Trafikregler och säkerhet

Vi kan alla hjälpas åt att skapa en säker trafikmiljö i Mölndal genom att hålla hastigheten och följa lokala trafikföreskrifter. Du får inte ha bilen på tomgång mer än en minut.

Rondellen Storgatan i Mölndal med en bil i cirkulation

Gatubelysning gör inte att du syns, använd reflex

Enligt statistik från Trafikverket sker flest olyckor, där gående blir skadade, på gator där det finns gatubelysning. Gatubelysningen gör att du ser, inte att du syns.

 • Utan reflex syns du först på 25 meters håll.
 • En bil som kör i 50 km/h behöver 35 meter för att stanna, om det är optimala förhållanden. Vid halka, regn och så vidare förlängs stoppsträckan rejält.
 • Med reflex syns du på redan 125 meters håll!
 • Läs om stoppsträckor hos Trafikverket.

Kom därför ihåg att alltid ha reflex när det är mörkt. Du syns sämst i mörka kläder, men även när du har ljusa kläder bör du ha reflex, även där det finns gatubelysning.

Reflexer och reflexvästar behöver bytas ibland. Kontrollera dina reflexer i ett mörkt rum och lys på dem med en ficklampa så ser du hur de reflekterar. Ta gärna en helt ny och jämför med.

Tomgångskörning

I Mölndal får du inte låta ditt motordrivna fordon gå på tomgång i mer än en minut.

Tomgångskörning orsakar hälsoproblem, miljöförstöring och kan vara störande. Är det vinter och du behöver skrapa rutorna, gör det innan du startar motorn.

Förbudet mot tomgångskörning gäller inte:

 • om trafiken gör att du måste stanna i till exempel bilkö
 • för fordon som måste hålla motorn igång för att driva en anläggning (annat än uppvärmning), till exempel sopbilar.

Om ett brott mot tomgångsregeln konstateras kan det polisanmälas och utredas. Du kan göra en anmälan till Polisen på telefon 114 14 om du ser någon som låter bilen gå på tomgång.

Reglerna om tomgångskörning Pdf, 144.6 kB. finns i Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön.

Särskilda regler beroende på trafikslag

Det gäller för bilister och andra fordonsförare

 • Både cyklister och bilister behöver anpassa sig och sin hastighet vid cykelöverfarter och cykelpassager. Läs mer om regler vid cykelpassage och cykelöverfart hos Transportstyrelsen.
 • Du som bilist ska alltid anpassa din hastighet och körstil efter väglag och sikt. Är det mörkt eller disigt - sakta ner och var extra uppmärksam vid korsningar, cirkulationsplatser och övergångsställen. Kör aldrig fortare än tillåten hastighet.
 • Du ska anpassa hastigheten, så att det inte uppstår fara för cyklande som är ute på en cykelpassage eller gående på ett övergångsställe.
 • Du har väjningsplikt mot cyklande och förare av moped klass II som är ute på eller just ska färdas ut på en cykelöverfart.
 • Läs mer om vad som gäller vid cykelpassage och cykelöverfart.
 • Använd körriktningsvisare (blinkers) på rätt sätt för att visa vart du ska. Till exempel ska du blinka höger när du ska lämna en cirkulationsplats (även om du "kör rakt fram" i förhållande till var du körde in i cirkulationen).

Läs mer om fordonsregler hos Transportstyrelsen.

Det gäller för cyklar

Hur lyse och reflexer ska användas på cyklar står i lagen. När det är mörkt krävs det att det finns lyse och reflexer på din cykel.

 • Framlyset på cykeln får inte blinka! Det ska vara fast vitt eller gult sken.
 • Lyset bak på cykeln får blinka, om det blinkar med minst 200 blinkningar per minut. Baklyset ska vara rött.
 • Röd reflex baktill ska finnas.
 • Vit reflex framtill och vit eller orangegul åt sidan ska finnas.
 • En cykel måste alltid ha ringklocka och broms.

Observera att det är cykeln som ska ha belysning, det räcker inte med att du har en lampa på din hjälm eller kläder.

 • Vid korsningar: Sakta in och anpassa dig till övrig trafik. Naturligtvis gäller det även för bilister.
 • Visa med en hand vilket håll du ska svänga åt.
 • Tänk på att vid cykelpassager har du som cyklist väjningsplikt samtidigt som fordonsförare på vägen också ska anpassa hastigheten, så att det inte uppstår fara för cyklande som är ute på cykelpassagen.
 • Vid en cykelöverfart har övrig trafik väjningsplikt mot cyklister och mopeder. En cykelöverfart är markerad med särskilt vägmärke och markering i vägbanan.
 • Det är samma trafikregler för dig som cyklar som för andra fordon, det innebär t.ex. att du ska stanna vid trafikljus, följa eventuell högerregel, inte cykla på gångbana med mera.

Mer information om regler kring cyklar finns hos Transportstyrelsen.

Textversion av filmen

Gå på rätt sida

En viktig trafiksäkerhetsfråga är att se till att gå på rätt sida av vägen eller gångbanan.

 • När du går på en landsväg eller annan väg där du möter fordonstrafik ska du gå på vänster sida. Det gäller alltså även på gång- och cykelvägar där du möter cyklar.
 • På rena gångbanor som är skyltade med enbart ett blått vägmärke för gående ska du gå till höger.
 • I motionsspår där du kan möta cyklar - gå till vänster.

Använd reflex!

Som redan nämnts så ska du som går alltid ha reflex på dig när det är mörkt så att du syns. Du behöver en reflex även där gatubelysning finns. Tänk på att även ge din fyrbenta vän en reflex.

 • Var uppmärksam på trafiken, kolla inte i din telefon samtidigt som du går.

Läs mer om trafiksäkerhet för sig som går.

Elsparkcyklar

Du som kör en godkänd elsparkcykel ska följa samma trafikregler som för vanliga cyklar och får därför till exempel inte köra på trottoarer. Elsparkcykeln är ett enpersonsfordon, det innebär att de bara få användas av en person i taget.

Om elsparkcykeln går snabbare än 20 km/tim eller har starkare motor än 250 watt klassas den inte längre som en cykel och då måste du följa trafikreglerna som gäller för moped. Det kan också vara så att den är så kraftig att den endast får köras på inhägnat område.

Hyrsparkcyklar

Mölndals stad har inte godkänt etablering av hyrelsparkcyklar på offentlig plats, diskussion om frågan pågår. Det finns inget förbud mot att åka elsparkcykel, till exempel en som du äger privat.

Lokala trafikföreskrifter

I Trafikförordningen finns alla regler för hur vi ska uppträda i trafiken. Reglerna gäller i hela landet. Det finns också regler som bara gäller i Mölndals stad. De kallas lokala trafikföreskrifter.

I Mölndals stad finns ungefär 1 100 lokala trafikföreskrifter. De allra flesta handlar om hur du får parkera på en enskild gata. Då finns oftast vägmärken uppsatta som berättar vad som gäller. Det finns också tre lokala trafikföreskrifter som gäller i hela kommunen:

Som trafikant är du skyldig att känna till både de generella reglerna i Trafikförordningen samt de lokala trafikföreskrifterna. Du hittar dem i Transportstyrelsens rikstäckande databas för trafikföreskrifter.

Relaterad information

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad