Boka lokal för före­läs­ningar, möten och kalas

Hos oss kan du boka loka­ler för möten, stu­die­cirk­lar eller kul­tur­arran­ge­mang. Många loka­ler kan du också boka för barn­kalas.

Fikabord uppifrån med händer som håller kaffekoppar, bullar och kakor

Du kan bland annat boka grupp­­rum, dans­sal med speg­lar, rep­lokal, black­box för teater, mörk­rum för foto och en pro­fes­sio­nell musik­stu­dio.

Lokalbokning inom Mölndals stad

Du bokar lokaler på fritids­gårdar och mötes­platser via Mölndals stads lokal­bok­nings­sida. På lokalbokningssidan, sök på res­pek­tive lokals namn. För att fylla i och skicka bok­nings­­för­frågan, klicka i en ledig tid i önskad lokals kalender, så öppnas formuläret.

Lokaler på Mölndals stads­biblio­tek och Möln­dals stads­museum bokas via deras res­pek­tive webb­platser - se mer infor­ma­tion längst ner på denna sida.

Lorry

Lorry är en charmig sam­lings­lokal för max 150 personer på Gamla torget 43 i Mölndal. Lorry ligger i det som var Möln­dals gamla stads­hus, och loka­len använ­des från bör­jan som kom­mun­full­mäk­tige­sal. Nu kan du hyra loka­len för möten, före­läs­­ningar, före­ställ­ningar och kalas, med mera.

Bokningskalender, Lorry. I bokningskalendern kan du se om/när lokalen är ledig för bokning. För detal­jerad infor­mation om lokalen, klicka på "Information" på kalender­sidan. För att fylla i och skicka boknings­förfrågan, klicka i en ledig tid i loka­lens kalen­der, så öppnas formuläret.

Översiktsbild uppifrån över lokalen Lorry.

Bild: Stora salen i Lorry, från ovan

Eklanda fritidsgård

Eklanda fritidsgård ligger på Eklanda torg 2. Du kan boka Eklanda fritids­gård för exem­pel­vis barn­kalas.

Bokningskalender, Eklanda fritidsgård I bokningskalendern kan du se när lokalen är ledig för bokning. För detal­jerad information om lokalen, klicka på "Information" på kalender­sidan. För att fylla i och skicka boknings­för­frågan, klicka i en ledig tid i lokalens kalender, så öppnas formuläret.

Översiktsbild lokal i Eklanda fritidsgård

Bild: Del av lokal Eklanda fritidsgård

Kållereds fritidsgård

Kållereds fritidsgård ligger på Gamla riks­vägen 48, mitt i Kålle­reds cent­rum.

Bokningskalender, Kållereds fritids­gård. I bokningskalen­dern kan du se när lokalen är ledig för bokning. För detalje­rad information om lokalen, klicka på "Information" på kalender­sidan. För att fylla i och skicka boknings­förfrågan, klicka i en ledig tid i lokalens kalen­der, så öppnas formuläret.

Översiktsbild lokal i Källereds fritidsgård

Bild: del av lokal Kållereds fritidsgård

Lindome fritidsgård

Mötesplats Lindome ligger i Lindome cent­rum, på Almås­gången 1. Du kan boka lokal på Mötes­plats Lin­dome för en för­enings­akti­vi­tet eller en grupp som du är med­lem i.

Bokningskalender, Lindome fritids­gård. I bokningskalen­dern kan du se när lokalen är ledig för bokning. För detalje­rad information om lokalen, klicka på "Information" på kalender­sidan. För att fylla i och skicka bokningsförfrågan, klicka i en ledig tid i lokalens kalen­der, så öppnas formuläret.

Översiktsbild, lokal i Lindome fritidsgård

Bild: del av lokal Lindome Fritidsgård – scenlokal

Mötesplats Åby

Mötesplats Åby hittar du på Katrine­bergsgatan 6.

Översiktsbild_lokal i Mötesplats Åby

Bild: del av lokal Mötesplats Åby

Du bokar lokaler på fritids­gårdar och mötes­platser via Mölndals stads lokal­bok­nings­ida. Sök där på res­pek­tive lokals namn.

Mölndals stadsbibliotek

Mölndals stadsbibliotek, som ligger på Bergmansgatan 31/Brogatan 40, finns möj­lig­het att hyra mötes­rum för 12-20 per­so­ner och en stor hör­sal för 120 per­­so­­ner. Loka­lerna kan hyras från kl 10.00 under bib­lio­tek­ets öppettid.

Du bokar bib­lio­tek­ets lokaler på Biblioteken i Mölndals webbplats.

Mölndals stads­museum

I hjärtat av Mölndals kvarn­by, på Kvarnby­gatan 12, i en unik kul­tur­histo­risk miljö, erbju­der Mölndals stadsmuseum en annor­lunda och inspi­re­rande mötes­upp­le­velse. Kom­bi­nera arbete med lunch och fika i triv­samma Fors­caféet och guidade vis­ning­ar av muse­ets olika ut­ställ­ningar.  

Du bokar lokal på stads­museet via Mölndals stadsmuseums webbplats.

Kontakt

Stadshusets öppettider
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag  8.00-18.00
fredag    8.00-16.00

Dela på:

Senast uppdaterad