Trafikregler och säkerhet

Vi kan alla hjälpas åt att skapa en säker trafikmiljö i Mölndal genom att hålla hastigheten och följa lokala trafikföreskrifter. Du får inte ha bilen på tomgång mer än en minut. Om du upplever att trafiken kör för fort i ditt bostadsområde, kan blomlådor hjälpa till att minska hastigheten och skapa en säkrare trafikmiljö.

Tomgångskörning

I Mölndal får du inte låta ditt motordrivna fordon gå på tomgång mer än en minut.

Tomgångskörning orsakar hälsoproblem, miljöförstöring och kan vara störande. Är det vinter och du behöver skrapa rutorna, gör det innan du startar motorn.

Förbudet mot tomgångskörning gäller inte:

  • om trafiken gör att du måste stanna i till exempel bilkö
  • för fordon som måste hålla motorn igång för att driva en anläggning (annat än uppvärmning), till exempel sopbilar.

Om ett brott mot tomgångsregeln konstateras kan det polisanmälas och utredas. Du kan göra en anmälan till Polisen på telefon 114 14 om du ser någon som låter bilen gå på tomgång.

Reglerna om tomgångskörningPDF finns i Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön.

Lokala trafikföreskrifter

I Trafikförordningen finns alla regler för hur vi ska uppträda och parkera i trafiken. Reglerna gäller i hela landet. Det finns också regler som bara gäller i Mölndals stad. De kallas lokala trafikföreskrifter.

I Mölndals stad finns ungefär 1 100 lokala trafikföreskrifter. De allra flesta handlar om hur du får parkera på en enskild gata. Då finns oftast vägmärken uppsatta som berättar vad som gäller. Det finns också tre lokala trafikföreskrifter som gäller i hela staden:

Som trafikant är du skyldig att känna till både de generella reglerna i Trafikförordningen samt de lokala trafikföreskrifterna. Du hittar dem i Transportstyrelsens rikstäckande databas för trafikföreskrifter.

Kontakt

Tekniska förvaltningen
031-315 10 00 Kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2020-07-22 15.51