Trafiksäkerhet vid skolor

Det är viktigt att barn har en säker trafikmiljö runt sin skola. Alla klasser i årskurs 4-6 kan vara med i På egna ben. Det är viktigt att barnen och du har reflexer när det är mörkt och hjälm, när ni cyklar.

När Mölndals stad arbetar med skolvägarna prioriterar vi vägarna som många barn använder, samt skolans direkta närområde. Vår ambition är att göra skolvägen så säker som möjligt för alla barn i kommunen.

Se till att du och ditt barn syns - använd reflex

Vinterkvällarna är mörka, glöm därför inte att ta fram reflexen ur jackfickan och leta fram cykelbelysningen, så att du och ditt barn syns. Även där gatubelysning finns behöver du reflex. Gatubelysningen gör inte att du syns, den gör att du ser. En fordonsförare ser dig inte om du saknar reflex.

Gå och cykla till skolan

Tekniska förvaltningen arbetar aktivt med trafiksäkerheten runt kommunens skolor och uppmuntrar barn och föräldrar till att istället gå eller cykla. Fördelarna med att barnen går eller cyklar till skolan är många: de får motion och träning på att röra sig i trafiken, trafikmiljön blir säkrare och miljöpåverkan minskar.

Var med i På egna ben

Klasserna i kommunens skolor uppmanas att delta i olika utmaningar med fokus på att gå och cykla till skolan. Under de senaste åren har det bland annat skett genom Barnens Trafikkalender samt utmaningen På egna ben, som är för årskurs 4-6.

Du som lärare kan anmäla din klass till På egna ben och vara med och tävla om fina priser till klassen.

Vandrande skolbussar

Känner du dig osäker på att släppa iväg ditt barn ensamt? Då kan vi tipsa om så kallade vandrande skolbussar. Ett flertal barn som bor nära varandra och går på samma skola går, eller cyklar, tillsammans. En eller att par föräldrar deltar på ett rullande schema att följa den vandrande skolbussen till och från skolan.

Inspirationsfilm om att inte skjutsa barnen till skolan

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad