Kulturstipendier

Kultur- och fritidsnämnden delar årligen ut ett antal stipendier. Här hittar du information om arbetsstipendiet för konst och kultur samt kulturstipendiet. Sista ansökningsdag är 1 mars 2022.

Bild på två olika kulturstipendier.

Arbetsstipendium konst och kultur

Med arbetsstipendiet vill vi uppmuntra till ett kreativt och levande konst- och kulturliv i Mölndal. Stipendiet är på upp till 50 000 kronor och delas ut varje år till en enskild person. Stipendiet kan sökas av dig som är professionell kulturarbetare eller konstnär som är folkbokförd i Mölndals stad eller som kommer att vistas i Mölndal för att genomföra något arbete eller projekt.

Särskilda villkor

  • Du ska ha konstnärlig högskoleutbildning eller minst tre års dokumenterad yrkeserfarenhet
  • Arbetet eller projektet ska bidra till din konstnärliga utveckling
  • Ansökan ska göras av den enskilde personen som önskar komma ifråga om ett stipendium. Projektet eller arbetet kan ske i samarbete med andra, men det är en person som står som sökande.
  • Arbetsstipendium delas inte ut till personer som har fått stipendiet under de senaste fem åren och kan inte sökas retroaktivt.

Kultur- och fritidsnämndens prioriteringar

  • Projekt eller arbeten som nämnden bedömer inte ha så stor möjlighet till annan finansiering.
  • Projekt eller arbeten som nämnden bedömer kan ha ett intresse för allmänheten, prioriteras framför ansökningar som rör mer privata projekt.
  • För att visa på bredden i konstnärliga uttryck i kommunen tar kultur- och fritidsnämnden i bedömningen av ansökningar bland annat hänsyn till kön, ålder och konst- eller kulturområde.

Ansökan via e-tjänst

Kulturstipendium

Med kulturstipendiet vill vi uppmärksamma ambitiösa kulturutövare i Mölndal och goda kulturinitiativ som sker i kommunen. Stipendiet är på 10 000 kronor. Det delas ut varje år till en enskild person, ett nätverk eller en förening som har engagerat sig i och främjat kommunens kulturliv.

Du kan nominera dig själv eller någon annan. Kulturstipendiet delas inte ut till något som redan har fått stipendiet under de senaste fem åren.

Så gör vi ett urval

Vi strävar efter att från år till år sprida stipendiet till olika konstområden och olika typer av kulturinitiativ, personer av olika ålder och kön.

Ansökan

Du söker eller nominerar någon annan via Mölndals stads e-tjänst ansökan om kulturstipendium. Du behöver skriva en tydlig motivering. Sista ansökningsdag är 1 mars 2022.

Kontakt

Astrid Ekermo
Kultursamordnare vuxna
Kultur- och fritidsförvaltningen
031-315 16 59
astrid.ekermo@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad