Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Mölndals stads startsida

Föreningsbidrag och stipendier

Här är de bidrag som du kan söka hos kultur- och fritidsförvaltningen i Mölndals stad.

Stöd till barn- och ungdomsverksamhet

Föreningar som i Mölndals stad bedriver verksamhet för barn och unga i åldern 7-20 år kan söka verksamhetsbidrag samt lokalbidrag.

Stöd till kulturarvsföreningar

Föreningar som bedriver en regelbunden kulturarvsverksamhet samt anordnar publik verksamhet som äger rum i Mölndals stad kan söka kulturarvsbidrag.

Dynamiska stöd

Föreningar som vill anordna publika arrangemang i Mölndals stad, utveckla sin verksamhet eller behöver göra materiella investeringar i sin anläggning kan söka olika typer av dynamiska stöd. Det finns även dynamiskt stöd för nystartade föreningar.

Stöd till studieförbund

Bidrag kan utgå till alla inom Mölndals stad verksamma studieförbund, vars centrala organisation erhåller statsbidrag genom Folkbildningsrådet. De bidragsgrundande verksamhetsformerna för studieförbund är studiecirklar, kulturarrangemang och annan folkbildningsverksamhet.

Stipendier

Kultur- och fritidsnämnden delar årligen ut ett ledarstipendium, ett idrottsstipendium till en flicka och en pojke, ett kulturstipendium samt ett idé- och konststipendium. Stipendiesumman för ledarstipendiet, idrottstipendiet samt kulturstipendiet uppgår till 10 000 kr. Stipendiesumman för idé- och konststipendiet uppgår till 50 000 kr. Stipendierna delas ut varje år under förutsättningen att relevanta ansökningar inkommit.

Bidragsregler och information

Sista ansökningsdatum 2019

28 februari

 • Medlemsbidrag för barn- och ungdomsverksamhet
 • Lokalbidrag för barn- och ungdomsverksamhet
 • Idrottsföreningar: Aktivitetsbidrag för sammankomster under perioden
  1 juli - 31 december 2018

15 mars

 • Kulturarvsbidrag
 • Idrottsstipendium – ansökan förlängd till 31 mars
 • Ledarstipendium – ansökan förlängd till 31 mars
 • Idé- och konststipendium – ansökan förlängd till 31 mars
 • Kulturstipendium – ansökan förlängd till 31 mars
 • Ränte- och amorteringsfritt lån

31 augusti

 • Idrottsföreningar: Aktivitetsbidrag för sammankomster under perioden
  1 jan - 30 juni 2019

Löpande under året

 • Arrangemangs- och projektbidrag
 • Utvecklingsbidrag
 • Nystartsbidrag
 • Investeringsbidrag

Blanketter för studieförbund

Relaterad information

Kontakt

Föreningsservice
Frejagatan 1
431 44 Mölndal
031-315 16 43
031-315 16 75
foreningsservice@molndal.se

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2019-03-20 10.47