Miljözon

I Mölndal har vi, i likhet med flera andra städer i Europa, problem med dålig luftkvalitet på grund av för stora utsläpp från bland annat trafiken. För att förbättra luftkvalitén har staden infört en miljözon.

Informationsskylt vid gräns för miljözon. Foto: Jimi Axelsson

Miljözonen i Mölndal

Miljözonen omfattar Mölndals tätort samt Åbro industriområde med undantag för E6/E20, Söderleden samt bron över E6/E20 vid trafikplats Lackarebäck. Du kan ladda ner trafikföreskriften för miljözonen med en karta över miljözonen i MölndalPDF.

Inom miljözonen gäller för tunga lastbilar och bussar:

  • Alla är tillåtna att köra i miljözon i 6 år från första registrering oavsett registreringsland
  • Fordon som tillhör euro 3 får färdas i miljözon i 8 år från första registrering oavsett registreringsland
  • Fordon som tillhör euro 4 får färdas i miljözon till och med 2016 eller 8 år från första registrering oavsett registreringsland. Fordon som anpassats till euro 4 får färdas till och med 2016.
  • Fordon som tillhör euro 5 får färdas i miljözon till och med 2020 eller 8 år från första registrering oavsett registreringsland. Fordon som anpassats till euro 5 får färdas till och med 2020.
  • För fordon som tillhör euro 6 eller bättre alternativt som anpassats till euro 6 eller bättre finns ingen tidsbegränsning.

De lokala bestämmelserna är samma för alla städer med miljözon och baseras på reglerna i Trafikförordningen. Det innebär att man utgår från EU:s miljöklassning av fordon för att avgöra vilka som är tillåtna inom miljözonen.

Broschyr förklarar reglerna

De kommuner som har en miljözon har tillsammans tagit fram en broschyr som på ett enklare sätt förklarar reglerna för miljözonenPDF.

Mölndals miljözon finns beskriven i den lokala trafikföreskriften för Miljözon. PDF

Kontakt

Tekniska förvaltningen
031-315 10 00 Kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2020-06-22 15.55