Aktivitetskort på nätet

Aktivitetskort på Nätet (ApN) är en e-tjänst där ApN-anslutna föreningar rapporterar in närvaro. I ApN ska föreningen ansöka om barn- och ungdomsverksamhetsbidrag från kultur- och fritidsnämnden. 

Aktivitetskort på nätet medför flera fördelar för föreningslivet. Föreningen kan följa sina ärenden. Få en överblick om hur mycket bidrag man kan få beviljat och administrera föreningsuppgifter. I de flesta fall går det dessutom att samköra information i ApN med andra system.

På sikt ska samtliga bidrag vara ansökningsbara i ApN. Det är också ett led i att säkerställa statistik som kan komma att bli underlag för till exempel beslut om anläggningsutbyggnad och fördelning av träningstider mellan åldrar och kön.

OBS! Glöm inte att skicka med delrapporter från till exempel Idrott Online och laget.se

Mölndals inloggningssida för ApN.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad