Föreningar

I Mölndal har vi ett rikt före­nings­liv, med nära 300 före­ningar, studie­för­bund och orga­nisa­tioner.

I Mölndal finns föreningar inom de mest skiftande områden, alltifrån idrott, dans, teater och musik till djur och natur.

På de här sidorna hittar du information om hur ni bildar en förening och söker bidrag. Du får råd i olika föreningsfrågor och får veta vilka ekonomiska bidrag som finns för föreningar.

Sök i föreningsregistret för att hitta vilka föreningar som finns i Mölndal och deras kontaktuppgifter.

Aktivitetskort på nätet

Idrottsföreningar som söker barn- och ungdoms­bidrag, verksamhetsbidrag och lokalbidrag ska rapportera in sammankomster och deltag­are i Aktivitetskort på nätet.

Aktivitetskort på nätet, ApN, är ett internetbaserat system för att registrera närvaro och hantera bidrag. Det innebär enklare administration för både föreningen och staden.

Anmälan av föreningen till Aktivitetskort på nätet:
foreningsservice@molndal.se

Relaterad information

Dela på:

Senast uppdaterad