Sommar­lovs­sats­ningen 2021

Vi vill erbjuda alla barn och unga ett meningsfyllt sommarlov. Därför ger vi alla föreningar möjlighet att vara med och arrangera aktiviteter för barn och unga sommaren 2021. Sök bidrag ur sommarlovs­satsningen nu!

Hjälp oss att bidra till trevliga sommarminnen. Alla föreningar är välkomna att söka bidrag för att arrangera sommarlovs­aktiviteter runt om i hela Mölndal.

Information om ansökan

 • Ansökningsperioden öppnar den 1 april och stänger den 30 april.
 • Föreningen söker via kommunens e-tjänst.
 • Föreningen får besked om beslut under första vecka i maj.
 • Pengarna betalas ut i mitten av maj till de föreningar som beviljats bidrag.

Alla föreningar kan söka och beviljas 15 000 kronor. Föreningar från Mölndal ges förtur, men alla föreningar är välkomna att söka så länge aktiviteten kommer hållas inom kommunens gränser.

Bidrag kan inte ges till ordinarie verksamhet eller aktiviteter där bara medlemmar i föreningen kan delta.

Efter sista ansökningsdag kommer en urvalsgrupp att titta på alla ansökningar och göra en samlad bedömning.

Så här gör vi urvalet

Bedömningarna kommer göras utifrån hur väl aktiviteten stämmer överens med våra krav. Det slutgiltiga urvalet kommer att göras för att garantera ett brett utbud av olika typer av aktiviteter och geografisk spridning.

Krav och önskemål på aktiviteter

Krav

För att föreningen ska beviljas pengar ska aktiviteten vara:

 • avgiftsfri för deltagarna,
 • öppen och tillgänglig för alla, och inte kräva medlemskap i en särskild förening,
 • genomföras vid minst 5 tillfällen, helst sammanhängande under en vecka,
 • genomföras inom kommunens gränser.
 • smittsäker och följa rådande rekommendationer.

Övriga önskemål (inte krav)

Det är även bra om:

 • föreningen involverar barn och unga i planering och genomförande av sommarlovsaktiviteten.
 • barn och unga med olika typer av funktionsnedsättningar kan delta på er aktivitet. Tydliggör förutsättningarna för denna målgrupp i er ansökan.
 • någon typ av fika finns på aktiviteten, då kan nämligen fler barn och unga delta.

Smittsäkra lovaktiviteter

Aktiviteten ska följa rådande rekommendationer. Därför ska föreningen smittsäkra aktiviteten och uppfylla de krav som gäller vid tidpunkten för aktiviteten. Mölndals stad kommer att hjälpa föreningar som behöver stöd i att utforma pandemisäkra sommarlovsaktiviteter.

För information och Checklista för fritidsverksamhet besök Länsstyrelsens webbsida om begränsningar för fritids- och kulturverksamhet

Frågor och hjälp

Om du har frågor eller vill ha hjälp att utforma er förenings sommarlovsaktivitet, kontakta Sara Sivre, kultursamordnare barn och unga i Mölndals stad.

Återrapportering

Föreningar som beviljas pengar ska återrapportera senast den 30 september 2021. Länk för återrapportering kommer skickas till de föreningar som beviljats pengar.

Kontakt

Sara Sivre
Kultursamordnare barn och unga
Kultur- och fritidsförvaltningen
031-315 16 27
0723-97 19 95
sara.sivre@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad