Blomlådor och farthinder

Sänkt hastighet är ett enkelt sätt att få en tryggare trafikmiljö. I bostadsområden kan blomlådor och farthinder vara en lösning. Nio av tio personer som blir påkörda av ett fordon som kör i 30 km/h överlever. Ökar hastigheten till 50 km/h överlever endast två av tio.

Blomlådor som farthinder. Foto: Tekniska förvaltningen

Blomlådor

På gator i områden med bostäder där hastigheterna upplevs vara för höga kan du och dina grannar ansöka om att få ställa ut blomlådor som farthinder. Blomlådor får ställas ut mellan 15 april - 15 november.

Så ansöker du

  • Prata med dina grannar och kom överens om att ni vill ha blomlådor. Utse en kontaktperson.
  • Instruktioner om ansökan samt villkor för att få tillstånd finns i broschyren Blomlådor som farthinderPDF.

  • Du gör din ansökan via e-tjänsten Tillstånd för utställning av blomlådor. Du behöver en e-legitimation.
    Du ska bifoga bilagan för grannars medgivandePDF i ansökan eller skicka den till tekniska@molndal.se. (Scanna eller fota av och bifoga som fil)
  • Du kan även skicka in blanketten Ansökan om tillstånd för utställning av blomlådorPDF, blanketten skickar du till tekniska@molndal.se eller Tekniska förvaltningen, Trafikingenjör, 431 82 Mölndal
  • En trafikingenjör kommer att behandla ansökan och i samråd med den som är kontaktperson bestämma var blomlådorna ska stå.
  • Kontaktpersonen ska se till att blomlådorna byggs enligt ritning och sköts. Mölndals stad skänker reflexer så att lådorna syns tydligt även i mörker.
  • Tillstånd får ni när villkoren är uppfyllda.

Farthinder

Farthinder bygger Mölndals stad för att minska hastigheten vid allmänna platser. Det kan vara till exempel nära skolor eller idrottsplatser där många personer rör sig. Hinder kan vi även bygga för att sänka hastigheter vid cykel- och gångöverfarter. På gator med kollektivtrafik bygger vi oftast inga farthinder, förutom precis vid en hållplats.

Kontakt

Tekniska förvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Tekniska förvaltningen
031-315 10 00 Kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2020-07-22 15.59