Ökad demokrati och delaktighet

Informationsmaterial

Är du medspelare?
Utbildning om barnkonventionen inom idrottsrörelsen

RF Barnkonventionen
Riksidrottsförbundet om barnkonventionen inom idrottsrörelsen

RF delaktighet
RF-SISU:s webbsida om inkluderande idrott

Om demokrati och delaktighet i idrottsföreningar
Vem håller i klubban?, Centrum för idrottsforskning

Idrotten som demokratiskola
Riksidrottsförbundet

Kontakt

Mattias Strandh
Utvecklingsledare fritid
Kultur- och fritidsförvaltningen
0722-50 76 46
mattias.strandh@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad