Blomlådor och farthinder

Sänkt hastighet är ett enkelt sätt att få en tryggare trafikmiljö. I bostadsområden kan blomlådor och farthinder vara en lösning.

Blomlådor som farthinder. Foto: Tekniska förvaltningen

Visste du att nio av tio personer som blir påkörda av ett fordon som kör i 30 km/h överlever. Ökar hastigheten till 50 km/h överlever endast två av tio.

Blomlådor

På gator i områden med bostäder där hastigheterna upplevs vara för höga kan du och dina grannar ansöka om att få ställa ut blomlådor som farthinder. Blomlådor får ställas ut mellan 15 april och 15 november efter att ni fått ok från staden.

Ansökan

Prata med dina grannar och kom överens om att ni vill ha blomlådor och utse en kontaktperson.

Det är viktigt att ni tar del av och följer instruktionerna och villkoren för att få tillstånd. De finns i broschyren Blomlådor som farthinder Pdf, 1.2 MB..

Om du ansöker via e-tjänsten behöver du:

Du kan även fylla i och skicka in skicka in blanketten till

  • tekniska@molndal.se eller till
  • Mölndals stad, Tekniska förvaltningen, Trafikingenjör, 431 82 Mölndal

Detta händer med din ansökan

  • En trafikingenjör kommer att behandla ansökan och i samråd med den som är kontaktperson bestämma var blomlådorna ska stå.
  • Kontaktpersonen ska se till att blomlådorna byggs enligt ritning och sköts enligt reglerna. Mölndals stad ger er reflexer så att lådorna syns tydligt även i mörker.
  • Tillstånd för utställning får ni när villkoren är uppfyllda.

Farthinder

Vi bygger farthinder för att minska hastigheten vid allmänna platser. Det kan vara till exempel vid skolor eller idrottsplatser där många personer rör sig.

Vi kan även bygga hinder för att sänka hastigheter vid cykel- och gångöverfarter. På gator med kollektivtrafik bygger vi oftast inga farthinder, förutom precis vid en hållplats. En del hållplatser bygger vi som timglas så att inga fordon kan passera när en buss står vid hållplatsen. Det sänker hastigheten och ger mer säkerhet till barn som ska gå till och från bussen.

Hastigheter och antal bilar

Kontakt

Tekniska förvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
Felanmälan vatten, avlopp eller gator efter kontorstid: 031-315 10 00, knappval 2 (kopplas till SOS)
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad