Trafiksäkerhet vid skolor

Det är viktigt att barn har en säker trafikmiljö runt sin skola. Mölndals stad arbetar aktivt med trafiksäkerhet vid kommunens skolor genom en rad olika insatser. Det är till exempel viktigt att barnen har reflexer när det är mörkt och hjälm när de cyklar.

När vi arbetar med skolvägarna prioriterar vi vägarna som många barn använder, samt skolans direkta närområde. Vår ambition är att göra skolvägen så säker som möjligt för alla barn i kommunen.

Hur är trafiksituationen på ditt barns skola?

Kartläggningar av trafiksäkerheten vid skolor görs regelbundet. Kartläggningen görs av tekniska förvaltningen tillsammans med rektor, elever och föräldrar. Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra trafiksäkerheten vid skolor genom fysiska åtgärder, information och kampanjer. Kontakta oss om du vill ta del av resultaten för en viss skola, eller om din skola vill samarbeta kring trafiksäkerhet och hållbara skolresor.

Mörkerövningar och reflexer

Vinterkvällarna är mörka - glöm därför inte att ta fram reflexbrickan ur jackfickan och leta fram cykelbelysningen, så att du syns. Även där gatubelysning finns behöver du reflex.

Varje höst görs mörkerövningar i kommunens skolor där elever i förskoleklass-årskurs 3 med föräldrar deltar. Övningarna leds av Lindome Bilkår tillsammans med en del av tekniska nämndens politiker.

Följ med ditt barn på en reflexrik timma! Du kommer att bli överraskad över hur stor skillnad det är på synbarheten med och utan reflexer.

Hastighetsdisplay

För att göra bilisterna medvetna om vilken hastighet de håller har Mölndals stad en hastighetsdisplay som cirkulerar runt i kommunen. I första hand placeras den utanför stadens skolor men placeras också ut efter kommuninvånarnas önskemål när möjlighet finns.

När en bilist närmar sig skylten visas den aktuella hastigheten samtidigt som uppgiften lagras i ett minne. Detta gör det möjligt att noggrant kartlägga bilisternas hastigheter på olika trafikstråk samt att ta fram jämförelser över tid. Kontakta oss om du vill veta resultaten av våra mätningar.

Gå och cykla till skolan

Tekniska förvaltningen arbetar aktivt med trafiksäkerheten runt kommunens skolor och uppmuntrar barn och föräldrar till att istället gå eller cykla. Fördelarna med att barnen går eller cyklar till skolan är många: de får motion och träning på att röra sig i trafiken, trafikmiljön blir säkrare och miljöpåverkan minskar.

Klasserna i kommunens skolor uppmanas att delta i olika utmaningar med fokus på att gå och cykla till skolan. Under de senaste åren har kommunen bland annat deltagit i Nationell utmaning (förskoleklass-årskurs 6) samt På Egna Ben (årskurs 4-6).

Vandrande skolbussar

Känner du dig osäker på att släppa iväg ditt barn ensamt? Då kan vi tipsa om så kallade vandrande skolbussar. Ett flertal barn som bor nära varandra och går på samma skola går, eller cyklar, tillsammans. En eller att par föräldrar deltar på ett rullande schema att följa den vandrande skolbussen till och från skolan. Kontakta oss om du vill ha hjälp att starta en sådan grupp.

Relaterad information

Kontakt

Tekniska förvaltningen
031-315 10 00 Kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad