Miljözon

Mölndal ska vara en stad med god luftkvalité. En bidragande orsak till dålig luft är trafiken. För att förbättra luftkvaliteten kan miljözoner införas som begränsar viss trafik. I Mölndal har vi en Miljözon klass 1.

Informationsskylt vid gräns för miljözon. Skylten är vit med svart text: "Miljözon, utsläppsgränser för tunga fordon".

Mölndal har en miljözon klass 1 för tunga fordon.

Miljözonen i Mölndal

Miljözonen omfattar Mölndals tätort samt Åbro industriområde med undantag för E6/E20, Söderleden samt bron över E6/E20 vid trafikplats Lackarebäck.

Du kan ladda ner trafikföreskriften för miljözonen där du också hittar en utskriftsvänlig karta över miljözonen i Mölndal Pdf, 553.7 kB..

Miljözon klass 1

Grundregeln är att en tung lastbil eller tung buss får köra i en miljözon klass 1 i sex år från första registrering, innevarande år oräknat. Undantag från den grundregeln är att:

  • fordon som uppfyller avgaskrav bättre än Euro II (från 1 september 2013, bättre än Euro III) får köra i miljözoner i åtta år, registreringsåret oräknat
  • fordon som uppfyller utsläppskrav enligt Euro VI får köras i denna miljözon.

Du kan läsa mer om miljözoner hos Transportstyrelsen.

Broschyr förklarar reglerna

De kommuner som har en miljözon har tillsammans tagit fram en broschyr som på ett enklare sätt förklarar reglerna för miljözonen Pdf, 368.5 kB..

Mölndals miljözon finns beskriven i den lokala trafikföreskriften för Miljözon Pdf, 553.7 kB.. I den finner du även en karta.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad