Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Mölndals stads startsida

Kulturstipendier

Kultur- och fritidsnämnden delar årligen ut ett antal stipendier. Här hittar du information och ansökningsblanketter om idé- och konststipendiet samt kulturstipendiet. Sista ansökningsdag är 31 mars 2019 (förlängd från 15 mars).

Idé- och konststipendium

Stipendiet syftar till att stimulera och uppmuntra ett vitalt konst- och kulturliv samt kreativa initiativ i Mölndals stad.

Stipendiet söks av enskilda personer och delas ut till enskilda personer som ansökt om stipendiet för att arbeta med en kreativ idé eller konstverk i anknytning till Mölndals stad.

Stipendiesumman uppgår till 50 000 kr och delas ut varje år under förutsättningen att relevanta ansökningar inkommit. Idé- och konststipendium delas inte ut till personer som har fått stipendiet under de senaste 4 åren och kan inte sökas retroaktivt.

Grundvillkor

 • Ansökan om idé- och konststipendium kan enbart sökas av den enskilde personen som önskar komma ifråga om ett stipendium
 • Projektet/arbetet vilket ansökan gäller ska ha en anknytning till Mölndals stad
 • Projektet/arbetet vilket ansökan gäller ska ha ett avgränsat mål eller syfte, vara begränsat i tid samt ha en arbetsplan och en budget
 • Projektets/arbetets resultat ska på något sätt visas offentligt i Mölndal i samarbete med Mölndals stad. Det kan ske genom en utställning, ett seminarium eller liknande

Prioritering

 • Unga sökande prioriteras, eftersom ett stipendium kan vara en mycket viktig uppmuntran till en ung person i början av sin karriär
 • Projekt/arbeten som bedöms att inte ha så stor möjlighet till annan finansiering framför projekt som rimligen borde kunna finna finansiering på annat sätt prioriteras
 • Projekt/arbeten som bedöms ha ett allmänintresse, framför ansökningar som rör mer privata projekt prioriteras

Ansökan

Ansökan görs en gång per år på för ändamålet avsedd blankett. Sista ansökningsdag är 31 mars 2019. Ansökan ska innehålla:

 • Fullständigt namn och födelseår på den nominerade stipendiaten
 • Bostadsadress, telefonnummer och e-postadress till den nominerade stipendiaten
 • Uppgifter om minst två referenspersoner med kontaktuppgifter
 • Motivering på vilket vis projektet/arbetet anknyter till Mölndals stad
 • Projektplan innehållande; mål, syfte, arbetsplan, tidsplan samt budget

I bedömningsförfarandet av ansökningar tar kultur- och fritidsnämnden bland annat hänsyn till kön, ålder och konstområde/kulturområde.

Kulturstipendium

Stipendiet syftar till att uppmärksamma ambitiösa och framgångsrika kulturutövare och/eller kulturinitiativ i Mölndals stad.

Kulturstipendium delas ut till enskild person, sammanslutning eller förening som bor och/eller verkar inom Mölndals stad samt främjat Mölndals stads kulturliv.

Ansökan kan göras av den som önskar komma ifråga eller nomineras av annan person eller organisation. Stipendiet om 10 000 kr delas ut varje år under förutsättning att relevanta ansökningar inkommit.

Grundvillkor

 • Sökande kan vara enskilda personer, sammanslutningar eller föreningar som bor och/eller verkar inom Mölndals stad
 • Förslag på stipendiat kan även lämnas av annan person eller organisation

Kulturstipendium delas inte ut till personer, sammanslutningar eller föreningar som har fått stipendiet under de senaste 3 åren.

Ansökan

Ansökan görs en gång per år på för ändamålet avsedd blankett. Sista ansökningsdag är 31 mars 2019. Ansökan ska innehålla:

 • För föreningar: föreningens namn, adress och organisationsnummer
 • För enskilda personer och sammanslutningar: fullständigt namn och födelseår, bostadsadress, telefonnummer samt e-postadress
 • Uppgifter om minst två referenspersoner med kontaktuppgifter
 • Motivering

I bedömningsförfarandet av ansökningar tar kultur- och fritidsnämnden bland annat hänsyn till kön, ålder och konstområde/kulturområde.

Ansökningsblanketter

Fyll i, skriv ut och skicka in.
Adress finns på blanketten: 

Kontakt

Åsa Tollbom
Enhetschef konst och kultur
Kultur- och fritidsförvaltningen
031-315 16 28
asa.tollbom@molndal.se

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2019-11-04 09.50