Ökad jämställdhet och mångfald

Informationsmaterial

Idrott på lika villkor
Riksidrottsförbundets arbete med jämställdhet inom idrotten.

inkluderande idrott, riksidrottsförbundet
Alla ska ha samma möjlighet att forma idrotten och sitt deltagande i idrottsrörelsen.

Inkluderande idrott, SISU
En utbildningswebb för inkluderande idrott.

Kontakt

Mattias Strandh
Utvecklingsledare fritid
mattias.strandh@molndal.se
Telefon växel: 031-315 10 00

Dela på:

Senast uppdaterad