Föreningsstöd och stipendier

Här är de stöd och stipendier som du kan söka inom området kultur och fritid.

Stöd till barn- och ungdomsverksamhet

Föreningar som har verksamhet för barn och unga i åldern 7-20 år kan söka verksamhetsbidrag samt lokalbidrag.

Stöd till kulturarvsföreningar

Föreningar som bedriver en regelbunden kulturarvsverksamhet samt anordnar publik verksamhet som äger rum i Mölndals stad kan söka kulturarvsbidrag.

Föreningsstöd som kan sökas löpande

Föreningar som vill anordna publika arrangemang i kommunen, utveckla sin verksamhet eller behöver göra materiella investeringar i sin anläggning kan söka olika typer av föreningsstöd löpande under året. Det finns även stöd att söka för nystartade föreningar.

Stöd till studieförbund

Bidrag kan utgå till alla inom Mölndals stad verksamma studieförbund, vars centrala organisation erhåller statsbidrag genom Folkbildningsrådet. De bidragsgrundande verksamhetsformerna för studieförbund är studiecirklar, kulturarrangemang och annan folkbildningsverksamhet.

Stipendier

Kultur- och fritidsnämnden delar årligen ut ett ledarstipendium, ett idrottsstipendium till en flicka och en pojke, ett kulturstipendium samt ett arbetsstipendium för konst och kultur. Stipendiesumman för ledarstipendiet, idrottstipendiet samt kulturstipendiet uppgår till 10 000 kr. Stipendiesumman för arbetsstipendium konst och kultur uppgår till 50 000 kr. Stipendierna delas ut varje år under förutsättningen att relevanta ansökningar inkommit.

Bidragsregler och mer information

Sista ansökningsdatum 2022

28 februari

Idrottsföreningar, i ApN

  • Medlemsbidrag för barn- och ungdomsverksamhet
  • Lokalbidrag för barn- och ungdomsverksamhet
  • Aktivitetsbidrag för sammankomster under perioden 1 juli - 31 december 2021

1 mars

10 mars

15 mars

31 mars

Övriga ungdomsföreningar

31 augusti

  • Idrottsföreningar: Aktivitetsbidrag för sammankomster under perioden 1 januari - 30 juni 2022, i ApN

Löpande under året

  • Arrangemangs- och projektbidrag
  • Utvecklingsbidrag
  • Nystartsbidrag
  • Investeringsbidrag

Ansökan om stipendier

Relaterad information

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad