Blomlådor och farthinder

Sänkt hastighet är ett enkelt sätt att få en tryggare trafikmiljö. I bostadsområden kan blomlådor och farthinder vara en lösning. Nio av tio personer som blir påkörda av ett fordon som kör i 30 km/h överlever. Ökar hastigheten till 50 km/h överlever endast två av tio.

Blomlådor som farthinder. Foto: Tekniska förvaltningen

Blomlådor

På gator i områden med bostäder där hastigheterna upplevs vara för höga kan du och dina grannar ansöka om att få ställa ut blomlådor som farthinder. Blomlådor får ställas ut mellan 15 april - 15 november.

Så ansöker du om blomlådor

  • Prata med dina grannar och kom överens om att ni vill ha blomlådor. Utse en kontaktperson.
  • Det är viktigt att ni tar del av och följer instruktionerna och villkoren för att få tillstånd. De finns i broschyren Blomlådor som farthinder Pdf, 1.2 MB..

Ansök via E-tjänst

Ansökan via blankett

Efter att din ansökan kommit in

  • En trafikingenjör kommer att behandla ansökan och i samråd med den som är kontaktperson bestämma var blomlådorna ska stå.
  • Kontaktpersonen ska se till att blomlådorna byggs enligt ritning och sköts enligt reglerna. Mölndals stad ger er reflexer så att lådorna syns tydligt även i mörker.
  • Tillstånd får ni när villkoren är uppfyllda.

Farthinder

Farthinder bygger Mölndals stad för att minska hastigheten vid allmänna platser. Det kan vara till exempel nära skolor eller idrottsplatser där många personer rör sig. Hinder kan vi även bygga för att sänka hastigheter vid cykel- och gångöverfarter. På gator med kollektivtrafik bygger vi oftast inga farthinder, förutom precis vid en hållplats.

Mölndals stad mäter hastighet och antal bilar vid olika tillfällen.

Se en karta med uppgifter om gjorda hastighetsmätningar.

Kontakt

Tekniska förvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
Felanmälan vatten, avlopp eller gator efter kontorstid: 031-315 10 00, knappval 2 (kopplas till SOS)
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad