Trafikregler och säkerhet

Vi kan alla hjälpas åt att skapa en säker trafikmiljö i Mölndal genom att hålla hastigheten och följa lokala trafikföreskrifter. Du får inte ha bilen på tomgång mer än en minut. Om du upplever att trafiken kör för fort i ditt bostadsområde, kan blomlådor hjälpa till att minska hastigheten och skapa en säkrare trafikmiljö.

Gatubelysning gör inte att du syns, använd reflex

Enligt statistik från Trafikverket sker flest olyckor, där gående blir skadade, på gator där det finns gatubelysning. Gatubelysningen gör att du ser, inte att du syns.

  • Utan reflex syns du först på 25 meters håll.
  • En bil som kör i 50 km/h behöver minst 26 meter för att stanna, om det är optimala förhållanden. Vid halka, regn och så vidare förlängs stoppsträckan rejält.
  • Med reflex syns du på redan 125 meters håll!

Kom därför ihåg att alltid ha reflex när det är mörkt. Du syns sämst i mörka kläder, men även när du har ljusa kläder bör du ha reflex, även där det finns gatubelysning.

Reflexer och reflexvästar behöver bytas ibland. Kontrollera dina reflexer i ett mörkt rum och lys på dem med en ficklampa så ser du hur de reflekterar. Ta gärna en helt ny och jämför med.

Det gäller för cyklar

Hur lyse och reflexer ska användas på cyklar står i lagen. När det är mörkt krävs det att det finns lyse och reflexer på din cykel.

  • Framlyset på cykeln får inte blinka! Det ska vara fast vitt eller gult sken!
  • Lyset bak på cykeln får blinka, om det blinkar med minst 200 blinkningar per minut. Baklyset ska vara rött.
  • Röd reflex baktill
  • Vit reflex framtill och vit eller orangegul åt sidan.

Observera att det är cykeln som ska ha belysning, det räcker inte med att du har en lampa på din hjälm eller kläder.

En cykel måste utöver detta alltid ha ringklocka och broms.

Mer information om regler kring cyklar finns hos Transportstyrelsen.

Tomgångskörning

I Mölndal får du inte låta ditt motordrivna fordon gå på tomgång i mer än en minut.

Tomgångskörning orsakar hälsoproblem, miljöförstöring och kan vara störande. Är det vinter och du behöver skrapa rutorna, gör det innan du startar motorn.

Förbudet mot tomgångskörning gäller inte:

  • om trafiken gör att du måste stanna i till exempel bilkö
  • för fordon som måste hålla motorn igång för att driva en anläggning (annat än uppvärmning), till exempel sopbilar.

Om ett brott mot tomgångsregeln konstateras kan det polisanmälas och utredas. Du kan göra en anmälan till Polisen på telefon 114 14 om du ser någon som låter bilen gå på tomgång.

Reglerna om tomgångskörning Pdf, 144.6 kB. finns i Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön.

Lokala trafikföreskrifter

I Trafikförordningen finns alla regler för hur vi ska uppträda och parkera i trafiken. Reglerna gäller i hela landet. Det finns också regler som bara gäller i Mölndals stad. De kallas lokala trafikföreskrifter.

I Mölndals stad finns ungefär 1 100 lokala trafikföreskrifter. De allra flesta handlar om hur du får parkera på en enskild gata. Då finns oftast vägmärken uppsatta som berättar vad som gäller. Det finns också tre lokala trafikföreskrifter som gäller i hela staden:

Som trafikant är du skyldig att känna till både de generella reglerna i Trafikförordningen samt de lokala trafikföreskrifterna. Du hittar dem i Transportstyrelsens rikstäckande databas för trafikföreskrifter.

Relaterad information

Information om vad du behöver tänka på vid arbeten på väg.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad