Vem ansvarar för vägen

Mölndals stad är ansvarig för de flesta vägar och gator i Mölndal. Det finns också vägar som ägs av staten och vägar som sköts av vägsamfälligheter med eller utan kommunbidrag.

Om du är missnöjd med till exempel snöröjningen på din väg eller om det ligger ett nedfallet träd över vägen, kan du använda väghållarkartan för att få reda på vem som är ansvarig för vägen innan du felanmäler. Du kan zooma in eller söka på adress.

Om du besväras av trafikbuller är det också viktigt att veta vem som är ansvarig för vägen, för att du ska kunna få rätt hjälp.

Du som fastighetsägare ska sköta om trottoarer, trappor och gångvägar inom ett visst avstånd från din fastighet. det handlar om till exempel snöröjning, halkbekämpning, skräpplockning och att ta bort ogräs.

Statliga vägar i Mölndal

På statliga vägar ansvarar Trafikverket för skötsel, säkerhet, underhåll och snöröjning.

Dessa vägar är Trafikverkets inom Mölndals kommun:

  • E6/E20
  • Söderleden
  • Spårhagavägen väster om Fågelstensvägen (länsväg 503)
  • Norra Hällesåkersvägen (länsväg 510)
  • Hällesåkersvägen (länsväg 503)
  • Gamla riksvägen söder om Spårhagavägen (länsväg 513)
  • Västra Eskilsbyvägen (länsväg 544)
  • Älvåkersvägen (länsväg 515)
  • Benarebyvägen (länsväg 550)

Se väghållarkartan om du vill veta mer exakt vem som ansvarar för en viss väg.

Vägsamfälligheter

Det finns flera vägar som sköts av vägsamfälligheter. De kan ha sina vägar öppna för allmän trafik och söker då oftast bidrag för det.

Vägar på privat mark

Gator och ytor som finns på privat mark, till exempel parkeringar utanför butiker, inne på gårdar i lägenhetsområden med mera ansvarar fastighetsägaren för.

Skada på fordon eller person

Om du anser att den som är väghållare har varit vårdslös och därför orsakat skada på ditt fordon kan du söka skadestånd. Du ska vända dig till den som är väghållare för den väg där skadan skedde.

Kontakt

Tekniska förvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
Felanmälan vatten, avlopp eller gator efter kontorstid: 031-315 10 00, knappval 2 (kopplas till SOS)
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad