Föreningsbidrag – sociala frågor

Föreningar som arbetar med sociala frågor kan ansöka om föreningsbidrag från social- och arbetsmarknadsförvaltningen. Ansökningsperioden för 2022 års sociala föreningsbidrag är igång och pågår till och med 30 april.

Vilka föreningar kan få socialt föreningsbidrag?

För att kunna få det som kallas socialt föreningsbidrag, ska föreningens verksamhet fungera som ett komplement till social- och arbetsmarknadsförvaltningens verksamhet. Dessutom måste följande vara uppfyllt:

Föreningen

  • är demokratiskt uppbyggd och öppen för alla
  • har en vald styrelse, valda revisorer och genomför årsmöte där verksamhetsberättelse, balans- och resultaträkning samt revisionsberättelse föredras och hanteras
  • tar ut medlemsavgift och kan uppge antalet medlemmar
  • bedriver en kontinuerlig och utåtriktad verksamhet inom Mölndals stads gränser.

Kriterierna för socialt föreningsbidrag finns i sin helhet i dokumentet "Kriterier avseende socialt föreningsbidrag". Pdf, 44.1 kB.

Två slags sociala föreningsbidrag

Det finns två slags sociala föreningsbidrag som föreningar kan söka, grundbidrag och riktat föreningsbidrag.

  • Grundbidrag
    Syftet med grundbidraget är att stötta föreningar med en ekonomisk plattform som är lika för alla föreningar samt bidra till att skapa stabila grundförutsättningar för att driva och utveckla verksamheten. Hur stort bidrag en förening får, baseras på antalet bidragsberättigade medlemmar i föreningen.

  • Verksamhetsbidrag
    Syftet med det riktade verksamhetsbidraget är att bidra till att stärka föreningars verksamhet. Vid fördelningen läggs särskild vikt vid föreningars ansökan vars verksamhet prioriterar aktiviteter som kan bidra till att uppnå de förväntade resultat och de prioriterade fokusområden som nämns i verksamhetsplan.

Ansökningsperiod och fördelning

Ansökningsperioden infaller alltid på våren. Ansökan görs via e-tjänst, länk till dessa kommer att publiceras här. Därefter tas ett förslag på fördelning fram och beslut fattas av social- och arbetsmarknadsnämnden.

Kontakt

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen
031-315 10 00 (kontaktcenter)
031-87 85 82 (fax)

Besöksadress
Södra Ågatan 4 A-B, Mölndal
Postadress
Mölndals stad
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen
431 82 Mölndal

Akuta situationer utanför kontorstid
Ring 112 eller kontakta socialjouren031-365 87 00.

Dela på:

Senast uppdaterad