyklister och andra fordon. Till exempel genom att klippa din häck och hålla annan växtlighet från tomten på rätt höjd. När det är bra sikt i korsningar och vid utfarter kan vi undvika onödiga olyckor.

Klipp häcken och växtlighet

Din häck och annan växtlighet får inte skymma gatubelysning, trafikskyltar, vägmärken eller hindra framkomlighet på gator och trottoarer. Rötter från dina växter får inte påverka kör- eller gångbana.

Det här gäller för häckar vid korsningar och utfarter

För att ha bra sikt finns det som kallas sikttriangeln. Växtligheten inom sikttriangeln ska inte vara högre än 80 cm över gatuplanet. Sikttriangeln räknas från körbanan.

  1. När din fastighet gränsar till en gatukorsning, det vill säga är en hörntomt, är sikttriangeln 10 meter längs gatan i båda riktningar räknat från korsningen.
  2. Vid utfarter från din tomt, till exempel garageuppfarten, är sikttriangeln
    2,5 meter in på din tomt och 2,5 meter längs med gatan.
  3. Har du en gång- eller cykelväg som korsar en gata utanför din fastighet, sträcker sig sikttriangeln 5 meter in på gång- eller cykelvägen och 10 meter längs gatan.

Tänk på växter som inte är häckar

För dig som har träd eller buskar som växer över gångbanan eller vägen utanför din tomtgräns måste du ta hänsyn till följande så att personer och fordon kan passera:

  • Över gångbanan ska det vara minst 2,5 meters fri höjd
  • Över cykelbanor ska det vara minst 3,2 meters fri höjd
  • Över körbana ska det vara minst 4,6 meters fri höjd  

Växter får inte sticka ut i körbanan eller gångbanan så de påverkar den fria höjden. Den får inte heller dölja belysning eller vägskyltar.

Du kan ladda ner broschyren Ditt ansvar som fastighetsägarePDF.

Sopa löv och städa trottoaren

Som fastighetsägare ska du sopa bort löv, kvistar och annat som samlas på trottoaren utanför din fastighet. Du ska också ta bort löv som täcker gatubrunnar så att dagvatten kan rinna undan. Tryck inte ner löven i brunnen.

Ta hand om trädgårdsavfallet på rätt sätt

Kvistar, grenar och löv ska du lämna på återvinningscentralen. Du får inte lägga det i skogen, det räknas som nedskräpning. Du kan beställa ett trädgårdskärl för att enkelt göra dig av med trädgårdsavfallet.

Kontakt

Tekniska förvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad