Sommar­lovs­sats­ningen 2023

Föreningar har möjlighet att söka pengar för att arrangera aktiviteter för barn och unga sommaren 2023. Ansökan öppnar 22 mars.

Ungdomar som cyklar

Hjälp oss att bidra till trevliga sommarminnen och ett meningsfullt sommarlov för Mölndals barn och unga. Alla föreningar är välkomna att söka bidrag för att arrangera lov­aktiviteter runt om i hela Mölndal under sommaren 2023.

Information om ansökan

  • Ansökningsperioden öppnar den 22 mars och stänger den 21 april.
  • Föreningen söker via kommunens e-tjänst som öppnar 22 mars.
  • Föreningen får besked om beslut i slutet av april.
  • Pengarna betalas ut i mitten av maj till de föreningar som beviljats bidrag.

Alla föreningar kan söka och beviljas ett bidrag om max 15 000 kronor. Föreningar från Mölndal ges förtur, men alla föreningar är välkomna att söka så länge aktiviteten planeras att hållas inom kommunens gränser.

Föreningar kan inte få bidrag för ordinarie verksamhet eller aktiviteter där bara medlemmar i föreningen kan delta.

Efter sista ansökningsdag kommer en urvalsgrupp att titta på alla ansökningar och göra en samlad bedömning.

Så här gör vi urvalet

Bedömningarna kommer göras utifrån hur väl aktiviteten stämmer överens med våra krav. Det slutgiltiga urvalet kommer att göras för att garantera ett brett utbud av olika typer av aktiviteter och geografisk spridning.

Krav och önskemål på aktiviteter

Krav

För att föreningen ska beviljas pengar ska aktiviteten:

  • vara avgiftsfri för deltagarna,
  • vara öppen och tillgänglig för alla, och inte kräva medlemskap i en särskild förening,
  • genomföras vid minst 3 tillfällen och helst under samma vecka.

Övriga önskemål (inte krav)

Det är även bra om:

  • föreningen involverar barn och unga i planering och genomförande av sommarlovsaktiviteten.
  • barn och unga med olika typer av funktionsnedsättningar kan delta på er aktivitet. Tydliggör förutsättningarna för denna målgrupp i er ansökan.
  • någon typ av fika finns på aktiviteten, då kan nämligen fler barn och unga delta.

Frågor och hjälp

Om du har frågor eller vill ha hjälp att utforma er förenings sommarlovsaktivitet, kontakta Henrik Dahlqvist, avdelningschef fritid och folkhälsa i Mölndals stad.

Återrapportering

Föreningar som beviljas pengar ska återrapportera. Information om detta . Länk för återrapportering kommer skickas till de föreningar som beviljats pengar.

Logo för Sommarlov.

Kontakt

Henrik Dahlqvist
Avdelningschef fritid och folkhälsa
Kultur- och fritidsförvaltningen
0704-54 34 54
henrik.dahlqvist@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad