Ökad jämställdhet och mångfald

Informationsmaterial

Idrott på lika villkor
Riksidrottsförbundets arbete med jämställdhet inom idrotten.

Inkluderande idrott, Riksidrottsförbundet
Alla ska ha samma möjlighet att forma idrotten och sitt deltagande i idrottsrörelsen.

Inkluderande idrott, SISU
En utbildningswebb för inkluderande idrott.

Kontakt

Mattias Strandh
Utvecklingsledare fritid
Kultur- och fritidsförvaltningen
0722-50 76 46
mattias.strandh@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad