Mobbning, kränkningar, diskriminering och sexuella trakasserier

Material för att utveckla det förebyggande arbetet mot mobbning, kränkningar, diskriminering och sexuella trakasserier i din förening.

Barnens spelregler
Riksidrottsförbundet och BRIS initiativ för en tryggare barn- och ungdomsidrott.

Trygg idrott
Idrottsrörelsens värdegrund, riksidrottsförbundet.

Sexuella övergrepp inom idrotten
Rapport om sexuella övergrepp mot barn inom idrotten, BRIS.

Även i den bästa av föreningar
Om förebyggande arbete mot sexuella kränkningar och övergrepp, MUCF.

Sju viktiga steg för att förebygga och hantera övergrepp inom idrotten
Sju punkter som kan hjälpa ledare och ansvariga att göra idrotten tryggare för alla, Centrum för idrottsforskning.

Hot, våld och trakasserier
Riksidrottsförbundets riktlinjer för att förebygga och hantera hot, våld och trakasserier inom idrotten.

Stopp min kropp
Vägledning i hur vuxna kan prata med barn om kroppen och gränser, Rädda Barnen.

Tryggare tillsammans
Utbildning, policys och verktyg för trygga och säkra barnverksamheter, Rädda barnen.

Registerutdrag för föreningsledare
Hur du kan arbeta med registerutdrag från polisens belastningsregister.

En sportslig chans för alla
Insatser för en tryggare idrott, Friends.

Kontakt

Mattias Strandh
Utvecklingsledare fritid
Kultur- och fritidsförvaltningen
0722-50 76 46
mattias.strandh@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad