Föreningsstöd och stipendier inom kultur och fritid

Stöd och stipendier som du kan söka inom området kultur och fritid.

Stöd till barn- och ungdomsverksamhet

Föreningar som har verksamhet för barn och unga i åldern 7-20 år kan söka verksamhetsbidrag samt lokalbidrag.

Stöd till kulturarvsföreningar

Föreningar som bedriver en regelbunden kulturarvsverksamhet samt anordnar publik verksamhet som äger rum i Mölndals stad kan söka kulturarvsbidrag.

Stöd till studieförbund

Bidrag kan utgå till alla inom Mölndals stad verksamma studieförbund, vars centrala organisation erhåller statsbidrag genom Folkbildningsrådet. De bidragsgrundande verksamhetsformerna för studieförbund är studiecirklar, kulturarrangemang och annan folkbildningsverksamhet.

Föreningsstöd som kan sökas löpande

Föreningar som vill anordna publika arrangemang i kommunen, utveckla sin verksamhet eller behöver göra materiella investeringar i sin anläggning kan söka olika typer av föreningsstöd löpande under året. Det finns även stöd att söka för nystartade föreningar. De stöd som kan sökas löpande under året är:

 • Arrangemangs- och projektbidrag
 • Utvecklingsbidrag
 • Nystartsbidrag
 • Investeringsbidrag

Stipendier

Kultur- och fritidsnämnden delar årligen ut:

 • ett ledarstipendium
 • idrottsstipendium till en flicka och en pojke
 • ett kulturstipendium
 • ett arbetsstipendium för konst och kultur

Stipendiesumman för ledarstipendiet, idrottstipendiet samt kulturstipendiet uppgår till 10 000 kr per stipendium.

Stipendiesumman för arbetsstipendium konst och kultur uppgår till 50 000 kr.

Stipendierna delas ut varje år under förutsättningen att relevanta ansökningar inkommit.

Bidragsregler och information

Sista ansökningsdatum

28 februari

Idrottsföreningar, i ApN

 • Medlemsbidrag för barn- och ungdomsverksamhet
 • Lokalbidrag för barn- och ungdomsverksamhet
 • Aktivitetsbidrag för sammankomster under perioden 1 juli - 31 december

1 mars

10 mars

 • Kulturarvsbidrag

15 mars

31 mars

 • Idrottsstipendium
 • Ledarstipendium

Övriga ungdomsföreningar

 • Medlemsbidrag för barn- och ungdomsverksamhet
 • Lokalbidrag för barn- och ungdomsverksamhet

31 augusti

 • Idrottsföreningar: Aktivitetsbidrag för sammankomster under perioden 1 januari - 30 juni, i ApN

Löpande ansökan under året

 • Arrangemangs- och projektbidrag
 • Utvecklingsbidrag
 • Nystartsbidrag
 • Investeringsbidrag

Ansökan om stipendier

 • Arbetsstipendium konst och kultur, ansökan e-tjänst
 • Kulturstipendium, ansökan e-tjänst

Relaterad information

Dela på:

Senast uppdaterad