Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Translate
Mölndals stads startsida

Vägföreningar och vägsamfälligheter

En vägförening är en förening som har ansvar för skötseln av en eller flera vägsträckor. I Mölndals stad finns cirka 40 vägföreningar och vägsamfälligheter.

Vägföreningens och samfällighetens ansvar

Vägföreningen ska:

  • Hålla vägen i gott skick. Vägen ska vara minst tre meter bred och vara belagd med grus eller asfalt.
  • Snöröja vägen och ta upp sanden på våren.
  • Se till att vägkanterna och stödremsorna är i gott skick.
  • Se till att diken och dikestrummor är i gott skick.

Bidrag till vägföreningar och vägsamfälligheter

Föreningar och samfälligheter som ansvarar för vägar kan söka både statsbidrag och kommunalt bidrag. De kan också söka upprustningsbidrag från stat och kommun. Du hittar mer information om statsbidrag på Trafikverkets hemsida.

Riksförbundet för enskilda vägar sysslar med frågor som har med det enskilda vägnätet att göra. Därifrån kan du få råd om bland annat teknik, juridik och ekonomi.

Kriterier för bidrag

Du ansöker om kommunalt bidrag till vägföreningen eller samfälligheten genom att fylla i Ansökan om bidrag till vägföreningPDF och skicka den till tekniska förvaltningen. För att bidrag ska godkännas för en vägsträcka, måste vissa kriterier vara uppfyllda:

1. Vägen ska vara i gott skick, minst 500 meter lång och uppfylla minst ett av följande syften:

  • En viktig utfartsväg eller uppsamlingsväg för boende
  • Av betydelse för andra än de som bor utmed vägen
  • En viktig genomfart eller uppsamlingsväg för näringslivet
  • En viktig uppsamlingsväg eller genomfart för friluftslivet, eller
  • En viktig uppsamlingsväg för fritidshus

2. Vägen måste vara tillgänglig för trafik på samma sätt som vägar som har statsbidrag.

3. Föreningen eller samfälligheten måste vara organiserad och ha en styrelse och stadgar som godkänts av tekniska nämnden.

Det är tekniska nämnden som bestämmer hur stort bidraget blir. Vägföreningen ska lämna in ansökan om bidrag senast 31 maj det år man söker bidrag för.

För övrigt gäller Trafikverkets regler för vägar som får statsbidrag.

Kontakt

Tekniska förvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 växel
031-315 15 80 kundservice
tekniska@molndal.se

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2019-09-04 13.46